Frano Ljubić (Uzarići, 27. srpnja 1946.), hrvatski ekonomist, redovni profesor Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru i njegov rektor (1999. – 2007.)

Magistrirao 1978. na Ekonomskomu fakultetu u Sarajevu tezom Novi proizvod kao faktor razvoja OUR-a u kojoj razrađuje tekuću i poslovnu politiku gospodarskih subjekata.[1] Doktorirao šest godina kasnije tezom Strategije razvoja na bazi plasmana sistema u kojem obrađuje poslovne i razvojne ekonomske politike.[2]

Autor sedam knjiga i desetak znanstvenih radova.[3]

Obnašao je dužnost predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske županije (1998. – 1999.) kao član HDZ-a BiH.

Izvori uredi

  1. Bibliografski podatci o magisteriju u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji CROSBI
  2. Bibliografski podatci o doktoratu u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji CROSBI
  3. Bibliografija na CROSBI-u