Rektor

najviši dužnosnik sveučilišta

Rektor (od latinskog regere = vladati, upravljati, kormilariti) znači upravitelj, to se najčešće odnosi na akademske ustanove, ali se isti naslov upotrebljava i u vjerskim i političkim organizacijama.
Ured rektora zove se Rektorat.

Rektor na sveučilištu

uredi

Rektor je naslov predstojnika sveučilišta (i drugih visokih škola), uobičajeno je to redovni profesor kojeg bira sveučilišno vijeće na određeno vrijeme (jednu, dvije, četiri godine ili više godina) da bude na čelu sveučilišta.

Ovaj naslov koristi se na sveučilištima diljem Europe, uključujući; Albaniju, Belgiju, Nizozemsku, Luksemburg, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Cipar, Češku, Estoniju, Njemačku, Mađarsku, Irsku, Italiju, Latviju, Makedoniju, Maltu, Moldovu, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Rusiju, Skandinaviju, Srbiju, Sloveniju, Španjolsku, Tursku i Ukrajinu.

Rektor se kao naslov za predstojnika koristi i u zemljama Latinske Amerike poput; Argentine, Brazila, Čilea, Puerto Rica, Kube, Dominikanske Republike, Meksika, Perua i Venezuele.

Ovaj naslov rabe i Pakistan, Filipini, Indonezija i Izrael.

U nekim zemljama se koristi naslov rector magnificus ("uzvišeni glavar") poput najstarijih sveučilišta u Švedskoj i Belgiji, ali i za sve predstojnike sveučilišta kao u Italiji, Španjolskoj i Njemačkoj.

Iznimka od ove prakse je Engleska, na njihovim sveučilištima tradicionalno je pročelnik - "kancelar" (chancellor), ovu praksu slijedile su i zemlje Commonwealtha, Sjedinjene Američke Države i mnoge druge zemlje pod anglo-saksonskim utjecajem. I Škotska slijedi ovu praksu na svojim starim sveučilištima, kod njih je predstojnik "kancelar", a rektor (Lord Rector) je izabrani predstavnik studenata u sveučilišnom vijeću.

Rektor u crkvenoj hijerarhiji

uredi

Rektor u katoličkoj crkvi

uredi
  • Za ranog kršćanstva biskupi su često bili vladari gradova i provincija, naročito u Papinskoj državi te su ih zvali rektori. Rektori su bili i oni svećenici koji su upravljali nekim crkvenim imanjem poput rector Siciliæ (upravitelja Sicilije).
  • rector ecclesiae je svećenik koji upravlja uredom neke župne crkve, zatim predstojnik ženskog samostana te glavar isusovačkog kolegija.

Rektor u Anglikanskoj crkvi

uredi

U Anglikanskoj crkvi, rektor je nešto poput župnika. Povijesno, župe Engleske crkve bile su podijeljene na rektorate, vikarijate i trajne kuratijate. Grubo rečeno, razlika je bila u tome da je rektor imao veći prihod, jer je upravljao župom koja je posjedovala zemljište. Vikar bi dobivao manji postotak od crkvene desetine (veći dio išao je vlasniku dobra), a kurator je svoju malu plaću dobivao najčešće od svoje dijeceze.

Rektor u protestantskim crkvama

uredi

U mnogim protestantskim crkvama rektor je izabrana osoba koja upravlja kongregacijom uz svoje pastoralne dužnosti.

Rektor u političkoj upravi

uredi

Za Rimskog carstva

uredi

Srednji vijek

uredi

Novo doba

uredi

Primo Rettore bio je službeni naslov Gabriela D'Annunzia u njegovoj samoproglašenoj tvorevini Reggenza Italiana del Carnaro (8. rujna 1920. - 29. prosinca 1920. )

Pogledajte i ovo

uredi

Izvori

uredi

Vanjske poveznice

uredi