Igralište, borilište ili vježbalište (arhaizam gombalište) je bilo koji namjenski uređeni prostor, građevina ili površina, otvorena ili zatvorena, javna ili privatna, ograđena ili neograđena, samostalna ili u sklopu nekog zdanja, za tjelesno vježbanje, rekreaciju, športsku (pojedinačnu ili ekipnu) ili kineziološku (obrazovnu ili znanstvenu) djelatnost. Treba ga razlikovati od dječjega igrališta. Igralište je prije športski, a vježbalište rekreacijski prostor, no ne isključivo.

Vrste igrališta: