Kemijski simboli

Kemijski simboli su dogovoreni međunarodni znakovi za kemijske elemente. Oni se sastoje od najviše tri slova iz latinskog naziva elementa i pišu se velikim početnim slovom.

Kemijski simbol označava jedan atom dotičnog elementa. Ako postoji više atoma, njihov broj označujemo u indeksu s desne strane simbola, npr. S8. Molekule se označavaju više-manje jednostavnim nabrajanjem vrste i broja atoma koje molekula sadrži, npr. C6H12O6. Ako želimo označiti veći broj formulskih jedinki, to pišemo brojem ispred formulske jedinke: 2H2O. Nabojni broj iona označava se u eksponentu iza iona znakom "+" za pozitivni, odnosno "-" za negativni električni naboj. Ako je nabojni broj +/- 1, jedinica se ne piše. U ostalim slučajevima, nabojni se broj piše ispred znaka "+" (odnosno "-"), također u eksponentu: CrO42-.


Povijest

uredi

Alkemičari su za tada poznate elemente koristili grafičke simbole (npr. simbol helija je bio jednak simbolu Sunca u astrologiji - kružnica s točkom u sredini). Kako su se novi elementi otkivali, tako su grafički simboli postajali sve nepraktičnijima. Današnji sustav kemijskih simbola stvorio je Jöns Jakob Berzelius.


Tablica poznatih elemenata

uredi
Hrvatski naziv Latinski naziv Kemijski simbol Atomski broj Godina otkrića
ajnštajnij einsteinium Es 99 1952.
aktinij actinium Ac 89 1899.
aluminij aluminium Al 13 1827.
americij americium Am 95 1944.
antimon stibium Sb 51 -
argon argon Ar 18 1894.
arsen arsenicum As 33 1250.
astat astatinum At 85 1940.
bakar cuprum Cu 29 -
barij barium Ba 56 1808.
berilij beryllium Be 4 1798.
berkelij berkelium Bk 97 1949.
bizmut bismuthum Bi 83 1753.
bor bor B 5 1808.
borij bohrium Bh 107 1976.
brom bromum Br 35 1826.
cerij cerium Ce 58 1803.
cezij caesium Cs 55 1860.
cink zincum Zn 30 1746.
cirkonij zirconium Zr 40 1824.
darmštatij darmstadtium Ds 110 1994.
disprozij dysprosium Dy 66 1886.
dubnij dubnium Db 105 1970.
dušik nitrogenium N 7 1772.
erbij erbium Er 68 1843.
europij europium Eu 63 1896.
fermij fermium Fm 100 1953.
flerovij flerovium Fl 114 1998.
fluor fluor F 9 1887.
fosfor phosphorus P 15 1669.
francij francium Fr 87 1939.
gadolinij gadolinium Gd 64 1880.
galij gallium Ga 31 1875.
germanij germanium Ge 32 1886.
hafnij hafnium Hf 72 1923.
hasij hassium Hs 108 1992.
helij helium He 2 1868./97.
holmij holmium Ho 67 1879.
indij indium In 49 1863.
iridij iridium Ir 77 1803.
iterbij ytterbium Yb 70 1878.
itrij yttrium Y 39 1843.
jod iodium I 53 1811.
kadmij cadmium Cd 48 1817.
kalcij calcium Ca 20 1808.
kalifornij californium Cf 98 1950.
kalij kalium K 19 1807.
kirij curium Cm 96 1944.
kisik oxygenium O 8 1774.
klor chlorum Cl 17 1774.
kobalt cobaltum Co 27 1735.
kopernicij copernicium Cn 112 1996.
kositar stannum Sn 50 -
kripton krypton Kr 36 1898.
krom chromium Cr 24 1797.
ksenon xenon Xe 54 1898.
lantan lanthanum La 57 1839.
litij lithium Li 3 1818.
livermorij livermorium Lv 116 2000.
lorensij lawrencium Lr 103 1961.
lutecij lutetium Lu 71 1907.
magnezij magnesium Mg 12 1808.
mangan manganum Mn 25 1774.
meitnerij meitnerium Mt 109 1982.
mendelevij mendelevium Md 101 1955.
molibden molybdenum Mo 42 1778.
natrij natrium Na 11 1807.
neodimij neodymium Nd 60 1885.
neon neon Ne 10 1898.
neptunij neptunium Np 93 1940.
nikal niccolum Ni 28 1751.
niobij niobium Nb 41 1802.
nobelij nobelium No 102 1957.
olovo plumbum Pb 82 -
osmij osmium Os 76 1803.
paladij palladium Pd 46 1803.
platina platinum Pt 78 1735.
plutonij plutonium Pu 94 1940.
polonij polonium Po 84 1898.
praseodimij praseodymium Pr 59 1885.
prometij promethium Pm 61 1947.
protaktinij protactinium Pa 91 1917.
raderfordij rutherfordium Rf 104 1969.
radij radium Ra 88 1898.
radon radon Rn 86 1900.
renij rhenium Re 75 1925.
rodij rhodium Rh 45 1803.
roentgenij roentgenium Rg 111 1994.
rubidij rubidium Rb 37 1861.
rutenij ruthenium Ru 44 1844.
samarij samarium Sm 62 1879.
selenij selenium Se 34 1817.
siborgij seaborgium Sg 106 1971.
silicij silicium Si 14 1824.
skandij scandium Sc 21 1879.
srebro argentum Ag 47 -
stroncij strontium Sr 38 1808.
sumpor sulphur S 16 -
talij thallium Tl 81 1861.
tantal tantalum Ta 73 1802.
tehnecij technetium Tc 43 1937.
telurij tellurium Te 52 1783.
terbij terbium Tb 65 1843.
titanij titanium Ti 22 1825.
torij thorium Th 90 1828.
tulij thulium Tm 69 1879.
ugljik carboneum C 6 -
uranij uranium U 92 1841.
vanadij vanadium V 23 1830.
vodik hydragenium H 1 1766.
volfram wolframium W 74 1783.
zlato aurum Au 79 -
željezo ferrum Fe 26 -
živa hydragirum Hg 80 -


Poveznice

uredi

Periodni sustav elemenata