Hafnij

kemijski element
Hafnij
Osnovna svojstva

Element
Simbol
Atomski broj

Hafnij
Hf
72
Kemijska skupina prijelazni metali
Grupa, perioda, Blok 4, 6, d
Izgled čelično siva krutina
Gustoća1 13310 kg/m3
Tvrdoća 5,5
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2

25,73 J mol–1 K–1

Talište 2233 °C
Vrelište3 4603 °C
Toplina taljenja 27,2 kJ mol-1
Toplina isparavanja 571 kJ mol-1

1 pri standardnom tlaku i temperaturi
2 pri konstantnom tlaku ili volumenu
3 pri standardnom tlaku

Atomska svojstva
Atomska masa 178,49(2)
Elektronska konfiguracija [Xe] 4f145d26s2[1]

Hafnij je kemijski element atomskog (rednog) broja 72 i atomske mase 178,49(2). U periodnom sustavu elemenata predstavlja ga simbol Hf.

To je metal visokog srebrnog sjaja otporan na koroziju. Pošto je mekan, može se izvlačiti, valjati i kovati.
Na izloženoj površini stvara se oksidni film. Otporan je na lužine i kiseline (osim HF). Metalni se prah sam zapali i gori na zraku. Njegova gustoća i tvrdoća iznose 13310 kg/m3, 5,5. Hafnij je zastupljen u zemljinoj kori u količini od 5,3 ppm (en. parts per million). Spojevi hafnija toliko su slični spojevima cirkonija da ih je skoro nemoguće značajnije odvojiti. Najvažniji mineral hafnija je: alvit (Hf,Th,Zr)SiO4• x H2O

Legira se s mnogim metalima. Hafnijev karbid i nitrid ubrajaju se u izrazito vatrostalne materijale.

Hafnij su 1923. godine otkrili Dirk Costner (Nizozemska) i George Hevesy (Mađarska). Ime je dobio po latinskom nazivu za Kopenhagen - Hafnia.

Logotip Wječnika
Logotip Wječnika
Wječnik ima rječničku natuknicu Hafnij

Izvori

uredi
  1. Sebastian Blumentritt Periodensystem der Elemente, 6. izd., Blume-Verlag, Münster (Savezna Republika Njemačka), 2012., ISBN 978-3-942-53009-5, str. 1