Prijelazni metali

U kemiji izraz prijelazni metal (ponekad i prijelazni element) ima dva značenja:

  1. Obično se uzima da je to bilo koji element u d-bloku periodnog sustava, što obuhvaća sve elemente od 3. do 12. grupe.
  2. Prema strogoj definiciji IUPAC-a to su elementi čiji atomi imaju djelomično popunjenu d-podljusku elektrona ili mogu formirati katione s djelomično popunjenom d-podljuskom. Time su isključeni cink, kadmij i živa koji imaju konfiguraciju d10.

40 prijelaznih metala

uredi

Prema manje strogoj definiciji postoji 40 prijelaznih metala, a tako se zovu zbog njihovog položaja u periodnom sustavu. Kod njih se u svakoj periodi u kojoj postoje redom popunjava d-podljuska, pa time čine prijelaz između elemenata 2. i elemenata 13. grupe.

Grupa 3 (III B) 4 (IV B) 5 (V B) 6 (VI B) 7 (VII B) 8 (VIII B) 9 (VIII B) 10 (VIII B) 11 (I B) 12 (II B)
Perioda 4 Sc 21 Ti 22 V 23 Cr 24 Mn 25 Fe 26 Co 27 Ni 28 Cu 29 Zn 30
Perioda 5 Y 39 Zr 40 Nb 41 Mo 42 Tc 43 Ru 44 Rh 45 Pd 46 Ag 47 Cd 48
Perioda 6 Lu 71 Hf 72 Ta 73 W 74 Re 75 Os 76 Ir 77 Pt 78 Au 79 Hg 80
Perioda 7 Lr 103 Rf 104 Db 105 Sg 106 Bh 107 Hs 108 Mt 109 Ds 110 Rg 111 Cn 112