Tantal (element)

kemijski element
»Ta« preusmjerava ovamo. Za indijansko selo, pogledajte Ta (indijansko selo).
Tantal
Osnovna svojstva

Element
Simbol
Atomski broj

Tantal
Ta
73
Kemijska skupina prijelazni metali
Grupa, perioda, Blok 5, 6, d
Izgled sivoplava krutina
Gustoća1 16690 kg/m3
Tvrdoća 873 MPa (HV), 800 MPa (HB), 6,5 (Mohsova skala)
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2

25,36 J mol–1 K–1

Talište 3017 °C
Vrelište3 5458 °C
Toplina taljenja 36,57 kJ mol-1
Toplina isparavanja 732,8 kJ mol-1

1 pri standardnom tlaku i temperaturi
2 pri konstantnom tlaku ili volumenu
3 pri standardnom tlaku

Atomska svojstva
Atomska masa 180,94788(2)
Elektronska konfiguracija [Xe] 4f145d36s2[1]

Tantal je kemijski element atomskog (rednog) broja 73 i atomske mase 180,94788(2). U periodnom sustavu elemenata predstavlja ga simbol Ta.

To je vrlo tvrdi sivi sjajan metal. Čisti metal se može izvući u vrlo fine žice. Na izloženoj površini formira se oksidni film otporan na koroziju. Ne otapa se u kiselinama niti u vodenim otopinama lužina, reagira jedino s fluoridnom kiselinom i rastaljenim alkalijama. Zagrijani metal se zapali na zraku. Inertan je na tjelesne tekućine, pa se rabi za izradu različitih proteza u tijelu.

Tantal je 1802. godine otkrio Anders Ekeberg (Švedska). Ime je dobio po Tantalu iz grčke mitologije zbog velikih teškoća kod njegovog dobivanja i odvajanja od niobija.

Slitine na bazi tantala su antikorozivne i vrlo čvrste, pa se rabe u svemirskoj tehnologiji te pri izradi kondenzatora i ispravljača.

Izvori

uredi
  1. Sebastian Blumentritt Periodensystem der Elemente, 6. izd., Blume-Verlag, Münster (Savezna Republika Njemačka), 2012., ISBN 978-3-942-53009-5, str. 1
Nedovršeni članak Tantal (element) koji govori o kemijskom elementu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.