U matematici, koeficijent je množitelj matematičkog izraza, primjerice monoma u polinomu ili redu potencija.[1] Tako je u izrazu 3x2y broj 3 koeficijent koji množi izraz x2y. Ponekad uz varijablu ili član polinoma nije naveden koeficijent. U tom slučaju on iznosi 1.

Ako imamo npr. ax2 + bx + c, a i b su koeficijenti članova polinoma, a c je konstanta.

Općenito može biti element bilo kojeg prstena.

Ovisno o okolnosti dobiva posebno ime kao koeficijent smjera pravca, koeficijent sličnosti, koeficijent proporcionalnosti, binomni koeficijent, itd.

Izvori uredi

  1. Ivica Gusić, Matematički rječnik, Element, Zagreb 1995. (ISBN 953-6098-20-2)