Ljubomir Maraković

Dr. Ljubomir Maraković (Topusko 1887.Zagreb 1959.)[1] bio je hrvatski književnik, književni kritičar i katolički aktivist, jedan od osnivača Hrvatskoga katoličkog pokreta. Završio je isusovačku gimnaziju u Travniku, dok je germanistiku i slavistiku doktorirao u Beču.[2] Pisao je eseje, studije i književnu kritiku. Prevodio je s engleskog. Bio je prvi urednik književnoga časopisa Luč, za čije je pokretanje najviše zaslužan[3] te dugogodišnji urednik lista Hrvatska prosvjeta.[4] Od 1905. bio je članom HKAD Hrvatska.[3] Imao je jak duhovni i kulturni utjecaj na Hansa Merza.

Njegov stvarateljski opus mu je dao i pridjev "katolički književnik".[5]

Bio je profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu od 1919. do 1945. godine.[6]

Smatra se jednim od prvih komparatista književnosti u Hrvatskoj. Zaslužan je za upoznavanje hrvatske kulturne javnosti s mnogim u Hrvatskoj u razdoblju između svjetskih ratova razmjerno slabo poznatim autorima poput Virginije Woolf, Aldousa Huxleyja, Florence Louise Barlclay, Johna Galsworthyja i drugih. U svojoj disertaciji Posrednici engleske književnosti u hrvatskoj književnoj kritici u razdoblju od 1914. do 1940. godine, obranjenoj 1997. na Filozofskom fakultetu u Zadru a tiskanoj 2003. (HFD, Zagreb) komparatistica Helena Peričić objavljuje opsežno monografsko poglavlje o Marakoviću ističući njegove zasluge u upoznavanju hrvatskoga čitateljstva s britanskom književnošću na engleskom jeziku. Helena Peričić mu posvećuje i rad pod naslovom "Ljubomir Maraković, zanemareni katolički kritičar, i engleska književnost" /Ljubomir Maraković, neglected Catholic critic, and English literature/, objavljen u časopisu Croatica 2000. godine.

Na njegovom je književnom radu 2002. godine magistrirao hrvatski esejist, publicist, književni povjesničar, književni teoretičar, kroatist i pomoćnik savjetnika Predsjednika RH Vladimir Lončarević.[7]

Djela uredi

 • Zrno : književni kalendar (urednik izdanja), 1919.(?)
 • Pučka pozornica : bit i uspjesi nestručne pozornice, 1929.
 • Novi pripovjedači : kritičke studije i minijature , 1929.
 • Das katholische Schrifttum der Kroaten (hrv. Katoličko spisateljstvo u Hrvata), 1934.
 • Moderni hrvatski pripovjedači (urednik izdanja), 1934.
 • Hrvatska književna kritika (urednik izdanja), 1935.
 • Hrvatska književnost 1860. – 1935. : stilsko-razvojni pregled, 1936.
 • Žetva, Nauka o književnosti, sv. 1 : nauk o stihu i slogu , 1941.
 • Žetva : hrvatska čitanka za više razrede srednjih škola : nauka o književnosti (poetika), 1943.
 • Petar Preradović , 1969.
 • Eseji, studije, kritike : Alber Haler, Mihovil Kombol, Branko Gavella, Ljubomir Maraković, (priredili Nikola Batušić i Dubravko Jelčić), Matica Hrvatska, 1971.
 • Rasprave i kritike , 1997. (priredila Antonija Bogner-Šaban)

Ušao je u antologiju Hrvatska proza Bosne i Hercegovine od Matije Divkovića do danas, prireditelja Veselka Koromana iz 1995., izabrano Hrvatsko pjesništvo Bosne i Hercegovine : od Lovre Šitovića do danas iz 1962. istog prireditelja, izabranu književnu kritiku o Ksaveru Šandoru Đalskom : (1887. – 1945.), o Nikoli Šopu : (1926. – 1998.) i Zvonimiru Remeti, prireditelja Branimira Donata, izabrane Pjesme hrvatskih nepjesnika prireditelja Đure Kokše itd.

Na hrvatski je preveo roman Florence B. Barclay Kroz vrtna vratašca.

Također pogledajte uredi

Bilješke uredi

 1. http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=38753
 2. http://enciklopedija.lzmk.hr/clanak.aspx?id=24227
 3. a b Ivan MerzArhivirana inačica izvorne stranice od 14. srpnja 2010. (Wayback Machine) Hrvatski katolički pokret 12, ur. : Božidar Nagy
 4. http://leksikon.muzej-marindrzic.eu/marakovic-ljubomir/
 5. FokusArhivirana inačica izvorne stranice od 10. lipnja 2007. (Wayback Machine) Tragično nastojanje oko hrvatske književnosti, 8. prosinca 2006.
  Vladimir Lončarević: Književnost i hrvatski katolički pokret (1900. - 1945.) - Teorijske i programske odrednice, književna politika i organizacijska struktura, doktorat
 6. Koprek, Ivan, Thesaurus Archigymnasii, Zbornik radova u prigodi 400. godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu (1607. - 2007.), Zagreb, 2007., str. 896., ISBN 978-953-95772-0-7
 7. VerbumArhivirana inačica izvorne stranice od 6. ožujka 2016. (Wayback Machine) Vladimir Lončarević
 • Helena Peričić, "Ljubomir Maraković" u: Helena Peričić, Posrednici engleske književnosti u hrvatskoj književnoj kritici u razdoblju, 266-284. /doktorska disertacija, rukopis, obranjeno na Filozofskom fakultetu u Zadru u siječnju 1997./; pohranjeno u NSK, Zagreb.
 • Helena Peričić, "Ljubomir Maraković, zanemareni katolički kritičar, i engleska književnost" /Ljubomir Maraković, neglected Catholic critic, and English literature/, Croatica, Zagreb, 30, 2000., 49-50, 109-125.
 • Helena Peričić, "Ljubomir Maraković", in: Helena Peričić, Posrednici engleske književnosti u hrvatskoj književnoj kritici u razdoblju od 1914. do 1940. godine, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2003., 239-255.

Vanjske poveznice uredi