Lorentzova sila

sila koja djeluje na električni naboj koji se giba u magnetskom polju

Lorentzova sila je sila koja djeluje na električni naboj koji se giba brzinom u magnetskom polju zajedno sa silom koja na nj djeluje zbog električnog polja . Iznos i smjer Lorentzove sile dani su zbrojem magnetske i električne sile na električni naboj[1]

Lorentzova sila zakreće putanje brzih nabijenih čestica u magnetskome polju komore s mjehurićima. Budući da ih Lorentzova sila ubrzava, čestice zrače elektromagnetske valove, gube energiju i gibaju se sve sporije pa su im putanje spirale.
Putanja čestice u magnetskom polju u ovisnosti o predznaku električnog naboja. Magnetsko polje izlazi iz ravnine slike.

Ovdje je vektorski umnožak vektora brzine i vektora magnetskog polja.

Ponekad se pojam Lorentzove sile odnosi samo na magnetsku silu:

Električna sila djeluje u smjeru polja . Magnetska je pak sila u svakom dijelu putanje okomita i na trenutnu brzinu i na magnetsko polje . Njen se smjer za pozitivni naboj može odrediti s pomoću desne ruke: ako se otvoreni dlan postavi tako da prsti pokazuju smjer gibanja naboja, a silnice magnetskog polja izlaze iz dlana, ispruženi palac pokazuje smjer djelovanja magnetske sile.

Lorentzova je sila dobila ime po nizozemskom fizičaru Hendriku Antoonu Lorentzu.


Elektromagnetizam


ElektricitetMagnetizam
Elektrodinamika
Zrakoprazan prostorLorentzov zakonemsElektromagnetska indukcijaFaradayev zakonLenzov zakonStruja pomakaMaxwellove jednadžbeEM poljeElektromagnetsko zračenjeLiénard-Wiechertov potencijalMaxwellov tenzorVrtložne struje

Izvori

uredi
  1. The Feynman Lectures on Physics Vol. II Ch. 1: Electromagnetism. Pristupljeno 15. listopada 2020.