Omjer je matematički izraz oblika a:b (čitaj: a prema b, a naprama b), b ≠ 0, gdje su a i b racionalni.

Omjer se može zapisati i u obliku razlomka:

U produženom omjeru vrijedi:

Jednakost omjera zovemo proporcija.

Pojednostavljanje omjera uredi

Omjer pojednostavljujemo tako da ga prikažemo u obliku razlomka te ga skratimo:

 

Mjerne jedinice uredi

U omjerima izostavljamo mjerne jedinice jer se prilikom pojednostavljanja omjera oni krate. Na primjer, odredimo u kojem se omjeru odnose 2 cm prema 3 cm:

 

Vidi još uredi