Otvori glavni izbornik
Panonska nizina

Panonska nizina je ravnica u središnjoj Europi. Ona se nalazi između Dinarda i Karpata.Kroz nju prolazi rijeka Dunav.

PoložajUredi

Panonska nizina obuhvaća područja sljedećih država:

Otočne planineUredi

Otočne planine predstavljaju ostatke spuštenog dijela stare mase t.j. unutarnjih Dinarida. Protežu se od zapada prema istoku. Izgrađene su od stijena različite starosti: paleozojskih škriljevaca, mezozojskog vapnenca itd.

Aluvijalne ravniceUredi

 
Farma u Mađaskoj u Panonskoj nizini

Aluvijalne ravni Dunava, Tise, Morave i Save su karakteristične za Panonski bazen. To su najniži i najmlađi oblici reljefa ove regije. Sastoje se od riječnih nanosa: gline, pijeska i lesa. Obrasle su ritskim šumama i trskom. Zbog čestog plavljenja u aluvijalnim ravnima sprovode se procesi melioracije.

Praporne visoravniUredi

Praporne visoravni su eolski elementi reljefa na dnu Panonskog bazena. Nastale su tijekom pleistocena prijenosnom snagom vjetra.

PješčareUredi

Pješčare su, kao i praporne visoravni, eolski elementi reljefa. Javljaju se u Panonskom bazenu. Nastale su radom vjetrova u pleistocenu. U njima se javlja nedostatak vode. Javljaju se pješčane dine, a pijesak je nekada bio pokretan - "živi pijesak", a sada je umiren šumskom i travnom vegetacijom.

AntipanonatiUredi

 
Medvednica je poznata hrvatska planina po skijalištu Sljeme. To je također antipanonat.

To je naziv za planine usred Panonske nizine. Neki antipanonati su: Medvednica , Ivanščica...