Popis otrovnih gljiva

Popis otrovnih gljiva nam daje otrovne gljive koje mogu izazvati ozbiljna trovanja (micetizam) osobe koja ih je pojela, što može dovesti i do smrtnog ishoda (smrtno otrovne gljive). Nisu sve otrovne gljive podjednako otrovne, a simptomi trovanja razlikuju se kod pojedinih vrsta otrovnih gljiva. Iznimno je važno na vrijeme potražiti liječničku pomoć, a posebno su ugrožena djeca. U Hrvatskoj postoji velik broj otrovnih gljiva te je neophodno ići u berbu u pratnji iskusnih gljivara. Kao dodatna sigurnost, uz današnju dostupnost interneta edukacija je dostupna doista svakome već i na samome terenu, čime se može spriječiti nepotrebno branje gljiva i održati ekosustav šume.

Najveći problem predstavljaju gljive koje su oblikom vrlo slične jestivim i kvalitetnim gljivama. Sudeći po izjavama otrovanih ljudi, otrovne gljive često su vrlo ugodnog okusa, tako da se može dogoditi da niti ne posumnjate na trovanje dok već ne bude prekasno. U ovom članku opisat ćemo trovanja nekim od najopasnijih šumskih gljiva, no ne smije se zaboraviti da je popis svih otrovnih gljiva vrlo dugačak.[1]

Otrovne gljive
Smrtno otrovne gljive
Znanstveni naziv Narodni naziv Aktivni tvar Otrovnost Stanište Sličnosti Slika
Amanita pantherina
(DC. ex Fr.) Krombh.
Panterova muhara Muskimol i
ibotenična kiselina
Jetra Raste ljeti i u jesen
po šumama
i šumskim čistinama
Amanita spissa, Amanita rubescens Amanita pantherina 2013 G1.jpg
Amanita phalloides
Vaill. ex Fr.
Zelena pupavka Amatoksin Jetra Najčešće raste u svijetlim bjelogoričnim šumama, a ima je i u crnogoričnim šumama od ranog ljeta do jeseni Agaricus arvensis, Agaricus arvensis, Agaricus silvicola, Agaricus abruptibulbus, Russula virescens, Russula cyanoxantha[2] Amanita phalloides 1.JPG
Amanita verna
(Bull.: Fr.) Lam.
Bijela pupavka Amatoksin Jetra Najčešće raste u bjelogoričnim šumama na vapnenastu tlu od svibnja do jeseni. Agaricus silvicola, Agaricus abruptibulbus, Leucoagaricus pudicus Amanita verna-02.jpg
Amanita virosa
(Fr.) Bertillon
Smrdljiva pupavka Amatoksin Jetra Raste od proljeća do jeseni u vlažnim crnogoričnim, rjeđe u bjelogoričnim šumama na kiselom silikatnom tlu Agaricus silvicola, Agaricus abruptibulbus, Leucoagaricus pudicus Destroying Angel 02.jpg
Claviceps purpurea Ražena glavica Ergotamin Masovna trovanja zaraženim žitom Trave Claviceps purpurea.JPG
Clitocybe dealbata
(Sowerby) Gillet
Otrovna brašnjača Muskarin Središnji živčani sustav U bjelogoričnim šumama, vlažnim uvalama, livadama i pašnjacima Marasmius oreades,
Clitopilus prunulus
Clitocybe dealbata.jpg
Clitocybe cerussata
(Fr.) Kummer
Bijela otrovnica Muskarin Središnji živčani sustav U svim šumama Marasmius oreades,
Clitopilus prunulus
Clitocybe phyllophila T71 (1).jpg
Cortinarius bolaris
(Pers. ex Fr.) Fries
Ljuskava koprenka U listopadnim i miješanim šumama, ali najčešće u bukovim šumama Velik broj gljiva iz roda Cortinarius je otrovno i za treba ih izbjegavati. Cortinarius bolaris crop.jpg
Cortinarius cinnamomea
(L. ex Fr.) Wunsche
Cimetatsta crvenjača Orelanin Bubreg Raste po listopadnim šumama, u crnogoričnim je dosta rjeđa. Velik broj gljiva iz roda Cortinarius je otrovno i za treba ih izbjegavati. Cortinarius cinnamomeus - Lindsey.jpg
Cortinarius orellanus
Fries
Crvenjača Orelanin Bubreg Raste po listopadnim šumama, u crnogoričnim je rjeđa. Velik broj gljiva iz roda Cortinarius je otrovno i za treba ih izbjegavati. Corellanus.jpg
Cortinarius semisanguinea
(Fr.) Moser
Polukrvna koprenka Orelanin Bubreg U crnogoričnim šumama, ali i ispod breza. Velik broj gljiva iz roda Cortinarius je otrovno i za treba ih izbjegavati. Cort semi.jpg
Entoloma sinuatum
(Bull.) P. Kumm.
Olovasta rudoliska Nepoznat Teške probavne smetnje Po listopadnim šumama (hrast, bukva), uz rubove šuma i u parkovima Clitopilus prunulus
Calocybe gambosa
Agaricus silvaticus
Entoloma sinuatum group.JPG
Inocybe erubescens
A. Blytt
Crvenkasta cjepača Muskarin Središnji živčani sustav Po šumama i grmlju, a može zalutati i u parkove Calocybe gambosa,
Cortinarius caperatus[3]
Inocybe-erubescens024.jpg
Inocybe fastigata
(Schff. ex Fr.) Quelet
Ušiljena cjepača Muskarin Središnji živčani sustav Po svuda 2011-11-26 Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm 185170.jpg
Inocybe geophyll
(Sow. Ex Fr.) Kummer
Zemljasta cjepača Muskarin Središnji živčani sustav Po svijetlim listopadnim šumama. Ino.geo.jpg
Inocybe maculata
Boudier
Pjegava cjepača Muskarin Središnji živčani sustav Po svijetlim listopadnim šumama. Inocybe maculata 20080913wb.JPG
Tricholoma pardinum
Quelet
Tigrasta vitezovka Gastrointestalni sindrom trovanja Po smrekovim i bukovim šumama Tricholoma portentosum, Tricholoma terreum Tricholoma filamentosum 01.jpg
Otrovne gljive (smrtnost rijetka)
Znanstveni naziv Narodni naziv Aktivni tvar Otrovnost Stanište Sličnosti Slika
Agaricus moelleri
Wasser (1976.)
Šarena pečurka Fenol, kao i diazo-spojevi i hidrazin Gastrointestalni sindrom trovanja Raste u skupinama na vlažnim šumskim terenima i po šumskim čistinama. Agaricus campestris Agar.moell.jpg
Agaricus xanthodermus
Genevier
Otrovna pečurka Fenol, kao i diazo-spojevi i hidrazin Gastrointestalni sindrom trovanja Uz putove, rubove livada, po žbunju, u parkovima Agaricus campestris 2011-10-13 Agaricus xanthodermus Genev 181971.jpg
Amanita citrina
(Schaeff.) Pers., 1797.
Žućkasta pupavka Trovanje krvi i smetnje u probavi U mnogim bjelogoričnim i crnogoričnim šumama Amanita aureola Amanita citrina2.jpg
Amanita muscaria
(L.) Lam. (1783.)
Muhara Muskarin, ibotenična kiselina, muscimol i muskazon Središnji živčani sustav U hrastovim i bukovim te crnogoričnim šumama Amanita aureola, Amanita caesarea Amanita muscaria 3 vliegenzwammen op rij.jpg
Boletus satanas
Lenz
Ludara Sadrži spojeve koji se ne uništavaju kuhanjem Teške probavne smetnje U listopadnim šumama i šumskim čistinama Boletus rhodoxanthus, Boletus legaliae Satans-Röhrling Boletus satanas.jpg
Cortinarius traganus
Fries, Rob. Henry
Lilasta debelonoška "Blago otrovna" ili neprobavljiva Po crnogoričnim šumama 2012-10-19 Cortinarius traganus (Fr.) Fr 273917.jpg
Galerina marginata
(Batsch) Kühner
Rebrasta patuljica Amatoksin Jetra Na panjevima, povaljenim stablima i otpalim granama crnogoričnog drveća i bukve Kuehneromyces mutabilis
2011-10-30 Galerina marginata (Batsch) Kühner 178829.jpg
Gyromitra esculenta
Person ex Fries
Rani hrčak Giromitrin Giromitrinski sindrom trovanja Po crnogoričnim šumama Gyromitra infula Frühjahrslorchel.JPG
Hebeloma sinapizans
(Paulet ex Fr.) Gill
Gorušičina plavulja Vjerojatno lagano otrovna Po svim šumama, u parkovima, osobito ispod breza Sve gljive iz roda Hebeloma su nejestive Hebeloma sinapizans.JPG
Hypholoma fasciculare
(Huds.: Fr.) P. Kumm.
Sumporača Fasciculol E Teške probavne smetnje Na starim panjevima i korijenju raznog drveća Armillaria mellea
Hypholoma capnoides
Hypholoma fasciculare LC0091.jpg
Lactarius cilicioides
Fries
Ćilimasta mliječnica Uz potoke, u vlažnim šumama, uvalama, te po parkovima ispod breza
Lactarius torminosus
(Schaeff.) Gray
Brezovka Nepoznato Gastroenteritis Isključivo ispod breza Lactarius deliciosus Lactarius torminosus 041031w.jpg
Lepiota cristata
(Bolton) P.Kumm. (1871.)
Haringača Bolesti probavnoga sustava Ispod listopadnog i zimzelenog drveća Sve male i neugledne gljive iz roda Lepiota su nejestive ili otrovne. 2011-12-01 Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm 186612.jpg
Mycena pura
(Pres. ex Fr.) Kummer
Ljubičasta šljemovka Muskarin "Lagano otrovne" U svim šumama, a najčešće u crnogoričnim Mycena rosea 041111 Chambord 002.jpg
Omphalotus illudens
(Schwein.) Bresinsky & Besl
Zavodnica Iludin M i S, muskarin Teške probavne smetnje Na panjevima masline, hrasta i bukve Cantharellus cibarius 2007-08-05 Omphalotus illudens (Schwein.) Bresinsky & Besl 1018098506.jpg
Paxillus involutus
(Batsch.) Fries
Osjetljiva uvijača Bezuvjetno otrovna ili čak smrtonosna U listopadnim šumama, šumskim čistinama, u parkovima, ponekad i na trulim panjevima Navadne podvihanke (Paxillus involutus).jpg
Ramaria formosa
(Fr.) Queet
Otrovna capica Dugotrajni proljevi U listopadnim šumama Ramaria flava, Ramaria aurea AD2009Sep13 Ramaria pallida 01.jpg
Ramaria pallida
(Schaeff. ex Schul.) Ricken
Blijede capice Dugotrajni proljevi U listopadnim šumama Ramaria flava, Ramaria aurea Ramaria pallida, Lipik crop.jpg
Russula emetica
Fries
Bljuvara "Lagana otrovnost" Po šumama i šumskim putevima Russula emetica in Poland.jpg
Russula foentens
Fries
Smrdača Po svim šumama i grabama Russula foetens.JPG
Scleroderma citrinum
Pers
Ispucana krumpirača Bolesti probavnoga sustava U šumama i grabama Scleroderma citrinum.jpg
Stropharia aeruginosa
(Curt. ex Fr.) Quel.
Zelena vitičarka Podijeljeno mišljenje o otrovnosti U šumama, uz rubove šuma, na livadama i pašnjacima Stropharia.aeruginosa.-.lindsey.jpg
Tricholoma Batschii
Gulden
Batschijeva vitezovka Gastrointestinalni sindrom trovanja Raste uglavnom u crnogoričnim šumama Fastberingter ritterling Tricholoma batschii.jpg
Tricholoma flavovirens
(L.) P.Kumm.
Zelenka Gastrointestinalni sindrom trovanja Ispod borova, ali se može naći i ispod drugog crnogoričnog drveća. Tricholoma equestre.jpg
Tricholoma sejunctum
(Sow ex Fr.) Quel.
Žutozelena vitezovka Uzrokuje povraćanje Po svim šumama, ali najčešće na rubovima šuma Tricholoma flavovirens TricholomaSejunctum.JPG
Tricholoma virgatum
(Fr. ex Fr.) Kummer
Prugasta kružoliska "Lagano otrovna" U crnogoričnim šumama Tricholoma portentosum Tricholoma virgatum, McCall 1.jpg

IzvoriUredi

  1. "Otrovne gljive – kako izgledaju simptomi trovanja?", [1], "Pliva zdravlje", www.plivazdravlje.hr, pristupljeno 15. 10. 2020.
  2. Romano Božac: "Gljive – morfologija, sistematika, toksikologija", Školska knjiga Zagreb, Grafički zavod Hrvatske, 1993.
  3. Zeitlmayr L. 1976. Wild Mushrooms:An Illustrated Handbook. Garden City Press. Hertfordshire. str. 77. ISBN 0-584-10324-7

PovezniceUredi