Poslovanje (eng. business) je aktivnost zarade za život ili zarade proizvodnjom ili kupovinom i prodajom proizvoda (kao što su robe i usluge), "bilo koja djelatnost ili pothvat u koji se ulazi radi postizanja dobiti."[1]

Poslovna zgrada Zagrebtower

Poslovanje je dominantno u kapitalističkim ekonomijama, gdje većinu posjeduju privatnici i omogućuju dobra i usluge kupcima, radi postizanja profita. Poslovanje također može biti i neprofitno ili u državnom vlasništvu.

Internetsko poslovanje ili e-poslovanje je bilo koja poslovna ili komercijalna transakcija koja uključuje dijeljenje podataka putem interneta. Trgovina predstavlja razmjenu proizvoda i usluga između poduzeća, grupa i pojedinaca i može se smatrati jednom od bitnih aktivnosti bilo kojeg posla. Elektronička trgovina usredotočena je na upotrebu informacijske i komunikacijske tehnologije kako bi se omogućile vanjske aktivnosti i odnosi poduzeća s pojedincima, skupinama i drugim poduzećima, dok se e-poslovanje odnosi na poslovanje uz pomoć interneta. Elektroničko poslovanje razlikuje se od elektroničke trgovine, jer se ne bavi samo internetskim transakcijama prodaje i kupnje proizvoda i / ili usluge već omogućuje i vođenje poslovnih procesa (ulazna / izlazna logistika, proizvodnja i poslovanje, marketing i prodaja, korisnička usluga) unutar lanca vrijednosti putem unutarnjih ili vanjskih mreža.[2] Izraz "e-poslovanje" smislio je IBM-ov marketinški i internetski tim 1996. godine.[3]

Uredsko poslovanje je skup pravila, mjera u postupanju s pismenima, njihovu primanju i izdavanju pismena, njihovoj evidenciji i dostavi u rad, obradi, korištenju, otpremanju, čuvanju, izlučivanju i predaji arhivu ili drugom nadležnom tijelu.[4] Obuhvaća primanje i pregledanje pošte, vođenje spisa, njihovo dostavljanje u rad, administrativno-tehničku obradu, otpremanje pošte, razvođenje spisa, kao i njihovo odlaganje u arhiv (arhiviranje) i čuvanje.

Poslovanje bez gubitaka postiže se, ako se provođenjem reinženjeringa osposobljavamo za proizvodnju bez zaliha, bez gubitaka i točno na vrijeme.

Društveno odgovorno poslovanje (uključujući društvenu reakciju, društveni učinak) je rad tvrtke u korist tvrtke i svih njezinih dionika. Ne postoji jedinstveno viđenje društvene odgovornosti, ali govori se o postojanju tri kruga. Uži krug odnosi se na osnovnu odgovornost za učinkovito funkcioniranje ekonomske funkcije poduzeća, srednji krug uzima u obzir društvene vrijednosti i prioritete, a vanjski krug odnosi se na nove oblike odgovornosti, koje tvrtka mora pobijediti ako želi pridonijeti društvenom okruženju.[5] Izrazi društvene odgovornosti mijenjali su se tijekom godina, a također su se razlikovali prema autorima. Najopćenitija definicija pojma društvene odgovornosti predstavlja ga kao obvezu čovječanstva za postizanje zajedničkih ciljeva. Rad tvrtke i njezin razvoj ovisi o radu svih njezinih organizacija, a posebno o tvrtkama koje predstavljaju najutjecajnije institucije modernog svijeta. Zato se pojam društvene odgovornosti jasno pojavljuje u vezi s tvrtkama. Općenito se može definirati kao odgovornost svih poslovnih subjekata, posebno vlasnika i menadžera koji nastoje udovoljiti potrebama i interesima okruženja tvrtke i same tvrtke.

Izvori uredi

  1. https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/business Preuzeto 16. lipnja 2021.
  2. Beynon-Davies P. (2004). E-Business. Palgrave, Basingstoke. ISBN 1-4039-1348-X
  3. Gerstner, L. (2002). Who says Elephants Can't Dance? Inside IBM's Historic Turnaround. pg 172. ISBN 0-06-052379-4
  4. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_01_7_171.html Preuzeto 16. lipnja 2021.
  5. http://www.academia.edu/419278/The_Pyramid_of_Corporate_Social_Responsibility_Toward_the_Moral_Management_of_Organizational_Stakeholders Preuzeto 16. lipnja 2021.