Pošta

Pošta je organizacija za dostavu i isporuku pisanih pošiljki i drugih pošiljki na željenu adresu. Tradicionalno su pošte u javnom ili državnom vlasništvu. Dosadašnji monopol države u sve više država slabi. U mnogim zemljama brojna privatna poduzeća se natječu na tržištu dostave paketa i pošiljki.

Poštanski sandučić u Velikoj britaniji

Dostava pisama je aktivnost od javnog interesa.

Povezani članciUredi