Putopis Evlije Čelebija

Sejahatnama (Putopis Evlije Čelebija) je putopisno djelo turskog vojnika, činovnika i putopisca Evlije Čelebija.

Naslovnica Seyahatname, izdanje iz 1895. godine

Sadržaj Sejahatname uredi

Prvi svezak uredi

Detaljan opis Carigrada, kronopis imperija od Mehmeda II. do Mehmeda IV., autobiografske natuknice i drugo.

Drugi svezak uredi

Kronopis turske države od Osmana I. do Bajazida II., opis putovanja od Carigrada do Burse...

Treći svezak uredi

Opis putovanja od Uskudara do Damaska, prvi djelomičan opis nekih dijelova europskog dijela Turske (Opis Sofije).

Četvrti svezak uredi

Opis kurdskih plemena i dijelova Perzije, opisi putovanja u Van, Bagdad, po Mezopotamiji...

Peti svezak uredi

Nastavak opisivanja putovanja po istočnim provincijama, dojmovi nakon pohoda protiv erdeljskog kneza Rakocija II., opisi mađarskih, srbijanskih, bosanskohercegovačkih, hrvatskih i makedonskih mjesta...

 • Putovanje iz Velikog Varadina u Bosnu
 • Opis Beograda
 • Putovanje u Varad
 • Putovanje iz Varada u Bosnu
 • Putovanje iz Sarajeva u Livno
 • Prolazak kroz Busovaču
 • Putovanje s Livanjskog polja do Zadra i Šibenika
 • Putovanje od Zadra do Koruške, Slavonije i Mure
 • Putovanje od Zadra do Kupreškog polja
 • Putovanje od Kupreškog polja do Šibenika, Splita, Klisa
 • Vojni pohod prema Šibeniku
 • Putovanje iz Bosanskog ejaleta u Banju Luku
 • Putovanje s Livanjskog polja u Mletački vilajet
 • Sastanak sa splitskim generalom
 • Putovanje iz Banje Luke u gradove četiri sandžaka
 • Putovanje iz Krčkog sandžaka u sandžake Cernik i Grabovica
 • Opis vilajeta Zrinjskog
 • O svrgnuću Melek Ahmed-paše s Bosanskog ejaleta
 • Popis gradova u sedam sandžaka Bosanskog ejaleta
 • Opis sela i kasaba Rumelijskog ejalata
 • Putovanje iz Sofije u deset kadiluka

Šesti svezak uredi

Opisi putovanja po Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Mađarskoj, Albaniji, Erdelju, Bugarskoj, prikaz nekih vojnih pohoda i drugo.

 • Putovanje iz Beograda u Albaniju
 • Putovanje iz Albanije u Samakov
 • Putovanje iz Vidina u Beograd
 • Putovanje iz Beograda u Ugarsku i Almaniju
 • Putovanje Beograd – Užička Požega – Beograd
 • Putovanje iz Beograda u Hercegovački sandžak
 • Putovanje u vilajet Dubrovnik
 • Putovanje iz Dubrovnika u Carigrad
 • Putovanje iz Bileće do Kotora i Perasta
 • Putovanje iz Risna u Pivu i Nikšić
 • Putovanje iz Risna na Gatačko polje
 • Odlazak s Gatačkog polja
 • Putovanje iz Hercegovine u Novigrad
 • Putovanje iz Sarajeva u Novi Zrin
 • Putovanje u grad Kanjižu
 • Putovanje u pokrajine Korušku, Međimurje i Slavoniju

Sedmi svezak uredi

Prikazi putovanja Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj, opis putovanja na Krim...

 • Putovanje iz Ujvara do Beograda (opis konaka)
 • Putovanje Beograd - Ugarski vilajet (s opisom konaka)
 • Putovanje u segedinski sandžak
 • Putovanje u vilajet Vlašku

Osmi svezak uredi

Dojmovi s putovanja po Grčkoj i Albaniji, opis čerkeške zemlje i drugo.

 • Putovanja po Ohridskom sandžaku (s opisom konaka)
  • Selo Babija
  • Selo Ćura
  • Granice Ohridskog sandžaka
  • Opis ribarske luke grada Struge
  • Opis Ohridskog jezera
  • Opis grada Struge
  • Opis ribarskog središta (sretnog grada Ohrida)
  • Selo Čeribaši
  • Opis velike gorske visoravni Istoka
  • Opis napredne kasabe Resena
 • Putovanje iz Ohrida u Istanbul/Carigrad
  • Opis divne kasabe Podgradeca
  • Opis napredne kasabe Starova
  • Selo Paž
  • Opis velikog sela-kasabe Prespe
  • Opis Prespanskog jezera
  • Selo Derbent
  • Selo Gavato
  • Konak u Velikom Šeheru i Starom Gradu Bogom štićenom manastiru (samostanu)
  • Selo Beslu
  • Selo Varije
  • Selo Štip
  • Kasaba Radovišta
  • Kasaba Tikveš
  • Selo Čeribaši
  • Kasaba Vlandova
  • Opis Strumice
  • Dodatak opisu Strumice
  • Opis panađura Doljana

Deveti svezak uredi

Opisi Meke, Medine i uopće Arabije.

Deseti svezak uredi

Opis putovanja po Egiptu, Sudanu i Abesiniji.

Izvori uredi

 • Evlija Čelebi, Putopis, Veselin Masleša, Sarajevo, 1979.
 • Fehim Spaho, Hrvati u Evlija Čelebijinu putopisu, Hrvatsko kolo, 13/1932., str. 41. – 50.

Vanjske poveznice uredi