Simetrala dužine

Simetrala dužine je pravac okomit na dužinu te prolazi njenim polovištem. Ta svojstva uvjetuju da je svaka točka na simetrali jednako udaljena od rubnih točaka dužine. Dužina te njena simetrala zatvaraju pravi kut.

Konstrukcija pravog kuta koristeći simetralu dužine

Trokutu opisana kružnica uredi

Simetrale svih triju stranica trokuta sijeku se u središtu trokutu opisane kružnice.

Nedovršeni članak Simetrala dužine koji govori o geometriji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.