Struk (teorija grafova)

Struk grafa u teoriji grafova je duljina najkraćeg ciklusa u grafu. Petersenov graf ima struk 5. Svaki graf dijametra i struka nužno je regularan. U svezi s Mooreovim grafom, Mooreova granica daje maksimalan broj vrhova grafa sa maksimalnim stupnjem i dijametrom te minimalan broj vrhova u regularnom grafu stupnja i struka .[1] Ako nema ciklusa, struk je nula.[2]

IzvoriUredi

  1. math.e Snježana Majstorović i Luka Boras: Petersenov graf, br. 27. (pristupljeno 25. svibnja 2020.)
  2. Sveučilište J.J. Strossmayera u OsijekuOdjel za matematiku Marina Križić: Planarni grafovi, Osijek, 2013., str. 8