Bojovnik

Izabrani doprinosi Uredi

Povijest Stari grad Vrana - 42. domobranska pješačka divizija -   Kraljevsko hrvatsko domobranstvo -   Hrvatska u Prvom svjetskom ratu‎ -   Država SHS -   Austro-ugarska vojska -   Trojedna Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija -   Zaposjedanje BiH 1878. - Oslobađanje Međimurja -   Kraljevina Dalmacija ‎- Kraljevina Mađarska - Markgrofovija Istra -   Banovina Hrvatska -   Hrvatsko domobranstvo (NDH) -   NOVJ -   Majorizacija Hrvata u BiH - Hrvatsko vojno učilište - Svečani mimohod povodom 20. godina VRO Oluja - Povijest Hrvatske ratne mornarice

Životopisi Nikola Tomašić - Anton Lipošćak -   Ivan Salis Seewis - Luka Šnjarić -   Mišo Kovač -   Arsen Dedić - Janko Vuković Podkapelski - Sveto Letica Barba - Maksimilijan Njegovan - Dragutin Prica

Kultura Dotur Luigi - Naše malo misto - Čovjek kao ja - Moderato cantabile - Zastave (roman) - Hrvatski bog Mars - Plamen (časopis)

Nagrade Uredi

 
Nagrada za
rad i trud
 
Dodijelio:
Bracodbk
 
Nagrada za
jubilarni članak
 
Nagrada za
rad i trud
 
Dodijelio:
Culo-sija
 
Nagrada za
rad i trud
 
Dodijelio:
Kubura
 
Za izniman doprinos člancima o Hrvatskom domobranstvu.
Starčevićanac
 
Nagrada za
rad i trud
 
Dodijelio:
Mostarac

 
za marljivi doprinos hrvatskoj wikici za povijesne teme
Nagrada hrvatskogâ pluga
Dodijelio:
Kubura
 
Nagrada za
jubilarni članak
 
Nagrada za
rad i trud
 
Dodijelio:
Mostarac
 
Za članke o Hrvatskoj u 1. svj. ratu
Mostarac
 

Tko mnogo daje malo prima

Dodijelio:
el hombre