Živim u Rijeci i, kako piše, ljubitelj sam šaha, ali i enigmatike. Obožavam pratiti Hrvatsku na sportskim natjecanjima. Dosada sam svašta nešto uređivao, ali sam najponosniji na svoj doprinos uređivanja nezaboravnog SP-a u Rusiji kao i godine 2018. Da, ja sam onaj koji je opisivao datume kada je Hrvatska išla ka najvećem sportskom uspjehu i napisao zaključak za 2018. kao najbolju sportsku godinu za našu zemlju. Uređivao sam i profile naših sportaša i šahista, ali i geografske pojmove te ponešto iz i biologije. Evo, jednostavno bih želio bih pomoći u širenju znanja.

Neslužbeni suradnik od našeg ljeta (2018.)MatematikaUredi

Dosadašnja (značajnija) uređivanja: 1. Šahovska matematika i Problem osam topova (davno), 2. Broj e, 3. Linearna funkcija, 3. Prosti broj, 4. Dužina, 5. Eulerov identitet

Skora budućnost: Kongruencije, Matematička indukcija.