Transfobija

Transfobija proistječe iz neprihvaćanja i negiranja prava pojedine osobe na osobnu koncepciju rodnog i spolnog identiteta i izražavanja. Ona je strah, mržnja, gađenje i diskriminirajući odnos prema osobama čije stvarno ili percipirano rodno izražavanje nije u skladu sa društveno pripisanim spolom. Transfobija su i predrasude i diskriminirajući odnos prema osobama koje narušavaju i prekoračuju uske društvene spolne i rodne uloge, pravila i stereotipe.

Za transfobiju možemo reći da je izravno povezana sa seksizmom i genderofobijom (*), koji su joj i izvori, kao i kod homo/bi - fobije.

Transfobija je veoma česta unutar gej i lezbijske zajednice.

VidiUredi