Wikipedija:Sekundarni računi

Ovo je pravilo Wikipedije na hrvatskome jeziku.
Svi bi ga suradnici trebali poštovati.
Pravila i smjernice
Pet stupova Wikipedije · Zanemarite sva pravila · Budite odvažni!
Univerzalni kodeks ponašanja
sva pravila i smjernice

Svaki Wikipedist ima pravo registrirati jedno suradničko ime (račun) s kojim će doprinositi. Taj račun s vremenom veže određenu povijest izmjena i postaje dio identiteta svog vlasnika, pomoću kojega ga drugi suradnici prepoznaju i s njim komuniciraju. Svakom je suradniku u pravilu dozvoljeno korištenje samo jednog računa.

U iznimnim slučajevima i uz dobar razlog, suradnici uz taj jedan mogu otvoriti i jedan ili više sekundarnih računa. Tada se račun s najdužom poviješću i s najviše izmjena vodi kao glavni račun. Zajedničkom vlasniku više suradničkih računa preporuča se da jasno naznači vezu među njima. U protivnom se izlaže riziku od optužbe za zlouporabu. Ukoliko račune zbog očuvanja privatnosti suradnik ne želi javno dovesti u vezu, dužan je poslati email objašnjenja provjeritelju.

Legitimna uporaba uredi

   Ovaj je popis nepotpun – sadrži samo najčešće razloge za blokiranje. Ako neki razlog nije naveden u nastavku, ne znači automatski da je ta akcija (ne)opravdana.

Legitimni razlozi zbog kojih suradnik želi odvojiti svoje doprinose mogu biti sljedeći:

 • Suradnik doprinosi koristeći računalo s javnim pristupom kakva su često izložena krađi računa. (U tom slučaju veza između računa mora biti javno naznačena.)
 • Suradnik je priznati stručnjak u nekom području, a ne želi svoje doprinose člancima iz tog područja miješati s ostalim doprinosima u kojima nije stručan.
 • Suradnik uređuje članke koji ga mogu kompromitirati u krugu njegove obitelji, društva ili profesionalne sredine, a njegov je identitet na Wikipediji poznat ili ga se može otkriti.
 • Suradnik želi zaštititi svoju privatnost.
 • Sekundarni računi za edukativne svrhe odn. za upućivanje novih suradnika.
 • Humoristički računi, računi za primjere u esejima ili uputama.
 • Testiranje rada na Wikipediji.
 • Tehnički razlozi.

Novi početak uredi

Odluči li suradnik kojeg prati loša reputacija potpuno početi iznova, bez da bude okaljan svojim prijašnjim postupcima, može zatvoriti stari i otvoriti novi, neovisni suradnički račun. Pritom suradnik sâm treba voditi računa da svjesno ne obmanjuje zajednicu (npr. poriče vezu sa starim računom, a uređuje prepoznatljivim stilom). Zatvaranje starog računa podrazumijeva da se isti nikad više ne će upotrijebiti za uređivanje. Kako bi se izbjegla optužba za zlouporabu, na staroj suradničkoj stranici treba biti postavljena jasna poruka kako račun više nije aktivan. Račun prestaje biti zatvoren onog časa kad se opet upotrijebi.

Napomene:

 • Višestruko prebacivanje s računa na račun tretira se kao izbjegavanje nadzora što je jedan od oblika zlouporabe.
 • Ova mogućnost nije dostupna suradnicima sa zabranom uređivanja Wikipedije (zabrana vrijedi za sva njihova suradnička imena i IP adrese).

Računi-duhovi uredi

Sekundarni račun otvoren na ime vrlo slično glavnom računu kako bi se onemogućila zlouporaba od strane vandala naziva se račun-duh (njem. Doppelgänger). Suradnička imena koja se na ovaj način "rezerviraju" ne smiju se koristiti za uređivanje.

Botovi uredi

Otvaranje sekundarnog računa je prvi zahtjev koji se postavlja pred suradnika koji namjerava upravljati botom. Razlog tomu je filtriranje automatskih izmjena botova od ostatka nedavnih promjena.

Nedozvoljena uporaba uredi

Uporaba sekundarnih računa nije dozvoljena s ciljem destrukcije, obmane ili lažnog prikazivanja sebe ili svojih doprinosa. Takav račun se na Wikipediji naziva čarapko. Primjeri su:

 • glasovati više puta po istom pitanju
 • braniti se zbog kršenja pravila jednim računom, a drugim glumiti neutralnog komentatora
 • vandalizirati jednim računom, a drugim proći nekažnjeno
 • otvoriti članak jednim računom, a drugim ga predložiti za brisanje
 • sudjelovati u raspravi jednim računom, a drugim zagovarati suprotnu stranu na pogrdan ili nelogičan način
 • otvoriti članak jednim računom, a drugim ga označiti za pregledanog

Općenito je protivno pravilima koristiti više računa za bilo što što se ne bi moglo ili smjelo obaviti jednim računom. Suradnici koji upotrebljavaju više računa trebaju posebno paziti da ih koriste odvojeno. Ako više računa istog vlasnika uredi istu stranicu ili se pridruži istoj raspravi, suradnik može biti optužen za čarapka. Sankcije prijete čak i u slučajevima nenamjerne ili nehajne zlouporabe.

Izbjegavanje nadzora uredi

Drugi suradnici povremeno imaju legitimno pravo uvida u sve suradnikove doprinose (npr. tijekom glasovanja ili u postupcima pred Arbitražnim odborom). Sekundarni računi te doprinose odjeljuju, pa ih ostali suradnici ne mogu nadzirati. Otvaranje sekundarnih računa isključivo s namjerom zbunjivanja ili obmanjivanja zajednice smatra se povredom pravila Wikipedije.

Podvojeni računi uredi

Svim je suradnicima, uključujući administratore, strogo zabranjena upotreba neovisnog sekundarnog računa u svrhe destrukcije, umjetnog poticanja sukoba ili namjerne povrede pravila Wikipedije. Žustro sudjelovanje u raspravama, uz istodobno očuvanje vlastitog ugleda, smatra se neprihvatljivim ponašanjem.

Sankcije uredi

Sekundarni računi koji se ne koriste u skladu s iznesenim pravilima blokiraju se i dobiju oznaku neprikladan sekundarni račun. Budući da se na Wikipediji pravila odnose na osobe a ne račune, sankcioniranje jednog sekundarnog računa povlači zabranu korištenja svih preostalih sekundarnih računa tog suradnika. Odluku donosi jedan administrator, ili više njih konsenzusom (vidi Na pažnju administratorima).

Valja naglasiti da suradnik koji je neprikladno koristio sekundarni račun po sankcijama nije izjednačen sa suradnikom koji je upravljao čarapkom. Sukladno pretpostavljanju dobre namjere, suradnik koji je neprikladno koristio sekundarni račun i dalje može slobodno doprinositi enciklopediji putem svog glavnog računa. Agresivni pristup u svrhu zaštite enciklopedije se u ovom slučaju ne primjenjuje. Međutim, ukoliko suradnik unatoč odluci nastavi koristiti preostale sekundarne račune, ti će se računi tretirati kao čarapci, a suradniku prijeti optužba za izbjegavanje sankcija.

Vidi još uredi