Wikipedija:Suradničko ime

Prečac:
WP:SI
Green check.png Ova stranica navodi smjernicu Wikipedije na hrvatskom jeziku. Svi bi ju suradnici trebali poštivati.

Pravila stvaranja suradničkih imena objašnjavaju i daju primjere valjanih imena suradnika na Wikipediji.

Kakvo suradničko ime ne smije biti

 • Suradničko ime ne smije biti suprotno smjernicama Wikipedije (npr. Wikipedija:Wikibonton) niti pravilima Wikipedije (primjer neprihvatljivog suradničkog imena suprotnog ovoj smjernici je svaki ponižavajući naziv ili naziv koji omalovažava samog suradnika: npr. budala, kreten, debil, idiot - ovo je samo nekoliko primjera, cijeli popis ponižavajućih ili omalovažavajućih imena je neiscrpan)
 • Suradničko ime ne smije biti riječ koja je povezana sa suradničkim statusima na Wikipediji (Administrator, Birokrat i drugo). Jedina iznimka je ime Suradnik i njegove izvedenice (jer se taj status ne stječe glasovanjem, nego je zagarantiran svakom suradniku, bio on prijavljen ili ne).
 • Suradničko ime ne smije biti komercijalno, ime tvrtke, nekog proizvoda, institucije i sličnog.
 • Suradničko ime ne smije biti zbunjujuće, nerazumljivo ili takvo da ometa rad zajednice, niti smije sadržavati nacionalna obilježja.
 • Suradničko ime ne smije biti ime žive poznate/javne osobe, ako ta osoba nije ona sama.

Kakvo suradničko ime treba biti

Kad ste proučili stranicu Wikipedija:Zašto postati suradnik? i odlučili postati suradnik, valja odabrati dobro suradničko ime. Možete izabrati svoje pravo ime ili nadimak, i jedno i drugo ima svoje prednosti i mane. U skladu s netiketom, suradničko ime ne bi se smjelo sastojati od samih velikih slova (jer to izgleda kao vikanje), od samih znakova interpukcije (jer ljudi se u stvarnom svijetu ne zovu !!) itd.

Budući da navođenje svih neprikladnih imena nema smisla, suradničko ime smije sadržavati sljedeće znakove:

 • 38 znakova proširene latinice (30 znakova abecede + qwxy + 4 prijeglasa äëöü) velikih i malih (76 znakova)
 • točka razmak crtica srednja i donja (. -_) (76 znakova + 4 = 80 znakova)
 • 10 brojeva (ukupno 90 znakova)

U skladu s hrvatskim standarnim jezikom i netiketom, dva velika slova zaredom (ista ili različita te tri ista mala), imena sačinjena samo od brojeva (ili s više od 2 broja u imenu) i naizmjenično pisanje velikog i malog slova nije poželjno. Također ne bi trebalo biti više od 3 znaka interpunkcije (točke i crtice) te razmaka (npr. Ivan I. Ivić je prihvatljivo).

Suradnici čiji materinski jezik nije hrvatski (nego npr. arapski ili hebrejski) mogu zatražiti da im ime sadrži i druge znakove, no za to mora postojati razlog. U tom se slučaju ime napisano latinicom i prema pravilima transliteracije preusmjerava na drugo pismo, a suradnik na svojoj suradničkoj stranici također treba napisati kako mu se ime transliterira na latinicu.

Suradnici čije je ime na drugom pismu zamoljeni su (ili će biti zamoljeni) napisati transliterirani (latinični) oblik svoga suradničkog imena u potpisu kako bi svim suradnicima Wikipedije na hrvatskome jeziku odmah bilo razumljivo, o čemu se zajednica pozitivno izjasnila.

Napomena

Ako Vam ime nije u skladu s ovom smjernicom, administratori će vas ili zamoliti da ga promijenite (tj. da izaberete neko prikladnije), ili će blokirati suradničko ime koje je protivno Wikipedijinim pravilima.

Ustupanje suradničkoga imena

Suradničko se ime može ustupiti drugom suradniku, ako ime koje se želi uzeti ispunjava određene uvjete:

 1. suradnik nema ni jednu izmjenu
 2. suradnik nije napravio više od 5 izmjena i neaktivan je zadnje 2 godine
 3. suradnik je sam odobrio ustupanje svog imena

Suradničko ime se ne će preuzeti, ako suradnik ima znatne doprinose bez obzira na neaktivnost. Znatnim doprinosima se smatraju svi oni u dobroj namjeri s ciljem povećanja kvalitete i kvantitete sadržaja same Wikipedije. Također, ako je suradničko ime prijavljeno unutar zadnjih 6 mjeseci, preuzimanje se ne će ostvariti bez pristanka suradnika, bez obzira na gornje uvjete.

Suradničko ime koje se ustupa će biti premješteno na: Suradnik:Ime (ustupljeno ime), osim ako suradnik čije ime se ustupa ne navede drugačije.

Valjani razlozi za ustupanje imena:

 1. Zbog sustava središnje prijave
 2. Ako suradnik želi aktivno doprinositi u dobroj namjeri pod već zauzetim imenom. Pod uvjetom da željeni suradnički račun nema niti jedan doprinos.

Vidi još