Đ

slovo
Hrvatska abeceda
Aa Bb Cc Čč Ćć
Dd DŽdž Đđ Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk
Ll LJlj Mm Nn NJnj
Oo Pp Rr Ss Šš
Tt Uu Vv Zz Žž

Latin alphabet Đđ.png

Đ je 8. slovo hrvatske abecede. Označava zvučni palatalni afrikatni suglasnik. U abecedu ga je uveo Đuro Daničić u Rječniku JAZU (danas HAZU) umjesto digrama dj (gj) i time je dovršen proces oblikovanja današnje hrvatske grafije.

Koristi se i u abecedama drugih južnoslavenskih jezika (bošnjačkoga, crnogorskoga i srpskoga). U svezi je sa slovom eth dvaju sjevernogermanskih jezika, islandskoga i ferojskoga, u kojima se istovjetno malo slovo zapisuje kao ð. U tom je liku bilo i dijelom abecede staroengleskoga jezika. U svima trima jezicima označuje zvučni dentalni frikativ (IPA: [ð]). U suvremenome engleskome jeziku taj se glas zapisuje dvoslovom th, a kao primjer izgovora može se navesti riječ this. Slovo đ još se susreće u laponskome i u vijetnamskome jeziku. U potonjem predstavlja glas sličan onome koji se u hrvatskome jeziku zapisuje slovom d.