slovo
(Preusmjereno s )
Hrvatska abeceda
Aa Bb Cc Čč Ćć
Dd DŽdž Đđ Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk
Ll LJlj Mm Nn NJnj
Oo Pp Rr Ss Šš
Tt Uu Vv Zz Žž

je 7. slovo hrvatske abecede. Označava zvučni postalveolarni afrikatni suglasnik.

Jedan je od tri dvoslova u hrvatskoj abecedi uz Lj i Nj. Ovim se slovom koristi i u latiničnim formama srpskog i makedonskog jezika.

Pojavljivanje u hrvatskom jeziku uredi

Uglavnom se pojavljuje u posuđenicama, osobito turcizmima i anglizmima, kao i jednačenjem po zvučnosti iz /č/:

  1. u riječima bez vidljivog postanka, uglavnom u posuđenicama:
    budžet, deterdžent, džem, džep, džez, pidžama, patlidžan, hodža...
  2. ispred b prema osnovnom č:
    jednadžba od jednačiti, narudžba od naručiti, predodžba od predočiti, srdžba od srčan
  3. u sufiksu -džija koji je u hrvatski došao iz turskog jezika:
    bostandžija, buregdžija, ćevabdžija, šeširdžija

U hrvatskoj je književnoj tradiciji upotrebljavana riječ Madžar, ali proširen je i oblik Mađar kojemu se daje prednost.