Škotski obred

masonski red i sustav stupnjeva

Drevni i prihvaćeni škotski obred (engl. Ancient and Accepted Scottish Rite, skraćeno AASR; sjeverna masonska jurisdikcija u Sjedinjenim Državama često izostavlja i, dok engleska konstitucija u Ujedinjenom Kraljevstvu izostavlja škotski), obično jednostavno poznat kao Škotski obred ili Škotski red (ili, u Engleskoj i Australiji, kao Rose Croix, iako je ovo samo jedan od njegovih stupnjeva), jedan je od masonskih obreda. Obred je niz progresivnih stupnjeva u slobodnom zidarstvu koje dodjeljuju različite masonske organizacije ili tijela te svaki o njih djeluje pod vodstvom svoje središnje vlasti. U škotskom obredu središnja vlast naziva se Vrhovno vijeće (engl. Supreme Council).

Dvoglavi orao – simbol koji se najčešće povezuje sa Škotski obredom.

Škotski obred je jedan od pridruženih redova slobodnog zidarstva u koji se majstor zidar može priključiti kako bi usavršio svoje članstvo.[1][2] Također je i sukladan, jer se neki njegovi stupnjevi odnose na stupnjeve simboličkog (zanatskog) masonstva. U Engleskoj i nekim drugim zemljama, iako velika loža službeno ne priznanje škotski obred, može mu se pridružiti samo punopravni mason te nema zabrana kod toga. Međutim, u Sjedinjenim Državama velike lože službeno priznaju škotski obred kao produžetak stupnjeva masonerije. Škotski obred se nadovezuje na etička učenja i filozofiju obrađenu u zanatskoj (ili plavoj) loži, kroz dramatičnu prezentaciju pojedinih stupnjeva.

Škotski obred u Hrvatskoj djeluje kroz nekoliko velikih loža.

Povijest

uredi

Škotski obred nastao je u prvoj polovici 18. stoljeća u Francuskoj. Njegov naziv Scottish Rite pokazuje da su rituali došli iz anglosaksonskog slobodnog zidarstva. Mnogi povjesničari povezivali su nastanak reda s engleskom vladarskom kućom Stuart i jakobitima, članovima obitelji engleskog kralja Jakova II., koji je istodobno bio i kralj Škotske poznat kao Jakob VII. Ozbiljna istraživanja pobijaju takva stajališta, ali izgleda da je Loža "L'Anglaise", koju je 27. travnja 1732. godine utemeljio Irac Martin Kelly radila na engleskom jeziku (loža još uvijek radi u sustavu Velike lože Francuske i nosi broj 363) Kellyjeva loža radila je kao materinska loža, što znači da su njeni članovi utemeljili više novih loža. Jedna od njih bila je loža "La Francoise", koja je i sama 1740. godine ustanovila Ložu "Savršena harmonija" (Parfait Harmonie) u Bordeauxu. Starješina ove lože bio je Stephan Morin rodom Francuz, rođen u New Yorku, koji je kasnije odigrao važnu ulogu kod razvoja Škotskog obreda i utemeljio lože u Parizu (1747.), San Domingu, New Orleansu i u drugim kolonijama u Americi (1763.). Podaci govore da je Loža "Savršena harmonija" radila po novim ritualu, koji se zvao Rite Ecossais (Škotski obred) i da su u njemu dodjeljivali više stupnjeve. Razumljivo je da se središte novog reda ubrzo preselilo u Pariz. Godine 1756. pojavio se prvi nukleus koordinacijskog vrhovnog tijela, koje se zvalo "Vitezovi Istoka, knezovi i vladari slobodnog zidarstva" (Sovereigns). Oni su tada u svoj red uključili i obrede klermonskog kapitula (Chapter of Clermont), vitezova istoka (Knights od the East) i savršenstva (Rite of Perfection).

Struktura stupnjeva

uredi
 
Dvoglavi orao kao simbol 32. stupnja.

Trideset i tri stupnja Škotskog obreda dodjeljuje nekoliko kontrolnih tijela. Prva od njih je zanatska loža koja dodjeljuje stupnjeve učenik, pomoćnik te majstor zidar. Zanatske lože djeluju pod nadzorom nacionalnih velikih loža, a ne Škotskog obreda. Postizanje trećeg masonskog stupnja, majstora zidara, predstavlja postizanje najvišeg stupnja u cijelom masonstvu.[3] Dodatni stupnjevi poput Drevnog i prihvaćenog škotski obreda ponekad se nazivaju dodatnim stupnjevima, čak i tamo gdje numeriranje stupnjeva može podrazumijevati hijerarhiju. Oni predstavljaju bočni pokret u masonskom obrazovanju a ne uzlazni, te su to i stupnjevi poduke a ne rangiranja.[4]

Godine 2000. godine južna masonska jurisdikcija u Sjedinjenim Državama je dovršila reviziju svojih rituala, dok je 2004. godine sjeverna jurisdikcija reorganizirala i ponovo napisala svoje stupnjeve.[5][6] Daljnje promjene dogodile su se 2006. godine. Trenutačni nazivi stupnjeva i njihov raspored u južnoj jurisdikcija ostaju u osnovi nepromijenjeni od početka.

Popis stupnjeva za vrhovna vijeća Australije, Engleske i Walesa te većine drugih obedijencija u velikoj se mjeri slaže s onim iz južne masonske jurisdikcije SAD-a. Međutim, popis stupnjeva sjeverne jurisdikcije SAD-a sada je nešto drugačiji i naveden je u donjoj tablici. Popis stupnjeva Vrhovnog vijeća Kanade odražava mješavinu dvaju, s nekoliko jedinstvenih naziva:

Stupanj Južna jurisdikcija SAD[7] Sjeverna jurisdikcija SAD[8] Francuska i Kanada[9] Engleska i Wales[10]
tajni majstor
(Secret Master)
majstor putnik
(Master Traveler)
tajni majstor
(Secret Master)
savršeni majstor
(Perfect Master)
intimni tajnik
(Intimate Secretary)
majstor mesingane zmije
(Master of the Brazen Serpent)
intimni tajnik
(Intimate Secretary)
starješina i sudac
(Provost and Judge)
intendant gradnje
(Intendant of the Building)
elu devetorice
(Elu of the Nine)
majstor hrama
(Master of the Temple)
izabranik devetorice
(Elect of the Nine)
izabranik od devet
(Elect of Nine)
10° elu petnaestorice
(Elu of the Fifteen)
glavni izabranik
(Master Elect)
izabranik petnaestorice
(Elect of the Fifteen)
izabranik od petnaest
(Elect of Fifteen)
11° elu dvanaestorice
(Elu of the Twelve)
uzvišeni izabrani majstor
(Sublime Master Elected)
izabranik dvanaestorice
(Elect of the Twelve)
uzvišeni izabranik
(Sublime Elect)
12° majstor arhitekt
(Master Architect)
majstor milosrđa
(Master of Mercy)
veliki majstor arhitekt
(Grand Master Architect)
13° kraljevski luk Salomona
(Royal Arch of Solomon)
majstor devetog luka
(Master of the Ninth Arch)
kraljevski luk Salomona
(Royal Arch of Solomon)
kraljevski luk Henoka
(Royal Arch of Enoch)
14° savršen elu
(Perfect Elu)
veliki izabrani zidar
(Grand Elect Mason)
veliki izabrani potpuni i svijetli zidar
(Grand Elect Perfect and Sublime Mason)
veliki izabrani potpuni i svijetli majstor
(Grand Elect Perfect and Sublime Master)
15° vitez istoka ili vitez mača ili vitez orla
(Knight of the East, or Knight of the Sword, or Knight of the Eagle)
vitez istoka ili vitez mača
(Knight of the East, or Knight of the Sword)
vitez mača ili vitez istorka
(Knight of the Sword, or Knight of the East)
16° princ Jeruzalema
(Prince of Jerusalem)
17° vitez istoka i zapada
(Knight of the East and West)
18° vitez ružinog križa
(Knight Rose Croix)
vitez ružinog križa iz Heredoma
(Knight of the Rose Croix de Heredom)
vitez ružinog križa
(Knight Rose Croix)
suvereni princ ružinog križa, ili vitez pelikan i orla
(Sovereign Prince Rose Croix, or Knight of the Pelican and Eagle)
19° veliki biskup
(Grand Pontiff)
brat staze
(Brother of the Trail)
veliki biskup
(Grand Pontiff)
20° majstor simboličke lože
(Master of the Symbolic Lodge)
majstor za život
(Master ad Vitam)
prečasni veliki majstor
(Venerable Grand Master)
21° nojev red, ili pruski vitez
(Noachite, or Prussian Knight)
patrijarh nojevog reda
(Patriarch Noachite)
22° vitez kraljevske sjekire, ili princ Libanona
(Knight of the Royal Axe, or Prince of Libanus)
princ Libanona
(Prince of Libanus)
23° poglavar Šatora sastanka
(Chief of the Tabernacle)
vitez hrabrosti
(Knight of Valor)
poglavar Šatora sastanka
(Chief of the Tabernacle)
24° princ Šatora sastanka
(Prince of the Tabernacle)
brat šume
(Brother of the Forest)
princ Šatora sastanka
(Prince of the Tabernacle)
25° vitez mesingane zmije
(Knight of the Brazen Serpent)
majstor postignuća
(Master of Achievement)
vitez mesingane zmije
(Knight of the Brazen Serpent)
26° princ milosrđa, ili Škotske trojstvo
(Prince of Mercy, or Scottish Trinitarian)
prijatelj i brat vječni
(Friend and Brother Eternal)
princ milosrđa
(Prince of Mercy)
27° vitez Sunca, ili prosvijećeni princ
(Knight of the Sun, or Prince Adept)
vitez Jeruzalema
(Knight of Jerusalem)
zapovjednik Hrama
(Commander of the Temple)
28° viteški zapovjednik Hrama
(Knight Commander of the Temple)
vitez Sunca, ili prosvijećeni princ
(Knight of the Sun, or Prince Adept)
vitez Sunca
(Knight of the Sun)
29° škotski vitez svetog Andrije
(Scottish Knight of Saint Andrew)
vitez svetog Andrije
(Knight of Saint Andrew)
30° vitez Kadoš, ili vitez bijelog i crnog orla
(Knight Kadosh, or Knight of the White and Black Eagle)
veliki inspektor
(Grand Inspector)
vitez Kadoš
(Knight Kadosh)
veliki izabrani vitez Kadoš, ili vitez bijelog i crnog orla
(Grand Elected Knight Kadosh, or Knight of the White and Black Eagle)
31° inspektor inkvizitor
(Inspector Inquisitor)
vitez pretendent
(Knight Aspirant)
inspektor inkvizitor zapovjednik
(Inspector Inquisitor Commander)
veliki inspektor inkvizitor zapovjednik
(Grand Inspector Inquisitor Commander)
32° majstor kraljevske tajne
(Master of the Royal Secret)
uzvišeni princ kraljevske tajne
(Sublime Prince of the Royal Secret)
33° glavni inspektor
(Inspector General)
suvereni veliki glavni inspektor
(Sovereign Grand Inspector General)

Zanatski stupnjevi u Škotskom obredu

uredi

Škotski obred ima svoje prepoznatljive verzije rituala zanatskih stupnjeva (učenik, pomoćnik te majstor zidar), ali većina loža širom engleskog govornog područja u njima ne radi. Međutim, postoji deset loža u New Orleansu i 16 u New Yorku koje rade po zanatskim stupnjevima škotskog obreda.[11]

Zanatski stupnjevi u Škotskom obredu češći su u europskim i latinskoameričkim jurisdikcijama. Većina loža pod zaštitom Velike lože Francuske[12] koristi ove stupnjeve, kao i nekoliko loža pod zaštitom Nacionalne velike lože Francuske. U Velikoj loži Španjolske ovo je dominantni ritual između ostalih rituala koji se koriste. Također, postoje dvije lože u Australiji koje se bave zanatskim stupnjevima u Škotskom obredu.

Prema masonskom povjesničaru Alainu Bernheimu, belgijski masonski učenjak Pierre Noël pokazao je 2002. godine da su Zanatski stupnjevi u Škotskom obredu izvedeni iz francuskog prijevoda masonskog izlaganja Three Distinct Knocks, izdanog u Londonu 1760. godine.[13]

Organizacija

uredi
 
Masonska pregača u Škotskom obredu.

Drevnim i prihvaćenim škotskim obredom u svakoj zemlji upravlja Vrhovno vijeće (engl. Supreme Council).[14] Ne postoji međunarodno jedinstveno upravno tijelo; svako Vrhovno vijeće u svakoj zemlji suvereno je sebi u svojoj jurisdikciji.

Hrvatska

uredi

Obnovom slobodnog zidarstva u Hrvatskoj prvi slobodni zidari iz Hrvatske dobili su više stupnjeve Škotskog obreda u Pragu 1991. godine. Velika loža Slovenije utemeljila je Vrhovno vijeće Škotskog obreda za Sloveniju 2000. godine te je počela formirati ateljee za članove Velike lože Hrvatske (regularno slobodno zidarstvo) u kojima je radilo više od dvadesetero članova iz Hrvatske.[15] Dana 22. ožujka 2003. godine Velika loža Hrvatske je dobila svoje samostalno i suvereno Vrhovno vijeće Drevnog i prihvaćenog škotskog obreda.[16]

Vrhovno vijeće pri Velikoj nacionalnoj loži Hrvatske osnovan je u Rimu 24. studenoga 2017. godine dekretom Vrhovnog vijeća Italije (Velika loža Italije). Tri dana kasnije, 27. studenoga je odobren i Vrhovni savjet Hrvatske 33. i posljednjeg stupnja Drevnog i prihvaćenog Škotskog obreda.[17]

U Hrvatskoj postoje još dva Vrhovno vijeće koja djeluju pri Velikom orijentu Hrvatske (osn. 2017.) i Velikoj simboličkoj loži Hrvatske (osn. 2019.).

Francuska

uredi

Kada se Comte de Grasse-Tilly vratio u Francusku 1804. godine, radio je na tome da tamo uspostavi Drevni i prihvaćeni škotski obred. Iste je godine osnovao prvo vrhovno vijeće u Francuskoj.[18] Veliki orijent Francuske potpisao je ugovor o uniji u prosincu 1804. godine s Vrhovnim vijećem 33. stupnja Francuske. Ovaj se ugovor primjenjivao sve do 1814. godine. Zahvaljujući ovom ugovoru, Veliki orijent Francuske preuzeo je, takoreći, vlasništvo nad Škotskim obredom. Od 1805. do 1814. godine, Veliki Orijent Francuske je upravljao s prvih osamnaest stupnjeva Obreda, ostavljajući Vrhovno vijeće Francuske da upravlja s posljednjih petnaest. Godine 1815. petorica čelnika Vrhovnog vijeća 33. stupnja Francuske osnovali su Vrhovno vijeće Obreda (fran. Suprême Conseil des Rites) unutar samog Velikog orijenta. Prvotno francusko Vrhovno vijeće je zamrlo između 1815. i 1821. godine.

Vrhovno vijeće otoka Amerike (fran. Suprême Conseil des Isles d'Amérique; osnovao ga je 1802. godine Grasse-Tilly u Santo Domingu, a oživio oko 1810. godine njegov punac Delahogue, koji se također vratio iz Sjedinjenih Država) udahnulo je novi život Vrhovnom vijeću 33. stupnja u Francuskoj. Tako su se spojili u jedinstvenu organizaciju – Vrhovno vijeće Francuske, što je dovelo do neovisne i suverene slobodnozidarske snae. Ovo vijeće je osnivalo simboličke lože (sastavljene od prva tri stupnja, koje bi inače bile povezane u velikoj loži). Vrhovno vijeće Francuske je 1894. godine formiralo Veliku ložu Francuske (GLdF). GLdF je postalo potpuno neovisano 1904. godine kada je Vrhovno vijeće Francuske prestalo formirati nove lože.[19] Vrhovno vijeće Francuske se i dalje smatra nadglednikom svih 33 stupnja Škotskog obreda. Odnosi između ove dvije strukture i dalje su bliski, što se dokazuje organiziranjem dvaju zajedničkih skupova godišnje.

U Francuskoj postoje još dva vrhovna vijeća Škotskog obreda:

 • Vrhovno vijeće velikog koledža drevnog i priznatog Škotskog reda (fran. Suprême Conseil Grand Collège du Rite écossais ancien accepté; proizašlo iz Vrhovnog vijeća 1804. godine i konstituirano 1815. godine) koje djeluje pri Velikom orijentu Francuske.
 • Vrhovno vijeće za Francusku (fran. Suprême Conseil pour la France; proizašlo iz Vrhovnog vijeća Nizozemske, konstituirano 1965. godine) koje djeluje pri Nacionalnoj velikoj loži Francuske (regularno slobodno zidarstvo).

Kanada

uredi

U Kanadi, čije je Vrhovno vijeće 1874. godine odobrilo Vrhovno vijeće Engleske i Walesa, obred je poznat kao Drevni i prihvaćeni škotski obred. Njihovo vijeće se naziva Vrhovno vijeće 33. stupnja drevnog i priznatog Škotskog reda slobodnih zidara Kanade (engl. Supreme Council 33° Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry of Canada). Ured kanadskog Vrhovnog vijeća nalazi se u Hamiltonu, Ontario. Diljem Kanade postoji 45 lokalnih organizacija ili "Dolina" (engl. Valleys).[20]

Sjedinjene Američke Države

uredi
 
Američke države u Južnoj jurisdikciji.
 
Američke države u Sjevernoj jurisdikciji.

U Sjedinjenim Američkim Državama postoje tri vrhovna vijeća te svako od njih ima posebnosti koje ih čine različitim:

U Sjedinjenim Državama, članovi Škotskog obreda mogu biti izabrani od strane Vrhovnog vijeća da prime 33 stupanj. Dodjeljuje se članovima koji su dali značajan doprinos društvu ili slobodnom zidarstvu općenito.

Južna masonska jurisdikcija

Južna masonska jurisdikcija (engl. Southern Masonic Jurisdiction) je osnovana 1801. godine u Charlestonu, Južna Karolina. Ona nadgleda škotski obred u 35 saveznih država, koje se nazivaju Orijenti, i koji su podijeljene u regije zvane Doline (engl. Valleys), od kojih svaka sadrži pojedina tijela.[21] Sjedište južne jurisdikcije je u Washingtonu, Kolumbijski distrikt.

U južnoj jurisdikciji, Vrhovno vijeće sastoji se od najviše 33 člana, a njime predsjedava suvereni veliki zapovjednik (engl. Sovereign Grand Commander). Ostali članovi Vrhovnog vijeća nazivaju se suvereni veliki glavni inspektor (engl. Sovereign Grand Inspectors General), a svaki je poglavar tijela Obreda na svom Orijentu (ili saveznoj državi). Ostali poglavari različitih Orijenta koji nisu članovi Vrhovnog vijeća nazivaju se zastupnicima Vrhovnog vijeća (engl. Deputies of the Supreme Council). Vrhovno vijeće južne jurisdikcije sastaje se svake neparne godine tijekom mjeseca kolovoza u Kući hrama (engl. House of the Temple) koji se nalazi u središnjici u Washingtonu. Tijekom ovog skupa, održavaju se sastanci između suverenog velikog zapovjednika i suverenih velikih glavnih inspektora, a mnogi članovi ovog bratstva iz cijelog svijeta prisustvuju otvorenoj ceremoniji koja je održava od petog do šestog dana istog skupa.

U južnoj jurisdikciji, mason koji je u 32. stupnju škotskog obreda 46 mjeseci ili više, može biti izabran da dobije "čin i odličje" viteškog zapovjednika suda časti (engl. Knight Commander of the Court of Honour) kao priznanje za izvanrednu službu. Nakon 46 mjeseci kao viteški zapovjednik suda časti član ima pravo biti podignut u 33. stupanj po odobrenju Vrhovnog vijeća i suverenog velikog zapovjednika.[22]

Sjeverna masonska jurisdikcija

Sjeverna masonska jurisdikcija (engl. Northern Masonic Jurisdiction), osnovana 1813. godine, nadgleda tijela u petnaest saveznih država: Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New Hampshire, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Wisconsin i Vermont. Sjeverna jurisdikcija je podijeljena samo na doline (engl. Valleys), a ne i na orijente.[23] Svaka Dolina ima do četiri tijela škotskog obreda, a svako tijelo dodjeljuje niz stupnjeva. Sjedište sjeverne jurisdikcije je u Lexingtonu, Massachusetts.

U sjevernoj jurisdikciji, Vrhovno vijeće se sastoji od najviše 66 članova. Oni koji su izabrani za člana Vrhovnog vijeća označeni su kao "Aktivni". U sjevernoj jurisdikciji svi primatelji 33. stupnja počasni su članovi Vrhovnog vijeća, a svaki član se naziva suvereni veliki glavni inspektor (engl. Sovereign Grand Inspectors General). Poglavar Obreda u svakoj državi sjeverne jurisdikcije naziva se zastupnik Vrhovnog vijeća (engl. Deputy of the Supreme Council). Tako je najviši časnik škotskog obreda u Ohiju nazva "zastupnik za Ohajo", i tako dalje za svaku saveznu državu. Uz to, svaki zastupnik ima jednog ili više aktiva (engl. Actives) koji će mu pomoći u upravljanju vijećem na razini savezne države. Aktivni članovi Vrhovnog vijeća koji su vjerno služili deset godina ili su navršili 75 godina života mogu se imenovani za počasne aktive. Vrhovno vijeće sjeverne jurisdikcije sastaje se godišnje, u parnim godinama sjednicom samo za zastupnike, a u neparnim godinama skupom za sve članstve. 33. stupanj se dodjeljuje neparnim godinama na godišnjem skupu svih članova.

Vrhovno vijeće Louisiane

Vrhovno vijeće Louisiane (engl. Supreme Council of Louisiana) osnovano je u New Orleansu 1839. godine i ima sjedište u tom gradu sve do danas.[24][25]

 
Položaj Drevnog i prihvaćenog obreda među drugim masonskim redovima u Engleskoj i Walesu

Srbija

uredi

Vrhovno vijeće Drevnog i prihvaćenog škotskog obreda za Srbiju osnovano je i posvećeno 10. svibnja 1912. godine u Beogradu. Svjetlo je uneseno iz Grčke.[15]

Ujedinjeno Kraljevstvo

uredi

U Engleskoj i Walesu, čije je Vrhovno vijeće ovlastilo ono Sjeverne jurisdikcije SAD-a 1845. godine, Obred se kolokvijalno naziva Rose Croix dok je formalni naziv Drevni i prihvaćeni obred za Englesku i Wales (engl. Ancient and Accepted Rite for England and Wales). Engleska i Wales podijeljeni su na distrikte (engl. Districts) kojima upravljaju kapiteli (engl. Chapters) unutar svog distrikta. Masoni se u prve stupnjeve podižu samo samo u ime, dok stupnjeve iznad 18. dodjeljuje samo Vrhovno vijeće.

Svi kandidati za članstvo moraju ispovijedati Trojstvenu kršćansku vjeru i biti majstori zidari najmanje godinu dana.[26]

Vidi još

uredi

Izvori

uredi
 1. How to Join/Membership Qualifications, scottishrite.org
 2. Become a Member, scottishriteomaha.org
 3. Masonic Rites and Degrees Explained - Why the Scottish has 33 and the normal only 3 degrees?, documentarytube.com
 4. Scottish Rite, Northern Masonic Jurisdiction website: Frequently asked questions - "Are Scottish Rite degrees higher than those of a Master Mason?"Arhivirana inačica izvorne stranice od 6. ožujka 2021. (Wayback Machine), scottishritenmj.org
 5. Freemasons for Dummies, Christopher Hodapp, ISBN 0-7645-9796-5, Hungry Minds Inc, SAD, 2005. str. 224-225
 6. The Northern Light Magazine, studeni 2006.; str. 6 "Ritual Changes."
 7. A Bridge to Light, by Rex R. Hutchens; drugo izdanje 1995.; četvrti tisak , 2001.; objavio The Supreme Council, 33°, Ancient & Accepted Scottish Rite of Freemasonry, So. Jurisdiction, U.S.A.; također vidjeti: de Hoyos, Arturo, "Structure of the Scottish Rite" in Scottish Rite Ritual, Monitor and Guide II izdanje. (Washington, D.C.: Supreme Council, 33°, S.J., 2009), str. 119-126.
 8. Freemasons for Dummies, Christopher Hodapp, ISBN 0-7645-9796-5, Hungry Minds Inc, SAD, 2005. str. 226-227
 9. Kirk White. 15. lipnja 2011. DEGREES OF THE ANCIENT AND ACCEPTED SCOTTISH RITE OF FREEMASONRY OF CANADA (Excerpts from the Statutes and Regulations of the Supreme Council 33° of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry of Canada). Inačica izvorne stranice arhivirana 7. lipnja 2011.
 10. Keith B. Jackson, Beyond the Craft, VI. izdanje, Lewis Masonic 2012. (ISBN 978-0853184058), str. 31.
 11. Germania Lodge ASR Degrees - The Lodge works in the Scottish Rite Symbolic ritual, Jedna od tekdeset loža pod jurisdikcijom Velike lože Louisiane koje rade u ovom povijesnom ritualu. Deset loža škotskog obreda čine 16. distrikt Velike lože Louisiane.
 12. Velike lože Francuske, česta pitanja, Pristupljeno 7. travnja 2021.
 13. Bernheim, Alain (4. listopad 2003.), "MASONIC AUTHORS - The bad, the good and the ugly" Pietre-Stones Review of Freemasonry, Pristupljeno 7. travnja 2021.
 14. What is the Supreme Council?Arhivirana inačica izvorne stranice od 28. veljače 2021. (Wayback Machine), scottishritenmj.org Pristupljeno 4. travnja 2021.
 15. a b Povijest Škotskog Obreda za HrvatskuArhivirana inačica izvorne stranice od 20. travnja 2021. (Wayback Machine), freemasonry-croatia.org Pristupljeno 2. travnja 2021.
 16. Povijest Škotskog Obreda za HrvatskuArhivirana inačica izvorne stranice od 20. travnja 2021. (Wayback Machine), freemasonry-croatia.org Pristupljeno 4. travnja 2021.
 17. Povijest VNLHArhivirana inačica izvorne stranice od 17. veljače 2020. (Wayback Machine), Pristupljeno 2. travnja 2021.
 18. Pierre Mollier, "Naissance et essor du Rite écossais ancien et accepté en France : 1804-1826", in 1804-2004 Deux siècles de Rite Ecossais Ancien Accepté en France, Dervy, 2004., str. 70-113.
 19. Revue, Points de vue initiatiques, 1980, str. 17
 20. Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry of Canada, scottishritecanada.ca Pristupljeno 4. travnja 2021.
 21. Bremerton Valley of the Scottish Rite "Illustrious Brother James N. Reid, Jr., 33°, IGH, Personal Representative of the S.G.I.G. in the Orient of Washington"
 22. Pete Normand, The Distinctive Regalia of the Scottish Rite, The Scottish Rite Journal, listopad 2001. Pristupljeno 4. travnja 2021.
 23. Valleys of Northern Masonic Jurisdiction, scottishritenmj.org
 24. Supreme Council of Louisiana, Pristupljeno 4. travnja 2021.
 25. Michael Poll and the The Supreme Council of Louisiana, Pristupljeno 4. travnja 2021.
 26. Who Can Join?. sc33.org.uk (engleski). Pristupljeno 13. studenoga 2023.

Vanjske poveznice

uredi