Željeznička pruga Barča – Viljan

Željeznička pruga Barča – Viljan je željeznička prometna linija Mađarskih državnih željeznica (MÁV-a) br. 62. Prolazi područjem Ormánsága odnosno Baranje.

Pruga Barča – Viljan
Duljina pruge:101 km
Širina pruge:standardna (1435mm)
pruga br. 65
0 Viljan
pruga br. 65 odvojak prema Mohaču
pruga br. 66 odvojak prema Madžarboji
10 Bremenska cementara
Breme (vodi prema Belom Manastiru)
bivša industrijska pruga prema haršanjskim rudnicima
13 Haršanj
20 Šikloš
21 Siklósi szőlők
22 Jud
željeznička pruga Pečuh – Harkanj
27 Harkanj
željeznička pruga Harkanj–Donji Miholjac
31 Kovačida
35 Drávacsepely
38 Kémes
43 Sámod
48 Vajslovo
51 Nagycsány
55 Ostrovo
pruga br. 61 odvojak prema Selurincu
59 Šeljin
pruga br. 61 odvojak prema Podr. Slatini
66 Bogdašin
69 Fok
75 Vitézipuszta
77 Dekla
79 Ujfaluba
82 Surinj
84 Zádor
87 Dombol
90 Tomašin
pruga br. 60 odvojak prema Pečuhu
95 Középrigóc
98 Barča-istok
101 Barča
pruga br. 60 odvojak prema Velikoj Kaniži

Dužina dionice je 101 km, a širina tračnica je 1435 mm.

Ograničenje brzine na ovoj pruzi je 60/40 km/h.