Ženska prava

Ženska prava je izraz kojim se opisuje pravni, ideološki, filozofski i politički koncept prema kojem svako ljudsko biće ženskog spola samim činom rođenja, bez obzira na porijeklo ili državljanstvo, stiče određen broj neotuđivih prava, a koje se sadržajem razlikuju od šireg koncepta ljudskih prava.

Razlog zbog kojih se ženska prava razlikuju od ljudskih prava je najčešće taj što su žene kroz povijest, a dijelom i danas, bile ili lišene određenih prava koje uživaju muškarci, ili imale specifična prava koja zakoni i običaji ne priznaju muškarci. Kao razlozi za to se najčešće spominju biološke razlike između spolova, ali feministkinje i mnoge suvremene društvene teorije ih nastoje objasniti umjetno nametnutim "rodnim razlikama".

Kao primjer ženskog prava koje je isključivo vezano za spol se spominje pravo na odlučivanje o trudnoći, odnosno pravo na izvođenje abortusa.

Kao primjer ženskog prava koje se tiče jednakosti spolova jest pravo na sudjelovanje u raznim oblastima društvenog života, odnosno služenje u oružanim snagama. Također se kao žensko pravo navodi pravo na društvenu jednakost, bilo da je riječ o jednakosti u plaćama, ili mjerama pozitivne diskriminacije u svrhu jednake zastupljenosti muškaraca i žena u upravnim odborima poduzeća, odnosno predstavničkim i izvršnim tijelima vlasti.

IzvoriUredi