Europska središnja banka

Europska središnja banka (skraćeno ESB) osnovana je prema Ugovoru o Europskoj uniji, središnja je institucija monetarnog sustava Europske unije. Europska središnja banka nužna je institucija europske monetarne unije sa zadatkom da održava stabilnost europske valute - eura i nadzire količinu novca u optjecaju.

Sjedište Europske središnje banke u Frankfurtu

Ima slične ovlasti koje ima njemačka Bundesbanka, što znači iznimno visoku neovisnost u pitanjima europskog novca. Kao središnja banka cijelog sustava EU ima punu pravnu osobnost i pravo donošenja obvezujućih odluka, te neovisnost od institucija Unije i njenih članica.

Mario Draghi je predsjednik ESB od 2011. godine. Tijela ESB jesu:

  • Izvršni odbor kojeg čine predsjednik i potpredsjednik ESB-a te četiri člana, izabranih od strane predsjednika država i vlada država članica Eurozone (europodručja). Njihov mandat traje osam godina. Izvršni odbor odgovoran je za provođenje monetarne politike koje utvrđuje Upravno vijeće i za davanje uputa nacionalnim središnjim bankama.
  • Upravno vijeće koje je glavno tijelo ESB-a nadležno za odlučivanje. Sastoji se od šest članova Izvršnog odbora i nacionalnih središnjih banaka 19 država europodručja. Predsjedava mu predsjednik ESB-a. Zadaća je Vijeća utvrđivanje monetarne politike europodručja.
  • Opće vijeće koje se sastoji od predsjednika i potpredsjednika ESB-a te guvernera nacionalnih središnjih banaka svih država članica Europske unije. Opće vijeće ima savjetodavnu i informacijsku ulogu, te ocjenjuje sposobnost za pristupanje europodručju.

Upravno vijeće jedino je ovlašteno za emisiju novčanica u okviru Unije.

Sjedište Banke jest u Frankfurtu na Majni.

Logotip Zajedničkog poslužitelja
Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke na temu: Europska središnja banka.