Ing Registar

Ing Registar je serijska publikacija koja daje pregled službene i stručne literature s područja gospodarstva i javne uprave koju izdaje Inženjerski biro u Zagrebu. Izlazi od 1958. godine za područje cijele bivše Jugoslavije na hrvatskome i slovenskome jeziku, informirajući o sadržaju saveznih, republičkih i pokrajinskih propisa, vjerodostojnih tumačenjâ, sudskih odluka, službenih i stručnih mišljenja i objašnjenja, te stručnih članaka i knjiga. Od 1992. godine izlazi samo za područje Hrvatske. Tijekom 1997. je opstojalo izdanje za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine.

Ing-Registar je započeo izlaziti prema idejama njegovih autora, Sergeja Sklevickyja i Petra Fija.[1]

Ing-Registar se sastoji od osnovnih i tekućih uložaka s pregledom sadržaja podijeljenim u 10 glavnih skupina i 5 vrsta gradiva:

 • propisi (P),
 • sudske odluke (S),
 • mišljenja (M),
 • članci (Č),
 • knjige (K).

Svaka glavna skupina podijeljena je na 9 podskupina, a svaka podskupina detaljnije je podijeljena na do 6 najužih područja (brojeva). Tako je cjelokupni sadržaj Ing Registra podijeljen u 185 područja u kojima se nalazi materija istoga sadržaja. U troznamenkastoj šifri prva brojka označava glavnu skupinu, druga brojka označava podskupinu, a treća brojka označava najuže područje unutar podskupine. Sustav je vrlo sličan Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji.

Primjerice troznamenkasta šifra pojma odnosno ključne riječi Upravne pristojbe je 9/8-3 pri čemu 9 označava glavnu skupinu, 8 podskupinu unutar glavne skupine, a 3 najuže područje (broj) unutar podskupine. Prethodna šifra nalazi se objavljena uz oznaku za vrstu gradiva P.

Glavne skupine Ing registra propisa Republike Hrvatske:

 1. Pravo društavaObrt
 2. Radno pravoIntelektualno vlasništvo
 3. Građansko pravo
 4. Gospodarske proizvodne djelatnosti
 5. Gospodarske uslužne djelatnosti – Zaštita prirode i okoliša
 6. Financijsko posredovanje – Trgovina
 7. Negospodarske djelatnosti
 8. Javne financije
 9. Ustrojstvo vlasti – Upravni i sudski postupci
 10. Međunarodno pravo

U prijašnjemu društveno-političkom sustavu (do 1990.) glavne su skupine bile:

 1. Poduzeća – Upravljanje – Samoupravljanje
 2. Radni odnosi radnika u poduzećima i organizacijama
 3. Nabava – TržišteCijeneSkladišta
 4. Industrija i rudarstvoProizvodnja
 5. Privredne i uslužne djelatnosti
 6. Prodaja – TrgovinaDevizeCarine
 7. Društvene djelatnosti – Financijske usluge
 8. Financijsko poslovanje – PrihodDohodak – Dobit
 9. Sredstva i izvori sredstava – PoreziTakse
 10. Društveno-političke zajednice – Državna uprava

Uz Ing Registar izlazi Dodatak koji sadrži redakcijski pročišćene tekstove propisa, prvenstveno onih koji su mijenjani i dopunjavani, a često se koriste. Također izlazi i Kazalo koje daje abecednim redom poredane pojmove i uz njih troznamenkastu šifru na koju se odnosi svaki pojam.

Osnovni ulošci Ing Registra sadržavaju podatke do 1. siječnja tekuće godine, a tekući ulošci se dostavljaju svakih 15 dana (oko 10. i 25. u mjesecu) i sadrže podatke o izmjenama i dopunama vrijedećih propisa, novim propisima koji su prestali vrijediti kao i o novodonesenim propisima te ostalim vrstama gradiva.

Od 1996. godine Ing Registar se izdaje na magnetnom mediju pod nazivom CDnet Ing Registar, a postoji i Ing Registar internetska aplikacija s preko 20.000 poveznica u bazi podataka. U 1990. godini ukupna je naklada bila 15.000 primjeraka, a pretplata je iznosila 550 dinara.

Glavni i odgovorni urednici bili su: Fedor Plešić, Ivan Purgar i Marija Spajić koja je i danas urednica.

IzvoriUredi

 1. Krančević, Kaja; Makar, Milica; Planina, Ivan; Plešić, Fedor; Seselja, Dragutin (urednici) Inženjerski biro · Zagreb : 10 godina rada 1952-1962, Inženjerski biro, Zagreb, 1962., str. 37.

Vanjski izvoriUredi