Kondicional prošli

Glagolski
načini
Imperativ
Kondicional sadašnji
Kondicional prošli
Optativ

Kondicional prošli ili kondicional II.[1] jedan je od dva pogodbena načina glagola u hrvatskom jeziku. Tvori se od kondicionala sadašnjeg pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog.

Primjer kondicionala prošlog za glagol pjevati
lice jednina množina
1. ja bih bio pjevao mi bismo bili pjevali
2. ti bi bio pjevao vi biste bili pjevali
3. on bi bio pjevao oni bi bili pjevali
Kondicional prošli pomoćnoga glagola biti
lice jednina množina
1. bio bih bio bili bismo bili
2. bio bi bio bili biste bili
3. bio bi bio bili bi bili
Kondicional prošli pomoćnoga glagola htjeti:
lice jednina množina
1. bio bih htio bili bismo htjeli
2. bio bi htio bili biste htjeli
3. bio bi htio bili bi htjeli


Uporaba

uredi
  • Kondicional prošli rabi se u izricanju prošle radnje čije je ispunjenje bilo nemoguće zbog posljedica neke druge prošle radnje. Kondicional prošli, baš kao kondicional sadašnji, nalazi uporabu u složenim pogodbenim rečenicama:
Ja bih se bio potukao s njim da kavana već nije bila puna redara.
  • Kondicional prošli u svakodnevnom se govoru najčešće neispravno zamjenjuje kondicionalom sadašnjim. Za razliku od kondicionala sadašnjeg, koji izriče mogućnost izvršenja radnje s gledišta sadašnjosti, tj. neposredne budućnosti, kondicional prošli može se koristiti samo za objašnjenje mogućnosti izvršenja radnje u prošlosti. Preciznije, kondicional sadašnji izražava kakve će posljedice u budućnosti imati poduzimanje neke radnje u sadašnjosti; nasuprot tomu, kondicional prošli kazuje kako bi prošlost bila drukčija da se neka radnja poduzela u prošlosti. U zavisnim surečenicama složenih pogodbenih rečenica kondicional prošli prate svršena prošla vremena (perfekt, aorist ili pluskvamperfekt), a kondicional sadašnji prezent (ili kondicional sadašnji):
Sigurno bi bili pobijedili, samo da su mogli igrati pametnije.
(Nisu pobijedili, izgubili su; kondicional II. + perfekt)
Sigurno bi pobijedili, samo da mogu igrati pametnije.
(Ishod se ne zna, još mogu pobijediti; kondicional I. + prezent)
Sigurno bi pobijedili, samo kad bi mogli igrati pametnije.
(kondicional I. + kondicional I.)

Izvori

uredi
  1. Kondicional II. - Hrvatska školska gramatika. gramatika.hr. Pristupljeno 25. veljače 2022.