Glagolska
vremena
Jednostavni glagolski oblici:
Infinitiv
Prezent
Aorist
Imperfekt
Imperativ
Glagolski pridjev
Glagolski prilog
Složeni glagolski oblici:
Perfekt
Pluskvamperfekt
Kondicional
Futur prvi
Futur drugi
Pasivni glagolski oblici

Perfekt (lat. perfectus = svršen) prošlo je glagolsko vrijeme koje postoji u mnogim jezicima (npr. hrvatski, starogrčki i latinski).

U hrvatskom jeziku

uredi

Perfekt ili prošlo vrijeme glagola u hrvatskom jeziku tvori se od nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog.

Perfekt pomoćnih glagola

uredi

Perfekt pomoćnih glagola biti i htjeti (u standardnom jeziku):

lice jednina množina
1. bio/bila sam bili/bile smo
2. bio/bila si bili/bile ste
3. bio/bila/bilo je bili/bile/bila su
lice jednina množina
1. htio/htjela sam htjeli/htjele smo
2. htio/htjela si htjeli/htjele ste
3. htio/htjela/htjelo je htjeli/htjele/htjela su

Oblici po rodovima

uredi

Zbog slaganja imenice s glagolskim pridjevom, postoje različiti oblici za različite rodove subjekta.

To je ilustrirano sljedećom tablicom: u prvom je retku svakog polja tablice oblik za muški rod, u drugom za ženski, a u trećem za srednji (samo u 3. licu); u množini se koriste oblici prema pravilima za upotrebu pridjeva:

lice jednina množina
1. ja sam radio
ja sam radila
mi smo radili
2. ti si radio
ti si radila
vi ste radili
3. on je radio
ona je radila
ono je radilo
oni su radili

Ovi se gramatički oblici mijenjaju kao ja sam visok (muški rod), ja sam visoka (ženski), itd.

Uporaba perfekta

uredi
  • U trećem licu jednine kod povratnih (refleksivnih) glagola obično se izostavlja enklitika je:
Ona se je odlučila na to.
On se je uspio podići na noge.

Izvorno se ovaj vremenski oblik koristio za označavanje radnje koja se dogodila prije trenutka govorenja, ali se njezino izvršenje ili izvršavanje ne povezuje s nekim određenim prošlim trenutkom, tj. samo vrijeme nije od važnosti. Za izražavanje prošle svršene radnje koja se dogodila ili se događala u određenom trenutku koristi se aorist i imperfekt. Moguća je usporedba sa suvremenim bugarskim jezikom, koji još uvijek čvrsto razlikuje ta glagolska vremena.[1]

Izvori

uredi

Vanjske poveznice

uredi