Glagolski prilog

Glagolska
vremena
Jednostavni glagolski oblici:
Infinitiv
Prezent
Aorist
Imperfekt
Imperativ
Glagolski pridjev
Glagolski prilog
Složeni glagolski oblici:
Perfekt
Pluskvamperfekt
Kondicional
Futur prvi
Futur drugi
Pasivni glagolski oblici

Glagolski prilozi jednostavni su glagolski oblici.

Glagolski prilog sadašnjiUredi

Glagolski prilog sadašnji tvori se samo od nesvršenih glagola kojima se u 3. licu množine indikativa prezenta dodaje nastavak -ći:

pjevati - pjevajući
skakati - skačući
gledati - gledajući
zvati - zovući
smijati se - smijući se
lijevati - lijevajući


Glagolski prilozi sadašnji pomoćnih glagola:

biti - budući
htjeti - hoteći, htijući

Glagolski prilog prošliUredi

Glagolski prilog prošli tvori se od svršenih glagola tako da se infinitivnoj osnovi doda nastavak -vši ili -v (ako završava na zatvornik) ili -avši:

baciti - bacivši (bacati - bacavši - nesvršeni glagol)
napisati - napisavši (pisati - pisavši - nesvršeni glagol)
pobjeći - pobjegavši (bježati - bježavši - nesvršeni glagol)
uzeti - uzevši (uzimati - uzimavši - nesvršeni glagol)


Glagolski prilozi prošli pomoćnih glagola:

biti - bivši
htjeti - hotjevši, htjevši