Glagolski prilog

Glagolska
vremena
Jednostavni glagolski oblici:
Infinitiv
Prezent
Aorist
Imperfekt
Imperativ
Glagolski pridjev
Glagolski prilog
Složeni glagolski oblici:
Perfekt
Pluskvamperfekt
Kondicional
Futur prvi
Futur drugi
Pasivni glagolski oblici

Glagolski prilozi jednostavni su glagolski oblici.

Glagolski prilog sadašnji

uredi

Glagolski prilog sadašnji tvori se samo od nesvršenih glagola kojima se u 3. licu množine indikativa prezenta dodaje nastavak -ći:

pjevati – pjevajući
skakati – skačući
gledati – gledajući
zvati – zovući
smijati se – smijući se
lijevati – lijevajući


Glagolski prilozi sadašnji pomoćnih glagola:

biti – budući
htjeti – hoteći, htijući

Glagolski prilog prošli

uredi

Glagolski prilog prošli tvori se od svršenih glagola tako da se infinitivnoj osnovi doda nastavak -vši ili -v (ako završava na zatvornik) ili -avši:

baciti – bacivši (bacati – bacavši – nesvršeni glagol)
napisati – napisavši (pisati – pisavši – nesvršeni glagol)
pobjeći – pobjegavši (bježati – bježavši – nesvršeni glagol)
uzeti – uzevši (uzimati – uzimavši – nesvršeni glagol)


Glagolski prilozi prošli pomoćnih glagola:

biti – bivši
htjeti – hotjevši, htjevši