Medijalni ravni mišić

Medijalni ravni mišić (lat. musculus rectus medialis) je mišić oka. Medijalni ravni mišić pripada skupini mišića oka, točnije mišića pokretača očne jabnučice. Medijalni ravni mišić inervira živac pokretač oka (lat. oculomotorius). Medijalni ravni mišić je najveći je od mišića pokretača očne jabučice, a jedino mu je djelovanje adukcija očne jabučice.

Ovaj okvir treba zamijeniti infookvirom {{infookvir anatomija}} (Primjeri uporabe predloška)
4 - Medijalni ravni mišić

Polazište i hvatište Uredi

Mišić polazi sa Zinnovog prstena i hvata se za medijalni dio bjeloočnice oka, 5,5 mm od limbusa (granica na prednjoj strani oka, gdje rožnica oka prelazi u bjeloočnicu).