Petar I., arhiepiskop dukljanski i nadbiskup barski

Petar I. poglavar Dukljanske crkve od 1064. do 1094. i prvi od barskih nadbiskupa.

Bula Klementa III. kojem potvrđuje titulu Petru I. titulu i priznaje Dukljansku crkvu

Službena mu je titula glasila:

Arhiepiscopus diocliensis atque antibarensis ecclesiae[1]

Na arhiepiskopsku stolicu postavio ga je bulom iz 1067. godine papa Aleksandar II.

U Rimu je 8. siječnja 1089. izdata bula kojom je Petru I. potvrđen status,[2] a Dukljanska crkva je tada dobila sufraganstvo nad biskupijama barskom, kotorskom, ulcinjskom, svačkom, skadarskom, drivastskom, polatskom, srpskom, bosanskom i travunjskom.

Ime Petra I. nalazimo Bodinovoj povelji lokrumskim benediktincima iz 1100. godine, gdje stoji

Wikicitati »... in praesentia domini Petri archiepiscopi...«

tj. u prisustvu nadbiskupa Petra.

Petar I. je bio posrednik u sporu između kralja Bodina i njegovih rođaka.

Moguće da se na njega odnosi jedan od epitafa koji je bio na Katedrali Sv. Dorđa u Baru.

Izvori Uredi