Polarni koordinatni sustav

Polarni koordinatni sustav je koordinatni sustav u ravnini i određen je ishodištem O i zrakom p s početkom u ishodištu (polarna os) i jediničnom točkom E. Točki T ravnine pripadaju tada njezine polarne koordinate: jedna je radijalna koordinata r = OT, a druga je amplituda φ, koja je mjerni broj kuta što ga zatvara zraka p sa zrakom kojoj je početak u ishodištu i koja prolazi kroz T.

Polarni koordinatni sustav.
Točka P1 opisana je polumjerom RP = 40 i kutom AP = 20˚. Točka P2 opisana je polumjerom RP = 50 i kutom AP = 60˚.
Polarni prostorni koordinatni sustav.

Prijelaz iz Kartezijevih koordinata u ravnini u polarne koordinate u ravnini računa se prema jednadžbama:

a prijelaz iz polarnih u Kartezijeve koordinate prema jednadžbama:[1]

Polarni koordinatni sustav za CNC strojeve uredi

U polarnome koordinatnom sustavu točka se određuje radijvektorom i kutom koji taj vektor čini u odnosu prema postojećem polu i osi koja prolazi kroz taj pol. Polarni koordinatni sustav nalazi primjenu pri programiranju operacija glodanja i bušenja.

Polarni prostorni koordinatni sustav uredi

Polarni koordinatni sustav moguće je primijeniti i u prostoru. Koordinate točke T opisane su tada s:

  • polumjerom RP,
  • kutom AP,
  • koordinatom z.[2]

Koordinatni sustavi uredi

Koordinatni sustav je sustav koji omogućuje da se točke na krivulji, pravcu, plohi, u ravnini ili prostoru opišu s pomoću brojeva, takozvanim koordinatama. U matematici i drugim područjima postoji više različitih koordinatnih sustava:

Izvori uredi

  1. koordinatni sustavi, [1] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2018.
  2. Mladen Bošnjaković: "Numeričko upravljani alatni strojevi", Školska knjiga, 2016.