Razgodak

Razgodak (od razgoditi, razdijeliti) ili interpunkcija (lat. interpunctio = razlučiti, rastavljati) znakovi su u pisanome jeziku koji služe rastavljanju teksta na rečenice i rečenične dijelove. Znakovi razgodka nisu isti u svim jezicima. Npr., u španjolskom jeziku, upitna rečenica počinje naopakim i završava naopravim upitnikom. Etiopski jezici poznaju oblike ironičnika. U novije se vrijeme predlaže uvođenje ironičnika u europske jezike; među predložene znakove spada Sarcasm mark.svg .


RazgodciUredi

. točka
? upitnik
! uskličnik
, zarez
; točka sa zarezom
' izostavnik
crtica
- spojnica
„ ” ili » « navodnici
‚ ’ polunavodnici
() zagrade
/ kosa crtica
: dvotočje
... trotočje
......... višetočje


Pravopisni znakoviUredi

. točka
, zarez
; točka sa zarezom
' izostavnik
crtica
- spojnica
() zagrade
/ kosa crtica
: dvotočje
* zvjezdica
> i < znakovi podrijetla
= znak jednakosti
+ znak više, plus
znak manje, minus
križić
× množni križić
) luk
: znak diobe
" znak ponavljanja
§ ili odlomak, paragraf
Kratkosilazni naglasak
` Kratkouzlazni naglasak
Dugosilazni naglasak
´ Dugouzlazni naglasak
¯ Znak za dužinu
^ Poludugi naglasak

Kao pravopisni znakovi mogu poslužiti i:
„ ” ili » « navodnici
‚ ’ polunavodnici
? upitnik
! uskličnik

LiteraturaUredi