Stilske figure

(Preusmjereno s Stilska figura)

Stilske figure ili izražajna sredstva temelj su pjesničkog jezika, te one oblikuju stil pjesnika.

Figure dikcije ili glasovne (zvučne) figure uredi

 • asonanca − ponavljanje samoglasnika u stihu
 • aliteracija − ponavljanje suglasnika u stihu
 • onomatopeja − oponašanje zvukova iz prirode(zbrke)
 • anafora − ponavljanje riječi na početku stihova
 • epifora − ponavljanje riječi na kraju stihova
 • simploka − ponavljanje riječi na početku i na kraju stihova
 • anadiploza − ponavljanje riječi s kraja jednoga na početku drugoga stiha
 • homoaktron − podudaranje početnog slova riječi istog stiha
 • anaklaza − u istom stihu se ponavlja ista riječ, ali u naglašenijem obliku
 • poliptoton − u istom se stihu ponavljaju riječi, ali u različitim gramatičkim oblicima
 • anagram − dvije se riječi u stihu koje se sastoje od istih slova, ali drugačijeg rasporeda

Sintaktičke figure ili figure konstrukcije uredi

 • inverzija − red riječi ili dijelova rečenice obrnut od gramatički pravilnog
 • asindeton − nizanje riječi bez gramatičkog povezivanja izostavljanjem veznika; koriste se zarezi
 • polisindeton − nizanje veznika bez gramatičke potrebe
 • elipsa − izostavljanje glagola iz rečenične cjeline pri čemu se smisao cjeline može shvatiti
 • elizija - izostavljanje vokala u riječi pri čemu se značenje riječi može shvatiti
 • retoričko pitanje − pitanje na koje se ne zahtjeva odgovor
 • apostrofa − odvraćanje od publike

Figure misli uredi

 • hiperbola − preuveličavanje
 • litota − umanjivanje (suprotna hiperboli)
 • gradacija − postupno pojačavanje ili slabljenje
 • usporedba − uspoređivanje na temelju sličnosti
 • antiteza − vrsta poredbe koja se temelji na suprotnosti
 • paradoks − misao koja u sebi sadrži protuslovnost
 • oksimoron − spajanje protuslovnih pojmova u novi pojam
 • ironija − figura u kojoj se misli suprotno od onoga što se kaže
 • etimološka figura − ponavljanje istog korijena riječi

Figure riječi ili tropi uredi

 • metafora − skraćena poredba ili prijenos značenja s jedne riječi na drugu na temelju sličnosti
 • sinegdoha − figura u kojoj se dio uzima kao zamjena za veću cjelinu
 • metonimija − prijenos značenja s jedne riječi na drugu prema nekim stvarnim odnosima
 • alegorijametafora produžena na djelo u cjelini
 • epitet − ukrasni pridjev
 • eufemizam − ublažavanje (zamjenju se opasne ili nepristojne riječi blažim izrazima)
 • personifikacija − figura u kojoj se stvarima, životinjama i biljkama daju ljudske osobine
 • simbol − zamjenjivanje riječi, životne pojave ili pojma njihovom alegorijskom oznakom