Velimir Blažević

Velimir Blažević (Stranjani, župa Barlovci, Banja Luka, 9. svibnja 1936.) je hrvatski katolički svećenik, crkveni pravnik, prevoditelj, umirovljeni profesor iz redova franjevaca.

Velimir Blažević, OFM
Rođen 9. svibnja 1936.
Stranjani
Zaređen 1953.
Portal o kršćanstvu
Portal o životopisima
 
Polje Kanonsko pravo
Institucija Franjevačka teologija Sarajevo
Alma mater Franjevačka teologija Sarajevo
Papinsko sveučilište Antonianum
Web stranica http://fra-velimir.blogspot.com
Portal o životopisima

Životopis uredi

Rodio se je u Stranjanima u župi Barlovcima, kao drugo dijete u obiteji. Otac Ivo nestao je pretkraj rata 1945., a mati mu je umrla 1956. Krizmao se u banjolučkoj katedrali na Duhove 28. svibnja 1944. godine, a krizmao ga je biskup fra Jozo Garić. Velimir Blažević išao je u osnovnu školu u Budžaku, Banja Luka. Prva dva razreda pohađao je za vrijeme NDH kod časnih sestara Klanjateljica Krvi Kristove. Poslije rata preostala dva pohađao je u školi u novoj FNRJ. Poslije je otišao na Franjevačko sjemenište u Visokom. Ondje je završio Franjevačku klasičnu gimnaziju 1957. godine. Novicijat je imao u Kraljevoj Sutjesci. Zaredio se 1953. godine. Pridružio se franjevcima, a zaredio ga je provincijal Bosne Srebrene fra Josip Markušić. 1954. položio je jednostavne zavjete, a 1957. svečane zavjete kod provincijala fra Borisa Ilovače. Kao fratar zadržao je svoje ime. Na studij je otišao u Sarajevo gdje je završio filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (1957-1960. i 1961-1962). Studij mu je ometen vojnim pozivom. Još kao student bogoslovlja primio je četiri niža reda i subđakonat koji mu je podijelio 1959. biskup Marko Alaupović. 1960. morao je odslužiti redovni vojni rok u Makedoniji u Kičevu. Služio je 18 mjeseci, a nakon povratka na Bogosloviju odluka o služenju 18 mjeseci opozvana je te je koncem 1961. poslan na dosluženje dodatnih 6 mjeseca vojnog roka. Biskup Alaupović podijelio mu je 1962. u Visokom red đakonata i iste godine u Fojnici red prezbiterata.

Blažević je mladu misu proslavio u Barlovcima 2. kolovoza 1962. godine. Već najesen poslan je na studij u Rim studirati kanonsko pravo na Pravnom fakultetu franjevačkog učilišta Papinskog ateneuma Antonianum. Studirao je do 1965. godine, s tim da je već 1964. položio licencijat iz kanonskog prava.

Proljeća 1965. uprava Bosne Srebrene imenuje ga profesorom Franjevačke teologije u Sarajevu. Potkraj godine doktorirao je pravo na Antonianumu temom Concilia et synodi in territorio hodiernae Jugoslaviae celebrata. (Studium historico-juridicum).

Dužnosti koje je obnašao uredi

U Bosni Srebrenoj:

 • profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu
 • generalni lektor kanonskog prava u franjevačkom Redu
 • gost predavač na Papinskom Pravnom fakultetu ateneuma Antonianum
 • tajnik i rektor Franjevačke teologije u Sarajevu
 • provincijal Bosne Srebrene
 • provincijski vikar Bosne Srebrene
 • odgajatelj, ferijalni meštar bogoslova u Sarajevu
 • zamjenik upravitelja filijalne kuće na Nedžarićima
 • drugi meštar bogoslova
 • vikar samostana sv. Pavla na Nedžarićima
 • privremeni upravitelj novicijata u Monopoliju (Bari)
 • voditelj samostanske knjižnice u samostanu na Petrićevcu
 • ekonom samostana na Petrićevcu
 • samostanski diskret, vođa duhovnih vježbi i obnove, propovjednik i ispovjednik u samostanu sv. Ante na Bistriku
 • u samostanu sv. Pavla-Butmir, diskret, propovjednik i ispovjednik, samostanski kroničar i dopisnik Bosne Srebrene
 • u samostanu sv. Ilije u Podsusedu propovjednik, ispovjednik
 • člane Komisije za izradbu provincijskih statuta
 • član Komisije za pripremanje kvinkvenalnih ispita
 • vijećnik Vijeća za permanentnu formaciju
 • predsjednik Komisije za permanentnu formaciju
 • član Komisije za reviziju Ugovora s časnim sestrama franjevkama
 • cenzor knjiga Franjevačke provincije Bosne Srebrene

U Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda:

U Hrvatskoj franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelj:

 • generalni vizitator (pohoditelj)

U Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji Uznesenja Blažene Djevice Marije:

 • generalni supohoditelj
 • ravnatelj Ureda za izobrazbu u franjevačkom redu

Bio je član Teološkog društva 'Kršćanska sadašnjost'. Bio je član Udruženja katoličkih svećenika Dobri pastir.

Međunarodne:

 • član franjevačke međunarodne komisije za reviziju franjevačkih Generalnih konstitucija
 • član mješovitog povjerenstva

Znanstveni interes uredi

Bavio se temama kao što je eksklaustracija redovnika, o fra Marijanu Jakovljeviću, prijelaznicima s pravoslavlja na katolicizam, katoličkoj župi Jajcu u 17. i 18. st., o kontroverze oko osnivanja i djelovanja Udruženja katoličkih svećenika "Dobri pastir" (djelovalo 1950. – 1975.), ustaškom zločinu nad Srbima u okolici Banje Luke 7. veljače 1942. godine (o dvojbama i neistinama o sudjelovanju u zločinu fra Tomislava Filipovića i drugih franjevaca iz samostana Petrićevca), nerazrješivosti ženidbenog veza, nevaljanosti ženidbe zbog nedostataka u privoli vezanih za nerazrješivost ženidbe, nevaljanim ženidbama katolika i konvalidiranju istih, papi Ivanu Pavlu II., sekularizaciji franjevaca provincije Bosne Srebrene, Zakoniku kanonskog prava, Drugom vatikanskom saboru i sl.

Djela uredi

 • Mješovita ženidba u pravu katoličke crkve, 1975.
 • Bosanski franjevci i nadbiskup dr. Josip Stadler, 2000.
 • Ženidbeno pravo Katoličke crkve : pravno-pastoralni priručnik, 2004.
 • Vodič kroz crkveno pravo za vjernike, 2007.
 • Crkveni partikularni sabori i dijecezanske sinode na području Hrvatske i drugih južnoslavenskih zemalja, 2012.
 • Župe i župnici : pravno-pastoralni repetitorij, 2014.

Zastupljen je u zbornicima kao autor, prireditelj ili urednik:

 • Fra Josip Markušić, 1982.
 • Crtajte granice ne precrtajte ljude: zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom, 1995.
 • Služenje miru : Ivan Pavao II. i Sveta Stolica za mir u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini : (1991. – 1995.), 1995.
 • Papa Ivan Pavao II. istinski prijatelj Bosne, 1997.
 • Katolička crkva i rat u Bosni i Hercegovini : dokumenti o stavovima i zauzimanju Katoličke crkve za mir i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda i za očuvanje države Bosne i Hercegovine: (1989-1996) (prireditelj), Svjetlo riječi/Franjevačka teologija, Sarajevo, 1998.
 • Verbi minister et omnis creati cultor: zbornik u čast fra Vitomira Slugića, zaslužnog člana franjevačke provincije Bosne Srebrene i profesora Franjevačke teologije u Sarajevu, u povodu 70. obljetnice života , 1998.
 • Josip Stadler: život i djelo : zbornik radova međunarodnih znanstvenih skupova o dr. Josipu Stadleru, 1999.
 • Ljudska prava i Katolička crkva. 2000.
 • Jajce 1396. – 1996. , 2002.
 • Spomen-spis: povodom 90. obljetnice rođenja dr. fra Ignacija Gavrana, 2004.
 • Franjevački samostan i župa Petrićevac, 2006.
 • Priprava puta, 2008.
 • Majka Klara Žižić i njezina Družba, 2009.
 • Gospodin je moja snaga i moja pjesma: zbornik radova u čast mons. dr. Franje Komarice, 2014.

Članke je objavio u časopisima Bosna franciscana, Vrhbosnensia, Biltenu Franjevačke teologije u Sarajevu, Biltenu Udruženja katoličkih vjerskih službenika u SR BiH, Bogoslovskoj smotri, dnevniku Borbi, Bosni Srebrenoj, reviji Dobrom pastiru odnosno Nova et vetera, Encyclopedia moderna, Glasu Koncila, Kalendaru Dobrom pastiru, Kani, Katoličkom tjedniku, Majci, Miru i dobru, Obavijestima Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, Svescima (1983.), Svjetlu riječi, Vidoslovu, Vijestima BK BiH KTA, Vjesniku Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja i Vrhbosni.

Urednik i prireditelj više izdanja molitvenika Biserje sv. Ante: molitvenik naroda Božjega.

Preveo je brojne dokumente Svete Stolice.

Izvori uredi

Vanjske poveznice uredi

Mrežna mjesta