Wikipedija:Članak tjedna/18, 2022.

Paškal Buconjić, 1880.jpg

Paškal Buconjić (Drinovci, 2. travnja 1834.Mostar, 8. prosinca 1910.) bio je prelat Katoličke Crkve koji je služio kao biskup mostarsko-duvanjski od 1881. do 1910. i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski od 1890. do 1910. godine. Od 1880. do 1881. bio je apostolski vikar za Hercegovinu te kustos Hercegovačke franjevačke kustodije između 1874. i 1879. godine. Paškal Buconjić rođen je u Drinovcima kod Gruda, a roditelji su mu bili Stjepan i Vida (rođ. Šimić). Buconjićeva obitelj potječe iz Ošljeg kod Stona; bili su poznati i kao Vodopići, a prezime im je na talijanski prevedeno kao Bevillacqua. Dio te obitelji preselio se u Neum gdje je rođen Buconjićev otac Stjepan. Nakon što je stupio u sukob s tamošnjim osmanskim namjesnikom, Stjepan je pobjegao u Mostar gdje je radio za neke ondašnje obitelji. Poslije je trgovao stokom i kupio zemlju u Drinovcima gdje se oženio Vidom Šimić. Imali su šest sinova i pet kćeri. Paškal je 16. kolovoza 1834. kršten kao Stjepan u Slivnom kamo su kršćani bili pobjegli zbog međumuslimanskog nasilja tijekom bosanskog ustanka. U siječnju 1846. otac ga je odveo na školovanje kod franjevaca, kako bi postao jednim od njih, u Čerigaj gdje su se hercegovački franjevci preselili u pokušaju osnivanja vlastite kustodije i odvajanja od bosanske franjevačke provincije. Buconjić je u Čerigaju ostao do 1849. godine kada su franjevci izgradili prvo krilo samostana u Širokom Brijegu kamo se preselio s ostalom braćom. Buconjić je postao fratar 13. listopada 1851. Nakon godinu dana u novicijatu položio je svečane zavjete pred kustosom Anđeom Kraljevićem 10. studenog 1852. i uzeo ime Paškal.