Wikipedija:Zahtjev za komentare/WP:INVOLVED

Ova je stranica arhivirana.
Ne mijenjajte je!


Tumačenje pravila o uključenosti administratora

Trenutačni status:
Nije riješeno – razlozi navedeni u dnu
  • Cilj: Ovaj Zahtjev za komentare ima za cilj razjasniti pravilo o postupanju administratora prema suradnicima nad kojima su u prošlosti koristili administratorske alate i/ili bili u sukobu oko korištenja tih alata

Već je nekoliko suradnika tražilo da se adminima koji su bili "u sukobu" s određenim suradnicima zabrani korištenja administratorskih alata (najčešće se misli na blokiranje) u postupanju sa tim suradnicima. Poziva se na en:WP:INVOLVED, kojeg mi, za sada, još nemamo prevedenog/preuzetog, ali imamo Wikipedija:Uređivački rat u kojem piše:

Wikicitati »Administratori ne smiju koristiti svoja prava i alate u predmetima u kojima su osobno involvirani, što znači ni u sporovima oko sadržaja u kojima su jedna od strana.«

Suradnici koji su se žalili tekst "osobno involvirani", očito, shvaćaju u smislu "prijašnji konflikt admina sa određenim suradnikom". Međutim, ja to iz tog teksta ne isčitavam. Pogledao sam pravila na en wiki i na en:Wikipedia:Edit warring našao vrlo sličan tekst, skoro pa doslovni prijevod, samo što na en wiki ima i wp na en:WP:Administrators, što je u našem prijevodu izbačeno jer je Wikipedija:Administratori neusporedivo kraći od engleske verzije i u našoj verziji se nema na što referirati:

Wikicitati »According to WP:Administrators, "Administrators should not normally use their tools in matters in which they are personally involved (for example, in a content dispute in which they are a party)."«

Otišao sam na en:WP:Administrators, koji je bio temelj za prvo citiranu rečenicu i pronašao sam ovo:

Wikicitati »In general, editors should not act as administrators in disputes in which they have been involved. This is because involved administrators may be, or appear to be, incapable of making objective decisions in disputes to which they have been a party or about which they have strong feelings. Involvement is construed broadly by the community to include current or past conflicts with an editor (or editors), and disputes on topics, regardless of the nature, age, or outcome of the dispute.

One important caveat is that an administrator who has interacted with an editor or topic area purely in an administrative role, or whose prior involvements are minor or obvious edits that do not show bias, is not involved and is not prevented from acting in an administrative capacity in relation to that editor or topic area. Warnings, calm and reasonable discussion and explanation of those warnings, advice about community norms, and suggestions on possible wordings and approaches do not make an administrator involved...«

Prijevod:

Wikicitati »Općenito, suradnici ne bi trebali djelovati kao administratori u sporovima u koje su bili uključeni. To je zato što uključeni administratori mogu ne biti u stanju ili se činiti da nisu u stanju donositi objektivne odluke u sporovima u kojima su bili strana ili o kojima imaju jake osjećaje. Zajednica široko tumači uključenost tako da uključuje trenutne ili prošle sukobe sa suradnikom (ili suradnicima) i sporove o temama, bez obzira na prirodu, dob ili ishod spora.

Jedno važno upozorenje je da administrator koji je bio u interakciji s urednikom ili tematskim područjem čisto u administrativnoj ulozi ili čija su prethodna uključenost manje ili očite izmjene koje ne pokazuju pristranost, nije uključen i nije spriječen djelovati u administrativnom svojstvu u vezi s tim urednikom ili tematskim područjem. Upozorenja, mirna i razumna rasprava i objašnjenje tih upozorenja, savjeti o normama zajednice i prijedlozi mogućih formulacija i pristupa ne čine administratora uključenim...«

Mislim da bi trebali postići konsenzus oko usvajanja ovog teksta i njegovog tumačenja. S jedne strane imamo

Wikicitati »uključeni administratori mogu ne biti u stanju ili se čini da nisu u stanju donositi objektivne odluke u sporovima u kojima su bili strana ili o kojima imaju jake osjećaje. Zajednica široko tumači uključenost tako da uključuje trenutne ili prošle sukobe sa suradnikom (ili suradnicima) i sporove o temama, bez obzira na prirodu, dob ili ishod spora.«

a s druge strane

Wikicitati »administrator koji je bio u interakciji s urednikom ili tematskim područjem čisto u administrativnoj ulozi [...] nije uključen i nije spriječen djelovati u administrativnom svojstvu u vezi s tim urednikom ili tematskim područjem«

Volio bih da se zajednica izjasni o tome u kojim točno situacijama bi trebalo ograničiti korištenje administratorskih alata pojedinog admina prilikom postupanja prema pojedinom suradniku, a vezano za njihovu prijašnju interakciju.

Komentari

Ja samatram da moramo naći ravnotežu između ograničavanja postupanja admina prema suradnicima s kojima su se u prošlosti sukobljavali i, s druge strane, sprječavanja varanja sustava problematičnih suradnika. Naime, aktivnih admina je tek desetak, od kojih se samo njih 7 povremneo upuštaju u blokiranje svadljivih suradnika. Bilo koji problematičan suradnik bi mogao ući u sukob s jednim po jednim adminom i vrlo brzo sebi stvoriti potpuni imunitet, jer ga nitko, na temelju najšireg mogućeg tumačenja WP:INVOLVED, ne bi smio dirati.

Predlažem da se dogovorimo sljedeće:

  • Ako suradnik nije zadovoljan postupanjem određenog admina prema njemu, može se obratiti drugom adminu
  • Suradnik ima pravo tražiti izuzeće korištenja administratorskih alata od 1 admina s kojim je prije bio u sukobu, na rok od 12 mjeseci (nakon toga se smatra da prethodni sukobi odlaze u "zastaru")
  • Suradnik može pokrenuti WP:RFC i zatražiti od zajednice izuzeće više admina, tj. da određenim adminima zabrani upotreba administratorskih alata prema njemu (trajno ili na određeni rok), odnosno da ga mogu blokirati samo preostali admini. Odluka bi se donosila konsenzusom zajednice.
  • Suradnik ne može tražiti izuzeće više od 3 admina.
  • Ukoliko zahthev za izuzećem ne prođe, ne smije ga, prema istom adminu, tražiti idućih 12 mjeseci

Dalje od ovoga ne bi išao jer smatram da, ako neki admin ne radi kako treba, uvijek postoji WP:ZM, WP:RFC, te, u krajnjem slučaju, procedura skidanja ovlasti admina i da bi suradnik koji ima teže pritužbe na rad admina trebao pokrenuti zahtjev za njegovoim opozivom. --₳ᚱɢṌ Ṅav¡ડ 14:27, 4. ožujka 2022. (CET)Odgovor[odgovori]

 Komentar: Smatram da se mora smatrati involviranim samo onaj ili oni administratori koji su bili u izravnom sukobu s određenim suradnikom i samo ako i kada isti suradnik ili drugi suradnici zahtijevaju intervenciju drugih administratora preko WP:NPA i/ili zahtjeva za deblokadom. Primjerice, admin "Marko" blokira suradnika "Stevicu" i navede mu koja je pravila prekršio. Stevica se ne slaže s blokadom i pokrene zahtjev za deblokiranjem. Marko je tada naravno "INVOLVED" i izuzet je iz zahtjeva i ostali admini odluče je li blok ili duljina bloka bila opravdana. Isto tako, ako suradnik "Hrvoje" pokrene WP:NPA i tvrdi da je Marko nepravedno blokirao Stevicu, Marko ne sudjeluje u NPA jer je "INVOLVED". To su u suštini jedine situacije gdje se suradnik može pozivati na WP:INVOLVED.

Ako je neki drugi admin u prošlosti izrazio simpatije ili antipatije prema suradniku protiv kojeg se pokreće nekakva sankcija, isti se ne bi trebao smatrati "INVOLVED" jednostavno zato što su simpatija ili antipatija subjektivni i nemjerljivi kriteriji. Ako je INVOLVED svaki admin koji gaji nekakav sentiment (pozitivan ili negativan) prema nekom suradniku onda samo pravilo više nema smisla. Argo Navis je dobro primijetio da bi neki suradnici hipotetski mogli tvrditi da je administrator koji ih je sankcionirao "INVOLVED" jer gaji antipatiju prema njima kako bi elegantno izbjegli sankciju i tako tvrditi za svakog administratora koji ih pokuša sankcionirati.

Protivim se i uvođenju vremenskog kriterija koji bi odredio koliko dugo je jedan administrator "INVOLVED" jednostavno zato što je to također strašno subjektivan kriterij. Kako ćemo odrediti je li admin Marko nakon 12 mjeseci još uvijek kivan na Stevicu ili su se obojica smirili i sprijatelji i otišli na pivo nakon 5 dana? Kako možemo znati da Stevica i nakon 12 ili 15 mjeseci vidi u Marku onog "tlačitelja koji ga je onomad nepravedno blokirao" ili su se obojica smirili i sprijateljili i otišli na pivo nakon 5 dana? Vremenski kriterij nema smisla. Jedini suvisli kriterij trebao bi biti "novi slučaj - nova procjena je li admin INVOLVED". Ako se Marko i Stevica nakon dva tjedna ponovo zakače oko sasvim novog slučaja koji veze nema sa starim, tada se Marko ne može više smatrati "INVOLVED". Ako pak uvijek isti admin konstantno sankcionira uvijek istog suradnika, tada ulaze u igru druga pravila WP:Maltretiranja i wikiuhođenja i reguliraju se tim drugim pravilima.—Dean72 (razgovor) 17:16, 4. ožujka 2022. (CET)Odgovor[odgovori]

Predlažem da, ako se netko osjeća progonjenim od nekog admina, može pokrenuti WP:RFC ili što već i zatražiti IBAN među njima. Uvijek se možemo dogovoriti da se neki admin neko vrijeme odmori od nekog suradnika. Ljudi smo, dogovorit ćemo se, vjerojatno bi i tom adminu u takvom slučaju bilo drago da netko drugi preuzme takvog suradnika na neko vrijeme. ₳ᚱɢṌ Ṅav¡ડ 18:29, 4. ožujka 2022. (CET)Odgovor[odgovori]
Pa će WP:RFC admini ignorirati kao što su do sada više puta i pravili se da ga ne vide? Ili će donositi neobavezujuće odluke kao na mome slučaju kada su 3 admina dokazala da me Jure maltretira, a ti se pravio da je to OK, ha Argo? Sva pravila su beskorisna ako ne vrijede za admine. Pa imamo primjere kada admin uzme nekoga na zub i to završi s pokušajem comunity bana? Ono... A da se možemo dogovoriti kao ljudi, ne možemo zato i imamo ove probleme koje imamo, a svi dolaze od toga da svatko tumači pravila kako mu se svidi, a admini su nedodirljivi. Kanikosen (SZR) 21:15, 4. ožujka 2022. (CET)Odgovor[odgovori]
U pravu si @Kanikosen, mogu ti reći da se u tvom slučaju protiv Jure Grma ja osobno nisam najbolje snašao, priznajem. Trebao sam stati u tvoju obranu protiv Jure Grma, ali tek sam dobio administratorske ovlasti i bio samo pomalo dezorijentiran. Ako ti može biti ikakva utjeha, u sličnoj situaciji stati ću u tvoju obranu. Mršava utjeha, ali eto...—Dean72 (razgovor) 21:44, 4. ožujka 2022. (CET)Odgovor[odgovori]
Nebitno sada, samo demonstriram da ona rečenica ljudi smo, dogovoriti ćemo se nema uporište u stvarnosti. Dovoljno je samo pročitati što Ivi piše i kako se izražava da vidiš što je sve krivo s projektom. Kanikosen (SZR) 00:02, 5. ožujka 2022. (CET)Odgovor[odgovori]

Povlačim zahtjev

Povlačim zahtjev jer se preklapa s opširnijim Wikipedija:Zahtjev za komentare/Reguliranje rada administratora na hr.wiki. —₳ᚱɢṌ Ṅav¡ડ 09:41, 7. ožujka 2022. (CET)Odgovor[odgovori]Ova je stranica arhivirana.
Ne mijenjajte je!