Zdravstveni turizam

Zdravstveni turizam jedan je od najstarijih specifičnih oblika turizma u okviru kojeg se stručno i kontrolirano koriste prirodni ljekoviti činitelji i postupci fizikalne terapije u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja, te poboljšanja vrsnoće života. Osnovu zdravstvenog turizma čini korištenje prirodnih ljekovitih činitelja koji mogu biti morski, toplički i klimatski. S obzirom na konstantno opadajuću kvalitetu suvremenog života uzrokovanu stresom i zagađenjem, zdravstveni turizam poprima sve značajniju ulogu u revitalizaciji psihofizičkih sposobnosti čovjeka. U lječilištima se nudi uravnotežena prehrana, isključenost od buke i zagađenja zraka, tjelovježbe, društveni i duhovni programi.

Plakat iz 1911. godine za Opatiju kao lječilišno mjesto

Toplički činitelji uredi

Pod topličke ili balneološke činitelje spadaju termomineralne vode, peloidi (ljekovita blata), naftalan, klima, biljni pokrov, kvaliteta zraka, šetnice, sunčevo zračenje.

Klimatski ljekoviti činitelji uredi

Pod klimatske ljekovite činitelje spadaju promjena klimatskog mjesta, kvaliteta zraka, sunčevo zračenje. Kod klimatoterapije povoljan učinak imaju klimatski uvjeti i elementi karakteristični za neko područje.

Morski ljekoviti činitelji uredi

Pod morske ljekovite činitelje spada morska voda, alge, šetnice, biljni pokrov, pijesak, solanski peloid, morski peloid, kvaliteta zraka, klima. Liječenje morem ili talasoterapija primjenjuje terapijsko djelovanje mora i primorja. Stručna talasoterapija provodi se pod liječničkim nadzorom, a samostalna izvan zdravstvenih ustanova po preporuci liječnika. U morskim se lječilištima nakon tri do dvanaest dana javlja talasoreakcija, odnosno reakcija organizma na stres izazvan ljekovitim djelovanjem morskih činitelja.

Thalassotherapia u Crikvenici

Poznata lječilišna mjesta u Hrvatskoj:

Povezani članci uredi

Izvor uredi

  • Narodni zdravstveni list, svibanj-lipanj 2002., Rijeka