Farad (znak: F) mjerna je jedinica za kapacitet u Međunarodnom sustavu jedinica. Nazvana je u čast Michaela Faradaya pa se ubraja u izvedene jedinice SI s posebnim nazivima i znakovima.

Elektromagnetizam


ElektricitetMagnetizam

Definicija uredi

Kondenzator ima kapacitet od jednog farada kada jedan kulon razdvojenog naboja na njegovim izvodima stvori razliku potencijala od jednog volta. Ekvivalentni izraz izveden iz osnovnih jedinica SI glasi:

 .

Decimalne jedinice uredi

  • femtofarad, 1 fF = 10−15 F
  • pikofarad, 1 pF = 10−12 F
  • nanofarad, 1 nF = 10−9 F
  • mikrofarad, 1 μF = 10−6 F
  • milifarad, 1 mF = 10−3 F
  • kilofarad, 1 kF = 103 F

Kako je farad vrlo velika jedinica, vrijednosti kondenzatora su obično u području mikrofarada (μF), nanofarada (nF), ili pikofarada (pF). Milifarad se rijetko koristi u praksi, stoga se npr. kapacitet od 4,7·10−3 F obično zapisuje kao 4700 μF. Vrlo male vrijednosti kapaciteta, kao one što se koriste u integriranim krugovima, izražavaju se u femtofaradima. Novim tehnologijama izrade kondenzatora postižu se kapaciteti do veličine kilofarada (kondenzator s dvostrukim slojem, superkondenzator).

Zanimljivosti uredi

Kondenzatori kapaciteta od jednog farada koriste se za pogon pojačala snage 1000 W kakvo se može vidjeti na izložbama automobila, a zauzima cijelo stražnje sjedalo i prtljažnik. Takvi kondenzatori veličinom i oblikom odgovaraju veličini limenke od 0,5 l.

Farad se ne smije miješati s jedinicom "faradej", starom jedinicom za električni naboj umjesto koje se danas koristi jedinica kulon.