Logistika nabave

Logistika

Podjela
Makrologistika
Mikrologistika

Logistički sustavi
Megalogistika
Globalna logistika
Metalogistika
Interlogistika
Intralogistika
Servisna logistika
Informacijska logistika
Management logistika
Logistika održivog razvoja

Poslovna logistika
Logistika nabave
Logistika proizvodnje
Logistika prodaje i distribucije

Logističke aktivnosti
Izvršavanje narudžbi
Upravljanje zalihama
Skladištenje
Pakiranje
Transport

Logistika nabave je dio mikrologistike koji se bavi koordinacijom svih kretanja i stanja materijala i robe od tržišta nabave do proizvodnje / prodaje.

Ciljevi

uredi

Glavni cilj logistike nabave je opskrba poduzeća :

 • s pravim materijalima (robom)
 • u potrebnoj količini
 • na pravome mjestu
 • uz što veću ekonomičnost

Zadaci

uredi
 • upravljanje protokom robe izborom odgovarajućih sustava nabave
 • izbor lokacije i vrste skladišta
 • zadaci u svezi s pakiranjem
 • korištenje određenog oblika transporta
 • primjena pomoćnih transportnih sredstava
 • kontrola kvalitete
 • upravljanje zalihama
 • upravljanje utovarom, pretovarom i istovarom

Izbor logističkih kanala nabave

uredi

Za proizvođača je jako važno ispravan odabir logističkih kanala nabave koji mogu zadovoljiti zahtjeve ekonomičnosti, sigurnosti i kontrole kanala.

Što sve utječe na izbor kanala nabave (determinante):

 • karakteristike materijala (robe)
  → svaki proizvod ima različita obilježja (pokvarljivost, standardiziranost, jedinična cijena, svrha uporabe).
 • stupanj razvijenosti tržišta
  → razvijenije tržište znači više različitih sudionika u prometu, a s time i veći broj usluga.
 • karakteristike poduzeća
  → financijska snaga, veličina skladišnog i proizvodnog kapaciteta, stalnost i širina proizvodnog asortimana.
 • društveno - ekonomski odnosi

Planiranje logistike nabave

uredi

Da bi logistika bila funkcionalna i efikasna važno je napraviti ekonomsko - tehnički proračun poslovanja logistike nabave u određenom vremenskom razdoblju. Bitno je odrediti :

 • sadržaj i obujam poslovanja logistike nabave
 • troškove poslovanja logistike nabave
 • potrebno osoblje
 • visinu potrebnih financijskih sredstava

Organizacija logistike nabave

uredi

Činitelji :

 1. objektivni
  • vanjskitržište nabave, institucionalni uvjeti, razvoj znanosti i tehnologije, integracijski procesi, promet, prirodni uvjeti.
  • unutarnji → djelatnost, veličina i smještaj poduzeća, tehnološki proces i način proizvodnje, potrebna sredstva za proizvodnju i usluge, financijska snaga i stabilnost poduzeća, sredstva za rad i skladišni prostor.
 2. subjektivni → uprava poduzeća, management logistike nabave, izvršitelji nabave, neformalne grupe.

Unutarnja organizacija logistike nabave ovisi o :

 • predmetima nabave
 • funkcijama
 • gotovim proizvodima
 • zemljopisnim područjima
 • isporučiteljima
 • projektima

Kontrola nabave

uredi

Svrha kontrole je da povisi transparentnost poslovanja, da utječe na ciljnu djelatnost i da omogući dokazivanje uspjeha. Glavni zadatak je opskrbiti nositelje strateških i operativnih odluka potrebnim informacijama za uspješno upravljanje nabavom. Kontrola se služi sljedećim instrumentima :

 • u užem smislu → pokazatelji
 • u širem smislu → budžetiranje, izračunavanje troškova i rezultata

Mentalna mapa

uredi
 
Mentalna mapa : Logistika nabave