Otočna država

Otočna država je država koja se u potpunosti sastoji od jednog, više otoka ili samo dijela jednog otoka i ne pripada ni jednom dijelu kopna nekog kontinenta. Time se razlikuje od kontinentalnih i obalnih država.

Otočne države u svijetu

Ona ima suverenitet na području arhipelaških voda koje je okružuje. Arhipelaške vode[Koji je prikladniji izraz?] dio su mora koji je omeđen arhipelaškim polaznim crtama koji spajaju vanjske točke najudaljenijih otoka, s time da pravac, u pravilu, ne smije biti dulji od 100 morskih milja.

Popis po površini

uredi

Poveznice

uredi