Posavina

Zagreb
Vijećnica Plemenite općine turopoljske, danas Muzej Turopolja
Most na rijeci Savi kod Slavonskog Broda.
Park prirode Lonjsko polje

Posavina je naziv za područje uz rijeku Savu koje se proteže kroz četiri države: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, te Srbiju.

Radi se o području gdje rijeka Sava prvo u Sloveniji nastaje spajanjem Save Dolinke i Save Bohinjke, zatim u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kojima je međusobna spojnica i državna granica, kao što je, primivši rijeku Drinu, Bosni i Hercegovini i Srbiji također međusobna spojnica i državna granica, te na kraju kroz Srbiju, do Beograda, gdje se Sava ulijeva u Dunav.

Važniji gradovi u slovenskom dijeluUredi

Važniji gradovi u hrvatskom dijeluUredi

Važniji gradovi u bosanskohercegovačkom dijeluUredi

Važniji gradovi u srbijanskom dijeluUredi

Povezani članciUredi