Red Danice hrvatske

Red Danice hrvatske je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima četrnaesto mjesto u važnosnom slijedu hrvatskih odlikovanja. Red je ustanovljen 10. ožujka 1995. godine. Red se dijeli na sedam jednako vrijednih odlikovanja:

 1. Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića – dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za kulturu,
 2. Red Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića – dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za gospodarstvo,
 3. Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića – dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za znanost,
 4. Red Danice hrvatske s likom Nikole Tesle – dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za izumiteljstvo,
 5. Red Danice hrvatske s likom Franje Bučara – dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za šport (popis nositelja),
 6. Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske – dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota,
 7. Red Danice hrvatske s likom Antuna Radića – dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za prosvjetu.
Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića
Red Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića
Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića
Red Danice hrvatske s likom Nikole Tesle
Red Danice hrvatske s likom Franje Bučara
Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske
Red Danice hrvatske s likom Antuna Radića

IzgledUredi

Red se sastoji od znaka Reda, male oznake Reda i umanjenice Reda.

Znak Reda ima oblik osmerokrake zrakaste zvijezde izrađene od srebra, a na njezinom središnjem djelu apliciran je pozlaćeni reljefno ispupčeni medaljon od srebra. Medaljoni se razlikuju, ovisno o liku:

 • Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića: medaljon prikazuje portret hrvatskog renesansnog književnika Marka Marulića s knjigom u rukama, a u pozadini sa nazire prikaz grada Splita sa zvonikom katedrale Sv. Duje. Ispod portreta u dva reda smješten je natpis nepravilnih slova i poretka »MAR­KO MARULIĆ«.
 • Red Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića: medaljon prikazuje portret znamenitog hrvatskog gospodarstvenika Blaža Lorkovića. Lijevo od portreta nalazi se natpis »BLAŽ«, a iznad glave u polukružnoj formi natpis »LORKOVIĆ«.
 • Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića: medaljon prikazuje portret velikog dubrovačkog znanstvenika, filozofa, književnika i diplomate Ruđera Boškovića. Duž lijeve strane portreta nalazi se natpis »RUĐER«, a duž desne »BOŠKOVIĆ«. Natpisi su smješteni uz rubni dio medaljona u polukružnoj formi.
 • Red Danice hrvatske s likom Nikole Tesle: medaljon prikazuje portret znamenitog izumitelja i znanstvenika na polju elektrotehnike Nikolu Teslu.
 • Red Danice hrvatske s likom Franje Bučara: medaljon prikazuje portret znamenitog promicatelja športa i športaša Franju Bučara. Duž lijeve strane portreta nalazi se natpis »DR. FRANJO«, a duž desne »BUČAR«. Natpisi su smješteni uz rubni dio medaljona u polukružnoj formi.
 • Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske: medaljon je srcolikog oblika i prikazuje suprugu Petra Zrinskog i sestru Frana Krste Frankopana – Katarinu Zrinski. Katarina Zrinski lijevom rukom drži štit s povijesnim hrvatskim grbom, desnom rukom drži lik hrvatskog kralja sa splitske krstionice, a u pozadini je more. Ispod portreta u desnoj četvrtini medaljona u dva reda, oblika luka, smješten je natpis nepravilnih slova i poretka »KATARINA ZRINSKA«.
 • Red Danice hrvatske s likom Antuna Radića: medaljon prikazuje portret hrvatskog političara, etnologa, knji­ževnika i gimnazijskog profesora Antuna Radića. Duž lijeve strane portreta nalazi se natpis »DR. ANTUN«, a duž desne »RA­DIĆ«. Natpisi su smješteni uz rubni dio medaljona u polukružnoj formi.

Na naličju znaka Reda je unutar kružnog troprutnog pletera, duž gornjeg ruba natpis REPUBLIKA, a donjeg ruba HRVAT­SKA.

Malu oznaku Reda čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni otkov medaljona Reda. Vrpca je od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske slijedom boja: crvena, bijela i plava, s lijeva na desno.

Umanjenicu Reda čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni otkov znaka Reda ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske slijedom boja: crvena, bijela i plava, s lijeva na desno.

Poticaj za dodjelu i uručivanjeUredi

Red dodjeljuje predsjednik Republike na vlastiti poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.

Predsjednik Republike uručuje Red osobno ili može kao svog izaslanika za uru­če­nje Reda imenovati predsjednika Hrvatskoga sabora, predsjednika Vlade, ministra, žu­pana te iznimno osobu po svojoj odluci.

Način nošenja i isticanjaUredi

Način nošenja i isticanja uređeno je posebnim pravilnikom Reda. Red odlikovane osobe ističu prilikom svečanih prigoda.

Mala oznaka Velereda ističe se isključivo na službenoj odori (npr. vojna odora, policijska odora, i sl.), a umanjenica isključivo na civilnoj odjeći. Umanjenica Reda se ističe prilikom svečanih prigoda, prema prilikama i potrebama nosioca.

Ako je odlikovani odlikovan s više oblika ovog Reda, redoslijed isticanja je s lijeva na desno (gledajući prema nosiocu): s likom Marka Marulića, Blaža Lorkovića, Ruđera Boškovića, Nikole Tesle, Franje Bučara, Katarine Zrinske i Antuna Radića. Žene ističu umanjenicu Reda na lijevoj strani grudi, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu. Muškarci ističu umanjenicu Reda u lijevom zapučku, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu na lijevom suvratku odijela.

Zajedno sa znakom Reda nije dopušteno isticati malu oznaku i umanjenicu istog Reda.

Povezani članciUredi


IzvorUredi

 • Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 20/95., 57/06. i 141/06.) – članci 6. i 18.
 • Pravilnik Reda Danice hrvatske ("Narodne novine", br. 108/00. od 3. studenoga 2000.).