Red Danice hrvatske

hrvatsko državno odlikovanje

Red Danice hrvatske je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima četrnaesto mjesto u važnosnom slijedu hrvatskih odlikovanja. Red je ustanovljen 10. ožujka 1995. godine. Red se dijeli na sedam jednako vrijednih odlikovanja:

 1. Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića – dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za kulturu,
 2. Red Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića – dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za gospodarstvo,
 3. Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića – dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za znanost,
 4. Red Danice hrvatske s likom Nikole Tesle – dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za izumiteljstvo,
 5. Red Danice hrvatske s likom Franje Bučara – dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za šport (popis nositelja),
 6. Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske – dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota,
 7. Red Danice hrvatske s likom Antuna Radića – dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za prosvjetu.
Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića
Red Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića
Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića
Red Danice hrvatske s likom Nikole Tesle
Red Danice hrvatske s likom Franje Bučara
Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske
Red Danice hrvatske s likom Antuna Radića

Izgled uredi

Red se sastoji od znaka Reda, male oznake Reda i umanjenice Reda.

Znak Reda ima oblik osmerokrake zrakaste zvijezde izrađene od srebra, a na njezinom središnjem djelu apliciran je pozlaćeni reljefno ispupčeni medaljon od srebra. Medaljoni se razlikuju, ovisno o liku:

 • Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića: medaljon prikazuje portret hrvatskog renesansnog književnika Marka Marulića s knjigom u rukama, a u pozadini s nazire prikaz grada Splita sa zvonikom katedrale Sv. Duje. Ispod portreta u dva reda smješten je natpis nepravilnih slova i poretka »MARKO MARULIĆ«.
 • Red Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića: medaljon prikazuje portret znamenitog hrvatskog gospodarstvenika Blaža Lorkovića. Lijevo od portreta nalazi se natpis »BLAŽ«, a iznad glave u polukružnoj formi natpis »LORKOVIĆ«.
 • Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića: medaljon prikazuje portret velikog dubrovačkog znanstvenika, filozofa, književnika i diplomate Ruđera Boškovića. Duž lijeve strane portreta nalazi se natpis »RUĐER«, a duž desne »BOŠKOVIĆ«. Natpisi su smješteni uz rubni dio medaljona u polukružnoj formi.
 • Red Danice hrvatske s likom Nikole Tesle: medaljon prikazuje portret znamenitog izumitelja i znanstvenika na polju elektrotehnike Nikolu Teslu.
 • Red Danice hrvatske s likom Franje Bučara: medaljon prikazuje portret znamenitog promicatelja športa i športaša Franju Bučara. Duž lijeve strane portreta nalazi se natpis »DR. FRANJO«, a duž desne »BUČAR«. Natpisi su smješteni uz rubni dio medaljona u polukružnoj formi.
 • Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske: medaljon je srcolikog oblika i prikazuje suprugu Petra Zrinskog i sestru Frana Krste Frankopana – Katarinu Zrinski. Katarina Zrinski lijevom rukom drži štit s povijesnim hrvatskim grbom, desnom rukom drži lik hrvatskog kralja sa splitske krstionice, a u pozadini je more. Ispod portreta u desnoj četvrtini medaljona u dva reda, oblika luka, smješten je natpis nepravilnih slova i poretka »KATARINA ZRINSKA«.
 • Red Danice hrvatske s likom Antuna Radića: medaljon prikazuje portret hrvatskog političara, etnologa, književnika i gimnazijskog profesora Antuna Radića. Duž lijeve strane portreta nalazi se natpis »DR. ANTUN«, a duž desne »RADIĆ«. Natpisi su smješteni uz rubni dio medaljona u polukružnoj formi.

Na naličju znaka Reda je unutar kružnog troprutnog pletera, duž gornjeg ruba natpis REPUBLIKA, a donjeg ruba HRVATSKA.

Malu oznaku Reda čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni otkov medaljona Reda. Vrpca je od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske slijedom boja: crvena, bijela i plava, s lijeva na desno.

Umanjenicu Reda čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni otkov znaka Reda ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske slijedom boja: crvena, bijela i plava, s lijeva na desno.

Poticaj za dodjelu i uručivanje uredi

Red dodjeljuje predsjednik Republike na vlastiti poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.

Predsjednik Republike uručuje Red osobno ili može kao svog izaslanika za uručenje Reda imenovati predsjednika Hrvatskoga sabora, predsjednika Vlade, ministra, župana te iznimno osobu po svojoj odluci.

Način nošenja i isticanja uredi

Način nošenja i isticanja uređeno je posebnim pravilnikom Reda. Red odlikovane osobe ističu prilikom svečanih prigoda.

Mala oznaka Velereda ističe se isključivo na službenoj odori (npr. vojna odora, policijska odora, i sl.), a umanjenica isključivo na civilnoj odjeći. Umanjenica Reda se ističe prilikom svečanih prigoda, prema prilikama i potrebama nosioca.

Ako je odlikovani odlikovan s više oblika ovog Reda, redoslijed isticanja je s lijeva na desno (gledajući prema nosiocu): s likom Marka Marulića, Blaža Lorkovića, Ruđera Boškovića, Nikole Tesle, Franje Bučara, Katarine Zrinske i Antuna Radića. Žene ističu umanjenicu Reda na lijevoj strani grudi, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu. Muškarci ističu umanjenicu Reda u lijevom zapučku, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu na lijevom suvratku odijela.

Zajedno sa znakom Reda nije dopušteno isticati malu oznaku i umanjenicu istog Reda.

Povezani članci uredi


Izvor uredi