Suradnik:Argo Navis/Pregled hrvatskih otoka, otočića i hridi

Istarska županijaUredi

Grad UmagUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Šipar - spojen
Plićina Paklena

Grad PorečUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Altijež 6.271 310   Riješeno
Regata 4.352 279   Riješeno
Sveti Nikola 124.281 2.105   Riješeno
Barbaran 2.636   Riješeno
Butaceja 1.031   Riješeno
Karbula 1.722   Riješeno
Safarel 1.788   Riješeno
Žontuja 2.409   Riješeno
Žontujić 963   Riješeno

Općina FuntanaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Gusti Školj 12.673 404   Riješeno
Fržital/Frižital 16.650 681   Riješeno
Školjić 8.707 369   Riješeno
Tovarjež 7.741 330   Riješeno
Tuf 8.732 387   Riješeno
Veli Školj 59.600 909   Riješeno
Bili Školj 1.784   Riješeno
Orada 1.520   Riješeno
Reverol/Revenol 1.300   Riješeno

Općina VrsarUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Cavata 8.031 410   Riješeno
Galiner 5.371 264   Riješeno
Lakal 5.123 264   Riješeno
Lunga 29.923 826   Riješeno
Kuvrsada/Koversada 67.477 990   Riješeno
Salamun Veli 39.881 773   Riješeno
Salamun Mali 24.587 590   Riješeno
Sveti Juraj 112.408 1.733   Riješeno
Figarolica 3.760 226   Riješeno
Galopun 2.930   Riješeno
Mrlučica 8.150   Riješeno
Orlandin 1.481   Riješeno

Grad RovinjUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Banjol 6.802 300   Riješeno
Figarola 28.522 751   Riješeno
Gustinja 5.244 271   Riješeno
Maškin 95.785 1.327   Riješeno
Pisulj 5.703 275   Riješeno
Pulari 19.383 522   Riješeno
Vela Sestrica 65.693 966   Riješeno
Mala Sestrica 21.601 567   Riješeno
Sveti Andrija 144.164 2.002   Riješeno
Sveti Ivan 102.663 1.722   Riješeno
Sveti Ivan na pučini 5.153 287   Riješeno
Sveta Katarina 124.193 1.825   Riješeno
Sturag 22.473 615   Riješeno
Veštar 20.258 523   Riješeno
Samer 4.959 334   Riješeno
Veli Piruzi 5.175 276   Riješeno
Revera 6.442 490   Riješeno
Figarolica 1.618   Riješeno
Muntrav 916   Riješeno
Mali Piruzi 1.298   Riješeno

Općina BaleUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Kolona 7.271 324   Riješeno
Hrid Porer / Porerić 2.445   Riješeno

NP BrijuniUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Galija 51.534 849   Riješeno
Gaz 62.511 1.128   Riješeno
Grunj 36.677 960   Riješeno
Kozada/Kotež 78.212 1.239   Riješeno
Mali Brijun 1.074.557 8.105   Riješeno
Obljak 44.133 778   Riješeno
Pusti/Madona 49.889 1.160   Riješeno
Sveti Jerolim 125.962 1.554   Riješeno
Sveti Marko 9.293 351   Riješeno
Supin 13.219 456   Riješeno
Vanga / Krasnica 193.806 2.695   Riješeno
Veliki Brijun 5.722.615 23.415   Riješeno
Vrsar 58.919 946   Riješeno
Supinić 1.393   Riješeno
Kabula (0/3, svjetionik)   Riješeno

Grad PulaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Sveti Andrija 36.259 1.214   Riješeno
Veruda 192.214 1.881   Riješeno
Sveta Katarina1 (vojarna) (31.883) 817   Riješeno
Uljanik1 (brodogradilište) (123.233) 1.969   Riješeno

1Sveta Katarina i Uljanik su bivši otoci, danas spojeni s kopnom.

Općina MedulinUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Bodulaš 124.559 1.424   Riješeno
Ceja 183.396 1.643   Riješeno
Fenera 169.954 1.704   Riješeno
Fenoliga 24.581 614   Riješeno
Frašker 110.136 1.671   Riješeno
Fraškerić 25.169 610   Riješeno
Pomerski školjić 14.407 442   Riješeno
Premanturski školjić 18.734 524   Riješeno
Šekovac 15.502 499   Riješeno
Trumbuja 21.830 531   Riješeno
Porer 2.795 192   Riješeno

Općina LižnjanUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Levan 67.955 1.160   Riješeno
Levanić 6.172 319   Riješeno
Hrid/Seka 574   Riješeno
Sika 771   Riješeno

Primorsko-goranska županijaUredi

Otok KrkUredi

Općina OmišaljUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Sveti Marko 705.634 3.887

Općina DobrinjUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Školjić Veli 4.816 256
Mali Školjić 1.830
hrid Crni (nije otok)

Grad Krk i općina PunatUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Kormati Veli 45.724 1.366
Kormati Mali 43.840 1.156
Košljun 72.426 1.083
Plavnik 18.477 2105
Mali Plavnik 55.042 1.074
Galun 60.172 1.278

Općina BaškaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Prvić 23.118 2108
Zečevo 55.681 936
Hrid Matanovo 900
hridi Njivice Njivica 1 918
Njivica 2 265
hridi Kamenjak: (Kamenjak 1 867
Kamenjak 2 190

Grad CresUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Mišar 10.878 442
Pregaznik 16.771 548
Visoki 43.297 868
Zaglav 3.014 223
Zeča 2,549.702 9.613

Grad Mali LošinjUredi

Uokolo otoka CresaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Ćutin Veli 81.047 1.684
Trstenik 330.186 4.413
Ćutin Mali 3.141 227
Podolci 1.968
Vanula 2.271

Uokolo otoka Unija i LošinjaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Galijola 18.819 768
Koludarc 783.666 4.888
Kozjak 209.506 1.771
Vele Orjule 5.894 2306
Male Orjule 335.780 4.226
Veli Osir 70.203 964
Mali Osir 6.441 304
Mišnjak 16.596 464
Murtar 87.860 1.399
Oruda 405.646 3.018
Palacol 50.167 1.096
Samunćel 33.740 865
Sveti Petar 956.393 5.697
Školjić (Orjule) 6.395 298
Trasorka 39.953 771
Zabodaski 48.592 810
Školjić/Nard 4.889 285
Karbarus 1.739
Hrid 3.204
Šilo 1.657
Školjić /rt Osor/ 725
Žnjorcak 1.431

Općina LoparUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Goli otok 4,538.711 14.297   Riješeno
Kaštelina 6.431 414   Riješeno
Kaštelina Mala   Riješeno
Lukovac 6.289 341   Riješeno
Mali Goli 13.410 593   Riješeno
Stolac 10.265 448   Riješeno
Sveti Grgur 6,376.875 14.528   Riješeno
Balina (E od rta Šilo) široki greben Balina je iznad vode još samo u 1 toĉci, pa i tu jedva
Galebovi otoci: Galebov otok 2 7.693
Galebov otok 1 4.006
Macinj (dvije hridi) 597 i 143
Školjić /rt Stojan/ 1500   Riješeno
Školjići (uvala Zastolac) n/a

Grad RabUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Dolin 18.541 2502
Laganj Veli 94.954 1.633
Laganj Mali 11.786 566
Lukovac 50.416 1.113
Maman (Mamon) 136.466 2.135
Mišnjak 29.829 799
Sajlovac / Šailovac 21.569 648
Sridnjak 11.938 477
Sveti Juraj (Tunera) 9.768 482
Lončina /Kampor/ 261
Boljkovac /Kampor/ 2.138
Njivica | 501
Mag + 2 još manje hridi 3.000
Pohlib
Školjić Veli /Dolin/ 2.833
Školjić Mali /Dolin/ 1.559

Grad Novi VinodolskiUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Sveti Marin 6.542 296

Otočić Sv. Anton je nasipom spojen s kopnom pa više nije otok.

Ličko-senjska županijaUredi

Grad NovaljaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Dolfin Veli 259.702 2.025
Dolfin Mali 13.751 469
Škrda 2,052.868 7.177
Hrid NW od rta Gvardiola
Karavanić 381
3 hridi NW od Karavanića
Mažunel 2.036
hrid u uvali V. Svetojanj 1.037
Triget 1.653
hrid u uvali Triluk 502
hrid Vratolom
hrid Zababe, Zakučenica 1.600
hrid (S od Zakučenice)
Žigljen 2.755

Grad SenjUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Lisac 18.481 539

Zadarska županijaUredi

Grad PagUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Brušnjak Veli 181.802 1.593
Brušnjak Mali 40.867 805
Lukar 48.977 925
Maun 8,502.796 23.910
Mišnjak 9.630 494
Sikavac Veli 147.828 1.761
Sikavac Mali 135.629 1.761
Šestakovci 1 11.244 450
Maškalić Veli 6.172 347

Maškalić Mali /Paška vrata/ (2367 m2), 2 male hridi (182+157m2) NW od Mišnjaka, Šestakovci 2 (7.355 m2), Šestakovci 3 (2.711m2), Šestakovci 4 (.2.262m2), hrid (uv. Slana) (1.600m2), Veli Školj /Paški zaljev/ (2763 m2), skupina minijaturnih hridi (4) u širem prostoru Velog Škoja.

Grad ZadarUredi

Uokolo otoka OlibaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Kurjak 17.496 552
Morovnik 201.323 1.824
Planik 1,091.094 6.063
Planičić 79.785 1.476
Pohlib 24.674 600
Sip (Šip) 37.337 1.113

hrid Fučin (946 m2)

Uokolo otoka Premude i SilbeUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Grujica 93.264 1.210
Hripa 11.973 645
Južni greben 138.859 2.174
Kamenjak 48.354 933
Lutrošnjak (Strošnjak) 163.511 1.474
Masarine 47.455 1.708
Srednji greben 82.160 1.324
Zapadni greben 135.655 2.074
Plitka sika 6.727 374
Bračić Veli 3.275
Bračić Mali 482

Uokolo otoka IstaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Črnikovac 37.764 791
Dužac 13.369 493
Kamenjak 11.998 485
Križica 8.967 370
Maslinjak 59.590 959
Sestrica Vela 13.331 425
Sestrica Mala 7.165 308
Škarda 3,782.313 12.322
Vodenjak 116.704 1.835
Benušić 5.937 283
Funestrala 554
Galiola 1.339
Križica Mala 853
Skrivalica 1.441   Riješeno

Uokolo otoka MolataUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Brguljski otok 96.332 1.156   Riješeno
Knežačić 19.068 542   Riješeno
Obljak 58.345 872   Riješeno
Tovarnjak 80.132 1.548   Riješeno
Tramerčica 157.825 1.493   Riješeno
Tramerka 745.407 4.263   Riješeno
Lušnjak 8.156 363   Riješeno
Mladinj 4.543 256   Riješeno
Rižnjak 9.325 351   Riješeno
Bivošćak 586   Riješeno
Kamenjak 2.107   Riješeno
Trata 3.435   Riješeno
Hrid /u. Solinska/ 2.662   Riješeno
Krivnjak 1.669   Riješeno
Sičica 631   Riješeno

Uokolo otoka Iža i RaveUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Beli 202.038 1.995
Fulija 88.203 1.231
Glurović 71.430 1.011
Knežak 358.459 2.361
Kudica 38.460 706
Mali 10.380 392
Mrtovnjak 32.242 712
Rutnjak 25.179 669
Sridnji 140.189 1.800
Školjić 17.815 513
Temešnjak 81.570 1.157
Hrid Ravica 1.585   Riješeno

Hrid pred uvalom Soline

Općina Dugi Otok (Sali)Uredi

Uokolo sjeverozapadnog kraja Dugog otokaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Bršćak 189.434 2.074
Golac 63.870 1.038
Lagan Veli 21.640 689
Lagan Mali 10.417 372
Magarčić 55.406 882
Mežanj 82.890 1.151
Planatak Veli 69.229 1.004
Planatak Mali 13.452 464
Sparešnjak 35.294 705
Šilo 53.928 903
Tatišnjak 10.304 382
Tun Veli 2,210.428 8.406
Tun Mali 122.572 1.613
Utra 201.809 1.995
Baričevac 4.267 258

Hrid/sprud Oključić (4.070 m2).

U Ravskom kanalu (kanal Rava–Dugi Otok) i uokolo jugoistočnog kraja Dugog OtokaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Brskvenjak 52.060 905
Glamoč 412.582 3.076
Krava 41.885 756
Krknata 391.674 3.444
Lavdara 2.272.293 9.532
Lavdara Mala 53.806 913
Luški 293.825 3.101
Maslinovac 24.545 568
Mrtonjak 79.184 1.080
Mrtovnjak 89.797 1.098   Riješeno
Trimulić Veli 18.046 504
Tukošćak 39.834 758
Trimulić Mali 7.212 311
Trstikovac 7.011 373
Galijica 3.212 248   Riješeno
Pohliba   Riješeno

Park prirode TelašćicaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Aba Mala 30.875 720
Gornja Aba 225.315 2.037
Buč Veli 106.623 1.489
Buč Mali 28.709 703
Garmenjak Veli 92.863 1.432
Garmenjak Mali 31.353 703   Riješeno
Katina 1,128.527 7.107
Sestrica Vela 97.760 1.378
Sestrica Mala 28.692 628
Burnji Školj (Gornji-) 84.837 1.067   Riješeno
Donji Školj 90.284 1.111   Riješeno
Farfarikulac 5.318 289
Korotan 8.022 395

Preklapa se sa gornjim popisom!

Mala Aba /Gornja Aba/(317 m2), Galijola (629 m2), Gozdenjak (610 m2), Katinica/Prijateljica(753 m2), Školjić (429 m2), Taljurić/Tajer (1.463 m2), Kamičić /Buč Veli/ (358 m2).

Općina Preko (središnji i SZ dio otoka Ugljana, otoci Rivanj, Sestrunj i Ošljak)Uredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Galovac (otok) 33.259 736
Jidula 142.409 1.405
Paranak Veli 34.436 702
Paranak Mali 28.516 613
Sestrica Vela 187.520 1.854
Sestrica Srednja 104.837 1.627
Sestrica Mala 33.732 733
Vrtlac 9.339 399

Općine Kukljica i Kali (JI trećina otoka Ugljana)Uredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Bisage 46.382 864
Karantunić 28.894 639
Mišnjak 21.663 556
Školj Veli 170.203 1.571
Golac 8.240 327

Pohliba (1.607 m2)

Općina Pašman (središnji i SZ dio otoka Pašmana)Uredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Bisaga Vela 17.119 497
Dužac Veli 90.291 1.370
Dužac Mali 25.738 896
Galešnjak 132.475 1.545
Garmenjak 58.487 873
Komornik 151.537 1.590
Muntan 115.304 1.507
Ričul 22.946 550
Lanđinić 5.371 299
Bisaga Mala 3.298 214

Hrid /V. Bisaga/ (1.454 m2), Školjić (1.068m2).

Općina Tkon (JI četvrtina otoka Pašmana)Uredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Čavatul 13.287 423
Gangaro 793.351 4.649
Košara 579.686 4.076
Velika Kotula 123.703 1.582
Runjava Kotula 32.382 714
Mala Kotula 12.107 434
Maslinjak/Košarica 33.722 775
Planac 65.912 1.010
Veli Ošljak 10.834 376
Žižanj 927.544 4.510
Gnalić 5.077 272
Orlić 5.269 263

Hrid Glava od Maslinjaka (1.047m2), Mali Ošljak (2.290m2)

Grad Biograd n/m i Općina Sv. Filip i JakovUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Sveta Katarina 62.314 1.227
Frmić 4.477 245
Oštarije 5.738 296

Općina PakoštaneUredi

Pred obalom PakoštanaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Sveta Justina 12.253 442
Veli Školj 54.900 877   Riješeno
Žavinac Veli 27.721 675   Riješeno
Žavinac Mali 11.544 390   Riješeno
Babuljaš 7.853 326 commons

Uokolo otoka VrgadeUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Artina 32.540 797
Gira 56.259 895
Kozina 62.744 1.040
Murvenjak 609.582 4.709
Oblik 73.900 1.015
Obrovanj 40.002 751
Obun 170.717 1.658
Šipnata 84.880 1.143
Veli Školjić 29.826 675
Mali Školjić 12.457 424
Visovac 17.376 478   Riješeno
Vrtlić 6.945 307
Rakita 4.001 232
Kamičić 1.200
Kamičić /od Kozine/ 963
Lončarić 562

Velebitski kanal, Ljubački i Ninski zaljevUredi

Velebitski kanal (područje Općine Ražanac)Uredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Ražanac Veli / Krivi Školj 77.183 1.525   Riješeno
Ražanac Mali / Debeli Školj 45.547 978   Riješeno
Školjić/Donji Školj 3.119   Riješeno
Orlić 3.242   Riješeno

Uz otok Vir (područje Općine Vir)Uredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Školjić 87.906 1.665

Ljubački zaljev (područje Općine Vrsi)Uredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Mišjak 80.639 1.243
Zečevo 536.319 3.692

Šibensko-kninska županijaUredi

NP Kornati (Kornatsko otočje – Općina Murter-Kornati)Uredi

Uz otok Kornat i u njegovoj osiUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Aba Donja/Aba Vela 385.662 3.470
Dragunara 16.167 520
Smokvenjak 74.998 1.000
Smokvica Vela 1,045.722 6.117
Smokvica Mala 11.420 524
Svršata Vela 268.810 3.104
Svršata Mala 14.954 471
Šilo Velo/Šilo 673.686 3.828
Šilo Malo/Crnikovac 21.227 632
Tovarnjak 22.229 691
Zornik 5.382 287

U Kornatskom kanaluUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Bisaga Vela/Bisaga 94.167 1.825
Bisaga Mala/Golić 11.051 434
Gustac 284.227 2.306
Koritnjak 119.504 1.535
Krpeljina 14.658 569
Maslinjak/Maslinjak Veli 66.678 1.022
Ravna Sika 40.248 742
Strižnjak 27.838 613
Veseljuh 13.893 533
Arapovac 9.622 371
Bisaga 6.364 393
Blitvica 4.402 307
Bisagica 3.295 286

Uokolo otoka Kurba VelaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Kurba Vela 1,742.507 11.684
Babina guzica 11.848 413
Garmenjak Veli 133.076 1.348
Garmenjak Mali/Grego 49.192 839
Lucmarinjak 101.231 1.251
Mrtovnjak 100.193 1.244
Oključ 357.829 3.803
Puh/Zmorašnji 14.986 508
Samograd 42.983 850
Skrižanj Veli 76.873 1.429
Skrižanj Mali 14.075 463
Vrtlić 12.765 424
Kameni Puh 6.782 323
Puh Gornji/Puh Južni 7.783 331
Vodeni Puh 9.834 424

U vanjskom Kornatskom obrubuUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Balun 51.963 921
Borovnik 279.177 2.914
Gominjak 244.090 3.000
Gustac 292.271 2.242
Jančar 57.824 969
Kameni Žakan 315.101 2.791
Kasela 345.016 3.541
Klobučar 115.787 1.425
Lavsa 1,782.429 9.338
Levrnaka 1,841.425 10.206
Lunga 608.995 4.375
Mana 409.123 4.590
Mrtovac 51.679 1.483
Obručan Veli 94.996 1.304
Panitula Vela 150.697 2.447
Panitula Mala 31.194 789
Piškera/Jadra 2,665.808 10.646
Plešćina 41.608 1.258
Prduša Vela/Prduša 45.411 1.245
Prduša Mala/Vodenjak 25.499 580
Prišnjak Veli 90.514 1.460
Purara 27.380 850
Rašip Veli 258.330 3.816
Rašip Mali 158.216 1.890
Rašipić 11.133 400
Ravni Žakan 299.299 2.970
Sušica 58.153 1.237
Škulj 883.410 5.036
Vodenjak 80.529 1.047
Babuljaš Veli 6.723 325
Babuljaš Mali 3.460 222
Obručan Mali 4.834 317
Prišnjak Mali 5.938 302
Žakanac 7.193 319

Desetinjak (2.324 m2), Desetinjak Donji (1.260 m2), Desetinjak Gornji (1.210 m2), Dragunarica (50 m2), Prišnjak (77 m2), Kamičić Veli (844 m2), Kamičić Mali (72 m2), Kamičić /Piškera/ (41 m2), Gizela (26 m2), Kalafatin (4 m2), Kaselica (2.469 m2), Škanj Veli (2.015 m2), Škanj Mali (683 m2), Klint (2.288 m2), Volić (950 m2).

Žutsko - sitsko otočje (Općina Murter-Kornati)Uredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Žut 14,827.419 44.058
Sit 1,770.660 9.068
Balabra Vela 167.342 2.225
Bikarijica 25.163 580
Bisaga Vela 37.032 834
Borovnik 33.751 725
Božikovac 10.942 393
Brušnjak 165.422 1.987
Dajna Vela 170.099 1.847
Dajnica Vela 21.355 536
Dajnica Mala 10.567 383
Gangarol 332.103 3.210
Gustac 189.264 1.784
Kamenar 33.563 797
Kurba Mala 423.344 3.857
Maslinjak 20.656 657
Pinizelić 52.171 1.041
Rončić 16.077 523
Skala Vela 122.387 1.586
Skala Mala 38.352 849
Šćitna 317.853 2.563
Tovarnjak 75.628 1.315
Žutska Aba 238.687 2.025
Babuljaš Veli 9.608 387
Blitvica 8.227 404
Črnikovac Veli/Klobuk 8.204 358
Ravna Sika 10.002 385
Črnikovac Mali/Beretica 5,881 302
Balabra Mala 6.442 308
Ravna Sika/Lukarica 5.531 292
Brušnjak 5.512 292
Did 4.414 244
Bisaga Mala 3.710 223
Babuljaš 3.488 231
Pelin 2.784
Krbarić 464 m2
Baba 2.818 m2
Galijolica 519 m2
Dinarići Veli 4.171 m2
Dinarići Mali 1.508 m2
Sanđela 1.479 m2   Riješeno
Dajna Mala 2.923 m2
Kalafatin 384 m2


Općina Murter-Kornati (u užem smislu)Uredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Arta Vela 1,279.995 5.531
Arta Mala 389.018 2.967
Artica Vela 30.205 634
Artica Mala 13.313 427
Gubavac Veli 24.800 573
Maslinjak 15.353 501
Prišnjak 64.941 1.009
Prišnjak Mali 42.117 920
Radelj 540.362 3.420
Tegina 95.464 1.146
Vinik Veli 188.560 1.666
Vinik Mali 59.848 904
Žminjak 229.086 2.498   Riješeno
Gubavac Mali 4.783 266
Hrid Mišine 1.354

Općina Tisno (jugoistočni dio otoka Murtera)Uredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Babuljak/Visoki Kukuljar 24.722 583
Bisaga 87.079 1.619
Borovnik 48.637 860
Čavlin 101.789 1.249
Čerigul 15.717 450
Dražemanski Veli 123.431 1.394
Dražemanski Mali 26.908 607
Dužac 65.052 1.421
Hrbošnjak 50.200 844
Ljutac 89.536 1.249
Maslinjak 41.914 754
Mimonjak 23.971 554
Sustipanac 12.556 473
Školjić 11.104 386
Tetovišnjak Veli 348.028 2.147
Tetovišnjak Mali 72.703 1.212
Tužbina 11.909 445
Vodnjak/Plitki Kukuljar 40.294 769

Kablinac (913 m2), Kamičić (1.430 m2), Kukuljar (1.831 m2), i Splićak/Kalebić (1.931 m2) u Pirovačkom zaljevu

Grad Vodice i Općina TribunjUredi

Pred TribunjomUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Prišnjak 21.600 691
Logorun 386.956 4.023
Lukovnik 55.997 931
Sovljak 18.370 493

Pred VodicamaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Kamenica 11.210 398
Lupac 336.302 2.239
Tijat/Zelen 2,779.724 10.489
Zmajan/Orut 3,300.754 12.273

Galebinjak (1.734 m2), Galijola (876 m2)

Grad ŠibenikUredi

Uokolo otoka ZlarinaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Drvenik 309.460 2.434
Dugo 110.408 1.502
Dvainka 66.184 1.344
Komorica 47.806 852
Krbela Vela 156.141 2.169
Krbela Mala 46.428 1.087
Mumonja 11.411 429
Oblik 249.077 1.991
Obonjan 550.390 3.786
Rakitan 115.179 1.330
Sestrica Vela 211.744 1.718
Sestrica Mala 162.974 1.472
Sokol 18.215 535
Vrtljača/Vrkljača 8.698 342
Otočac (Morinje) 9.224 441

hrid Kamičac (2.263 m2)

Uokolo otoka KaprijaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Bavljenac 140.265 1.431
Borovnjak Veli 234.007 1.809
Borovnjak Mali 106.809 1.213
Dupinić Veli 16.075 464
Dupinić Mali 10.409 379
Kakan 3,388.666 14.284
Kamešnjak Veli 72.407 1.311
Kamešnjak Mali 73.626 1.108
Kraljak 57.872 949
Mišjak Veli 348.666 2.658
Mišjak Mali 320.389 2.454
Oštrica 20.648 544
Prčevac 71.909 987
Ravan 106.153 1.653
Gumanac 2.758   Riješeno
Mala Mare 1.270   Riješeno
Politrenica 2.926   Riješeno
Ravna Sika 1.710   Riješeno

Uokolo otoka ŽirjaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Babuljak 9.744 434
Bakul (Bavkul) 9.817 556
Blitvenica 18.303 567
Gušteranski 24.050 589
Hrbošnjak 18.966 517
Koromašna 12.305 471
Kosmerka 36.870 787
Mažirina 265.775 2.075
Rasparašnjak 21.828 558
Sedlo 15.850 584
Škrovada 53.338 1.240
Vrtlac 18.216 531
Mikavica 5.242 294
Proklandica 3.454 228
Bačvica 1.372
Balkun 1.613
Nozdra 2.005
Rasohe 553
Škrovadica 2.712

Općina PrimoštenUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Grbavac 73.305 1.095   Riješeno
Lukovnjak 30.297 640   Riješeno
Maslinovik 351.201 2.739   Riješeno
Smokvica 60.188 909   Riješeno
Svilan 92.579 1.168   Riješeno
Tmara 214.851 2.297   Riješeno
Barilac 7.267 312   Riješeno
Krbelica 4.276 248   Riješeno

Općina RogoznicaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Jaz (Šimun) 136.964 1.568
Lukvenjak 15.597 487
Smokvica Vela 173.243 2.004
Smokvica Mala 28.230 658
Mulo 3.967 241
Hrid, uv. Soline 321   Riješeno
Kalebinjak 1.471
Melevrin 2.565
Planka 1.272
Školjić, uv. Ražanj 184

Splitsko-dalmatinska županijaUredi

Općina MarinaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Arkanđel 474.010 3.352
Kosmač Veli 44.724 803
Kosmač Mali 8.566 357
Kluda 78.407 1.231   Riješeno
Merara 22.478 577
Muljica Vela 15.508 511
Murvica 7.600 318
Piščena Vela 26.093 767
Piščena Mala 9.981 555
Vinišće 5.553 307
Muljica Mala 1.231
Školjić 1.671
Tražet 1 1.684   Riješeno
Tražet 2 607   Riješeno
Vela Sika 463   Riješeno

Grad TrogirUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Krknjaš Veli 96.961 1.321
Krknjaš Mali 33.281 716
Mačaknar 27.720 669
Orud 389.820 2.650
Malta 4.002 243
Hrid Galera 2.130

Općina OkrugUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Kraljevac 52.851 1.012   Riješeno
Pijavica 11.037 607   Riješeno
Sveta Fumija 276.183 2.696   Riješeno
Balkun 1.917   Riješeno
Hrid 534   Riješeno
Čelice zdrug dvije hridi, 1.899   Riješeno
Zaporinovac 2.272   Riješeno

Općina ŠoltaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Balkun 233.738 1.740
Grmej 38.916 723
Polebrnjak 61.788 946
Radula/Rudula 62.859 1.002
Saskinja 16.161 485
Stipanska 618.785 3.377
Kamičić 3.022
Veli Školj 1.967
Mali Školj 289
Hrid od Straćinske 20

Otok Brač i Grad KaštelaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Mrduja 13.116 417
Barbarinac 6.482 335   Riješeno
Galija 483   Riješeno
Školjić 978   Riješeno

Uz Barbarinac je 10-ak malih hridi.

Grad HvarUredi

Paklenjaci (Paklinski otoci)Uredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Borovac (istok) 167.533 1.882
Borovac (zapad) 21.666 736
Dobri 297.313 2.791
Gojca 21.471 549
Jerolim 207.144 2.368
Marinkovac 680.662 6.340
Paržanj 39.529 804
Planikovac 100.836 1.259
Stambedar 29.945 714
Sveti Klement 5,275.844 29.891
Vlaka 21.316 560
Vodnjak Veli 252.666 2.682
Travna 9.661 374
Vodnjak Mali 8.198 338
Mlin 11.591 424
Baba 1.075
Karbun 1.191
Lengva 1.708
Pločice: Pločica Vela 2.112
Pločica Mala 1.126

Ostali otoci Grada HvaraUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Duga 17.076 500
Gališnik 14.612 443
Lukavac Veli (Lukavci) 27.387 651
Lukavac Mali (Lukavci) 17.441 483
Pokonji dol 16.697 466

Općina JelsaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Šćedro 8,367.461 26.135
Zečevo 113.288 1.539
Školjić

Grad KomižaUredi

Otočje PalagružaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Palagruža 285.539 3.681
Mala Palagruža 26.510 887
Galijula 3.278 251
Kamik od tramuntane 5.898 342
Baba 336
Gaće 399
Pupak 150
Volići 3 kom najveći 260
Volić Veli 260
Volić Mali
9 hridi uz Palagružu najveća 418
4 hridi uz M. Palagružu najveća 1.220

Otoci sa zapada otoka VisaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Barjak Veli 18.116 582
Brusnik 49.455 1.097
Jabuka 22.585 715
Svetac / Sveti Andrija 4,193.858 11.973
Barjak Mali 6.232 307
Kamik/Barjaci/ 4.048 272
Kamik/Svetac/ 7.738 546
Gatula Mala 2.235
Kamik/Biševo 1.748   Riješeno
Kamik/Oključna/ 2.073
Pernikoza 353
Hrid/Povlebok-Svetac 880
Točac/Totac 4.590   Riješeno
Zlatni Kamik/Svetac/ 1.132

Grad VisUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Budikovac Veli 316.748 3.460
Budikovac Mali 25.565 622
Greben 51.690 1.482   Riješeno
Host 41.375 910
Paržan Veli 68.276 1.171
Paržan Mali 13.403 448
Ravnik 266.605 2.737
Gambur 280
Krava 1.006   Riješeno
Pločica /od Ženke/ 2.573
Pločica /od Smokove/ 2.759
Pupak 522
Rogačić 3,935
Sanak 1.694
Volić Veli 1.806
Volić Mali 627
Zuberka 223

Dubrovačko-neretvanska županijaUredi

Općina Vela Luka (zapadni kraj otoka Korčula)Uredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Gubeša 11.536 392
Kamenjak 13.340 439
Ošjak 212.933 1.961
Proizd 632.042 4.908
Gorčik 9.810 381
Izvanjski 5.703 274
Prvi 7.401 344
Čančir 2.808
Stinjiva/istoč. 1.408
Stinjiva/zapad. 1.322

Općina Blato (zapadni dio sredine otoka Korčula)Uredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Crklica 99.249 1.321
Kosor 50.773 1.244
Lukovac 37.578 777
Obljak 31.307 645
Otočac 37.053 717
Pločica 70.031 1.941
Pržnjak Veli 204.325 2.258
Pržnjak Mali 96.610 1.120
Sridnjak 159.658 1.872
Stupa 18.206 944
Trstenik 278.423 2.535
Vrhovnjak 136.946 2.065
Zvirinovik 404.778 4.211
Gubeša 9.595 359
Naplovac–zap. 4.525 272
Blaca/Općina Smokvica/ 4.587 283
Gredica 4.525 264
Čerin 1.808
Dubrovnjak 726
Naplovac istok. 3.028
Hrid /uz Kosor/ 974

Grad Korčula (istočna polovica otoka Korčule)Uredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Badija 970.827 4.158
Bisače 46.042 1.067
Gojak 40.103 834
Gubavac 40.856 972
Kamenjak 21.187 547
Kneža Vela 37.235 745
Kneža Mala 14.404 446
Lučnjak 11.548 412
Majsan 152.773 1.736
Planjak 232.221 1.972
Rogačić 14.444 435
Sestrica Vela 11.183 388
Stupa Vela 16.411 504
Sutvara 97.674 1.299
Knežić 8.010 328
Sestrica Mala 6.618 313
Stupa Mala 6.038 340
Baretica 2.259   Riješeno
Majsanić 3.566   Riješeno
Mulić 1.452   Riješeno
Škrpinjak 910   Riješeno
140

Poluotok PelješacUredi

Općina TrpanjUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Divna 16.437 484

Općina JanjinaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Goljak 33.100 686
Gospin Školj 15.773 527
Srednjak 10.400 374

Grad StonUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Dubovac/Dubavac 120.146 1.310
Galičak/Prigrada 48.124 917
Govanj/Otok Života 10.854 390
Lirica 22.223 674
Lovorikovac 61.338 1.077
Maslinovac 49.390 824
Pučenjak Mali 33.224 670
Tajan 250.990 2.230
Veliki Školj 20.478 598
Banja (otok) 7.335 425
Crkvica 6.194 355
Kokošar 10.100 411
Kosmač 4.995 319
Škrpun 5.923 321
Bisaci 4.614 336
Veliki Školj/ić 6.977 347
Gubavac/Gubeša 3.476 217
Lješević 2.512
Geravac 2.083
Mirište 1.934
Stupica 419
Školjić/Otošac 1.785
Mali Školj 190

Općina OrebićUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Dingački Školj 10.268 472

Općina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)Uredi

Zapadno Lastovsko otočjeUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Bratin 174.703 1.949   Riješeno
Kopište 738.726 7.716
Mrčara 1,451.178 7.798
Pod Kopište 35.835 883
Pod Mrčaru 13.514 484
Rutvenjak Veli 12.841 448
Sušac 4,025.460 16.380
Vlašnik 126.866 1.516   Riješeno
Crnac 6.160 511
Bijelac 5.530 328
Rutvenjak Mali 3.564 224

Otoci uz otok Lastovo i PrežbuUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Makarac 18.854 575   Riješeno
Maslovnjak Veli/Maslinjak Velji
(Veji Maslovnjak)
27.565 722
Zaklopatica/Ključ 17.699 631   Riješeno
Maslovnjak Mali/Maslinjak Mali
(Mali Maslovnjak)
7.329 324
Za Barje 9.237 452   Riješeno
Hljeb Velji 575   Riješeno
Hljeb Mali 454   Riješeno
Karlovića Tovari (Tovari) - 3 tvorbe 369   Riješeno
Mrca 3.302   Riješeno
Uska 3.640   Riješeno

LastovnjaciUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Arženjak Veli 40.165 821   Riješeno
Arženjak Mali 35.204 793   Riješeno
Češvinica/Česvinica 619.091 4.706   Riješeno
Golubinjak Veli 22.681 781   Riješeno
Golubinjak Mali 8.159 333   Riješeno
Kručica 474.289 3.208   Riješeno
Lukovac Mali 1.157   Riješeno
Lukovac Srednji 16.611 526   Riješeno
Lukovac Velji / L. Gornji 9.314 362   Riješeno
Petrovac 90.063 1.623   Riješeno
Saplun 414.592 3.224   Riješeno
Stomorina 294.692 3.165   Riješeno
Mrkljenta bijela 4.439 282   Riješeno
Mrkljenta crna 2.238   Riješeno
Tajan Velji 20.127 699   Riješeno
Tajan Mali 1.002   Riješeno

VrhovnjaciUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Glavat 18.430 542   Riješeno
Smokvica/Donji Vlašnik 60.791 1.014   Riješeno
Srednji Vlašnik 46.468 919   Riješeno
Gornji Vlašnik 41.723 985   Riješeno
Sestrica Velja 10.070 409   Riješeno
Srednja Sestrica   Riješeno
Sestrica Mala 6.743 330   Riješeno
Bratac/Donja Sestrica 2.471   Riješeno
Bratac Mali   Riješeno
Mrkjenta pod Smokvicu / Obrovac 4.270   Riješeno
Mrkjenta kod Glavata 4.331   Riješeno

Općina MljetUredi

NP MljetUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Galicija 10.198 624
Glavat 80.574 1.491
Kobrava 520.811 5.453
Maslinovac 15.664 488
Moračnik 233.801 2.727
Ovrata 36.429 1.181
Pomeštak 233.577 2.671
Sveta Marija (V. Jezero) 16.740 484
Tajnik 93.913 1.344
Borovac 6.276 318
Utrnji Školj 7.365 372
Vanji Školj 6.213 355
Štit 4.375 296
Ploča/Borovac/ 345
Crna Seka 1.141
Crna Seka Donja 1.412
Križice 734
Kula 1.561
Hrid/Maslinovac/ 1.776
Šij 1.145
Školjić/Moračnik/ 562

Uokolo istočne polovice otoka MljetaUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Borovac 44.399 895
Brnjestrovac 13.793 471
Galičnjak 28.034 651
Kosmač 8.412 354
Lukovac 21.117 541
Planjak(V. ŠkoljProžura) 59.646 892
Preč (Prečki Školj) 37.876 810
Veliki Školj (Vrh Mljeta) 41.508 1.261   Riješeno
Mali Školj (Vrh Mljeta) 5.741 327
Senjevac Veli/Senjevac 5.559 279
Golić 1.387
Mrkijente /2 tvorbe/ 370
Ogiran 3.835
Senjevac Mali/Otok 1.099
Šeperka 670

Grad DubrovnikUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Crkvina 99.836 1.502
Jakljan 3,066.225 14.648
Kosmeč 24.107 567
Mišnjak 25.143 640
Olipa 902.754 4.987
Ruda 295.908 2.369
Sveti Andrija 54.935 996
Tajan 110.834 1.405
Daksa 65.880 1.398
Lokrum 693.795 5.058
Vješala 12.180 657
Greben 7.137 437
Bogutovac 4.868 286
Barabanat 249
Crna seka/Jakljan/ 1.130
Goleć 3.010
Jabuka 127
Krastavi/Suđurađ/ 787
Kuk/Lopud/
Lučin kamen/Lopud/ 243
Mali Školj/Suđurađ/
Plosni/Suđurađ/ 1.250
hrid Ruda 654
Veliki Skupio 2.980
Mali Skupio 800
Sutmiho/Lopud/ 1.043
Kantenari - skup od 6 hridi najveća 2.422

Općina KonavleUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Bobara 63.854 1.254
Molunat (Veliki Školj) 164.647 1.834
Mrkan 196.909 3.262
Supetar 38.137 946
Supetrić 8.883 357
Hljeb 5.344 387
Trava 5.084 314
Mrkanac 2.523
Ražnjić 7.222
Sustjepan 1.452
Šuperka dvije združene hridi 1.130

Općina SlivnoUredi

Naziv Površina [km2] Opseg [m] Status
Gubovac Veliki 6.021 322
Osinj 217.000 2.400
Gubovac Mali 2.960
Veli školj/Magarećak (Hrid) /Katečine/ 3.878
Mali školj (Hrid) /Katečine/ 791
Magarić Mali (Hrid) /Osinj/ 1.179
Magarić Veli
Klještac
Lopata

Domaća imena za otoĉiće E od Osinja: pod Osinjem Magarić veli ≈ i Magarić mali, na drugoj strani zaljeva Mali i Veli školj; [1955:] »Magarećak, Galić, Mali školjić«; [2007]: »Hrid (Osinj), 2x Hrid (Kateĉine)«.)

IzvoriUredi

  • Pregled, položaj i raspored malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i otočića (PDF). Državni program zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora. Inačica izvorne stranice (PDF) arhivirana 16. rujna 2020. Pristupljeno 6. studenoga 2020.