Popis osnovnih tema u šumarstvu

Šumarstvo je znanost i umijeće gospodarenja šumskim bogatstvima. Ono je i značajna gospodarska grana u smislu pridobivanja materijala i energije, kao i angažiranja radne snage. Šumarstvu je cilj održavanje i poboljšavanje šumskih ekosustava, očuvanje biološke raznolikosti te gospodarskih, društvenih i ekoloških funkcija šume.[1]

FokusUredi

  • Stablo - biljni organizam čija se vrsta, starost, vitalnost, rast, zdravlje i veličina razmatraju pojedinačno ili češće, kao dio cjeline;
  • Šuma - zemljište koje je suvislo obraslo šumskim drvećem i/ili njegovim grmolikim oblicima, grmljem i prizemnim rašćem na površini od 0,1 ha i većoj, gdje se trajno proizvode šumski proizvodi i ostvaruju općekorisne funkcije šume, a između biocenoze i staništa vladaju uravnoteženi odnosi.[2]
  • Biom - ekološki definiran strukturom šuma, vrstama lista, razmakom stabala i klimom.
Osnovni šumski biomi
Borealne šume
 
Tajga
Šume umjerenoga pojasa
     
Crnogorične šume umjerenog pojasa Listopadne i mješovite šume umjerenih predjela Mediteranske šume i makije
Tropske/Subtropske šume
     
Tropske i subtropske crnogorične šume Tropske i subtropske suhe listopadne šume Tropske i subtropske vlažne listopadne šume
Vlažna staništa
     
Šuma mangrova Tresetište Močvara
Ostalo
   
Urbana šuma Poplavna šuma

Grane šumarstvaUredi

StabloUredi

 
Stablo u jesen
 
Godovi stabla

Vrste drvećaUredi

Građa stabla i drvaUredi

Poznata stablaUredi

Vrste šumaUredi

Po ekološkim faktorimaUredi

Po načinu gospodarenjaUredi

Po postankuUredi

Šumom se ne smatraju: šumski rasadnik, drvored, park, botanički vrt, arboretum.

Vrste šumskih sastojinaUredi

Šumska sastojina je dio šume koji se od ostalih dijelova šume razlikuje po vrsti drveća, načinu gospodarenja, uzgojnom obliku, starosti i stadiju razvoja.[4]

Po načinu gospodarenjaUredi

Po uzgojnom oblikuUredi

Po stadiju razvitkaUredi

Zanimanja u šumarstvuUredi

 
Šumarska tehničarka

Poznati šumariUredi

Uzgajanje šumaUredi

 
Kontenjerska proizvodnja šumskih sadnica
 
Posađene šumske sadnice na šumskom zemljištu

Uzgajanje šuma je znanstvena i stručna disciplina koja se bavi osnivanjem, njegom i pomlađivanjem šumskih sastojina s ciljem optimalnoga i trajnoga ispunjenja gospodarskih i općekorisnih funkcija.[5]

Uzgojni radoviUredi

HortikulturaUredi

Iskorištavanje šumaUredi

 
Drvni sortimenti

Iskorištavanje šuma (eksploatacija šuma) dio je šumarstva koji se bavi uzimanjem i svrhovitom uporabom svih postojećih obnovljivih i neobnovljivih prirodnih proizvoda šume, koji se dijele na glavne ili primarne šumske proizvode (drvo) i sporedne ili sekundarne šumske proizvode (svi ostali šumski proizvodi).[6]

Proizvodi od drvaUredi

Zaštita šumaUredi

Zaštita šuma je zaštita šumskog bogatstva, njegovog produktivnog tijeka i njegovih produkata od raznih smetnji i gubitaka.[7] Zadaća je zaštite šume ispitati sve štete u šumi, naći sredstva zaštite protiv šteta, naći sredstva suzbijanja svih opasnosti, koje prijete šumi i naći načine gospodarenja, da se zaštiti šuma.[8]

Uređivanje šumaUredi

 
Mjerenje opsega stabla
 
Oprema za orijentaciju i mjerenja u prirodi

Uređivanje šuma je skup operacija, koje treba obaviti za izradu uređajnog elaborata, tj. plana gospodarenja. Urediti šumu znači sastaviti za nju elaborat (gospodarsku osnovu) po kojem će se gospodariti.

Instrumenti i alati za mjerenja u šumarstvuUredi

Ekologija šumaUredi

 
Bioraznolikost

LovstvoUredi

 
Prizor iz lova

Šumarske institucijeUredi

Povijest šumarstvaUredi

 
Izmjera stabla u prošlosti

OstaloUredi

PanoramaUredi

Panoramski pogled na bjelogoričnu šumu
Panoramski pogled na crnogoričnu šumu

IzvoriUredi