Sekans
Osnovne osobine
Parnost parna
Period
Specifične vrijednosti
Lok. maksimumi ((2k+1)π,-1)
Lok. minimumi (2kπ,1)

Sekans (njem. Sekans, od lat. secans 'koji siječe')[1] jest trigonometrijska funkcija. Jednak je omjeru hipotenuze i priležeće stranice u pravokutnom trokutu, to jest jednak je recipročnoj vrijednosti kosinusa kuta. Oznaka je sec. Rijetko se upotrebljava, a sekansov poučak u trigonometriji je formula za izračunavanje elemenata kosokutnog trokuta.[2]

Izvori

uredi
  1. sekans | Hrvatska enciklopedija. enciklopedija.hr. Pristupljeno 15. ožujka 2022.
  2. sekans | Proleksis enciklopedija. proleksis.lzmk.hr. Pristupljeno 15. ožujka 2022.
SinusKosinusTangensKotangensSekansKosekans
Funkcijasin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Inverznaarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Hiperbolnash(x)ch(x)th(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Inv. hiperbolna Arsh(x) Arch(x) Arth(x) Arcth(x) Arsech(x) Arcosech(x)